Pożegnanie naszego śp. Kolegi Jurka

Z głębokim żalem informujemy że w dniu 8 grudnia 2021r w wieku 48 lat odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Jerzy Kardasz Wieloletni Zasłużony Członek Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, i Lubelskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza. Był członkiem zarządu i skarbnikiem w dwóch Stowarzyszeniach , cenionym hodowcą gołębi rasowych, sędzią i delegatem na Zjazdy Polskiego Związku. Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wyróżnił Jerzego Kardasza srebrnym i złotym odznaczeniem ,wyróżniony także przez Urząd Województwa Lubelskiego, Dyplomem Uznania dla Najlepszego Lubelskiego Hodowcy Gołębi Rasowych. Jego gołębie wielokrotnie wygrywały w Wystawach Ogólnopolskich i Regionalnych zdobywając tytuły Championa Wystaw i Zwycięstwo w Rasie. Był wielkim miłośnikiem i znawcą gołębi i drobiu, człowiek skromny ,uczciwy, wspaniały kolega i przyjaciel.

Pogrążonym w smutku rodzinie, przyjaciołom i bliskim pragniemy złożyć najserdeczniejsze kondolencje. Żegnają Cię Jurku przyjaciele i koledzy: Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza.

Ceremonia pogrzebowa odbyła odbyła się w sobotę 11.12 o godzinie 11.00 w kościele p.w. Św. Krzyża w Zamościu. Nasz Kolega został pochowany na cmentarzu przy ulicy Bołtucia.

Żegnaj Jurku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

Relacja z Letniej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie

W dniach 20-22 sierpnia odbyła się Letnia Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie zorganizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego.

Zgłoszono 436 sztuk gołębi rasowych w 27 rasach i 60 sztuk drobiu ozdobnego w 10 rasach, oraz 13 wolier pokazowych gołębi wysokolotnych i wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi w sumie zaprezentowano około 700 ptaków.

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragniemy serdecznie podziękować za objęcie Letniej Wystawy w Sitnie patronatem i ufundowanie pucharów i nagród:

Zarządowi Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Prezydentowi Miasta Zamość Wójtom Gmin, Zamość, Sitno i Miączyn oraz dyrektorom Lubelskiej Izby Rolniczej i Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Pani Grażynie Różyckiej za pomoc w organizacji Wystawy.

Dziękujemy za patronat medialny:

Tygodnikowi Zamojskiego, Kronice Tygodnia, Nowemu Kurierowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej Wideo Kadr oraz Katolickiemu Radiu Zamość.

Serdeczne Podziękowania Pragniemy skierować do wszystkich sponsorów:

Firmie Agrovit z Chrzanowa Grzegorza Jabłońskiego i firmie AM Farmer za ufundowanie karmy dla ptaków na Wystawę w Sitnie oraz koledze Jerzemu Kardaszowi za przygotowanie Katalogu Wystawowego.

Dziękujemy Sędziom i asystentom za ocenę sędziowską ptaków.

Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko wręczył puchar za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojskie – młode Panu Marcinowi Burzawie

Wiceprezydent Miasta Zamość Pani Anna Maria Antos wręczyła Puchar Prezydenta za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański wysokolotny- młody Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Wójta Gminy Zamość za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojski otrzymał Pan Adrian Jaremek

Puchar Wójta Gminy Miączyn za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Orlik Polski otrzymał Panu Sławomirowi Madej

Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Sień wręczył puchar Wójta Gminy Sitno za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański Wysokolotny Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Dyrektora Lubelskiej Izby Rolniczej wręczyli Wiceprezes LIR Pan Antoni Skura, Przewodniczący LIR Pan Mariusz Król,oraz Kierownik biura Pan Piotr Kuranc za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Loczek Panu Edwardowi Wasil

Pani Grażyna Różycka wręczyła puchary Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Sroka Krakowska Panu Stanisławowi Gas, i za najwyżej ocenioną kolekcję na Letniej Wystawie w Sitnie Panu Marcinowi Burzawie.

W dniach 20-22 sierpnia odbyła się Letnia Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie zorganizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego. Zgłoszono 436 sztuk gołębi rasowych w 27 rasach i 60 sztuk drobiu ozdobnego w 10 rasach, oraz 13 wolier pokazowych gołębi wysokolotnych i wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi w sumie zaprezentowano około 700 ptaków.

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragniemy serdecznie podziękować za objęcie Letniej Wystawy w Sitnie patronatem i ufundowanie pucharów i nagród:

Zarządowi Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin; Zamość, Sitno i Miączyn oraz dyrektorom Lubelskiej Izby Rolniczej i Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Pani Grażynie Różyckiej za pomoc w organizacji Wystawy.

Dziękujemy za patronat medialny:

Tygodnikowi Zamojskiego, Kronice Tygodnia, Nowemu Kurierowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej Wideo Kadr oraz Katolickiemu Radiu Zamość.

Serdeczne Podziękowania Pragniemy skierować do wszystkich sponsorów:

Firmie Agrovit z Chrzanowa Grzegorza Jabłońskiego i firmie AM Farmer za ufundowanie karmy dla ptaków na Wystawę w Sitnie oraz koledze Jerzemu Kardaszowi za przygotowanie Katalogu Wystawowego.

Dziękujemy Sędziom i asystentom za ocenę sędziowską ptaków.

Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko wręczył puchar za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojskie- młode Panu Marcinowi Burzawie.

Wiceprezydent Miasta Zamość Pani Anna Maria Antos wręczyła Puchar Prezydenta za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański wysokolotny- młody Panu Mariuszowi Cwynar Puchar Wójta Gminy Zamość za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojski otrzymał Pan Adrian Jaremek

Puchar Wójta Gminy Miączyn za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Orlik Polski otrzymał Pan Sławomir Madej

Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Sień wręczył puchar Wójta Gminy Sitno za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański Wysokolotny Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Dyrektora Lubelskiej Izby Rolniczej wręczyli Wiceprezes LIR Pan Antoni Skura, Przewodniczący LIR Pan Mariusz Król oraz Kierownik biura Pan Piotr Kuranc za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Loczek Panu Edwardowi Wasil

Pani Grażyna Różycka wręczyła puchary Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Sroka Krakowska Panu Stanisławowi Gas, i za najwyżej ocenioną kolekcję na Letniej Wystawie w Sitnie Panu Marcinowi Burzawie.

Za Zwycięstwa, Wyróżnienia w rasie puchary i nagrody wręczyli; Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zamościu Pan Janusz Brzozowski, Pani Grażyna Różycka i Prezes Edward Wasil Za Zwycięstwo w rasie;

Zamojski dorosłe Adrian Jaremek, Roztoczański wysokolotny – dorosłe Mariusz Cwynar, Zamojski – młode Gazda Michał, Zamojski krótko dzioby -młody Waldemar Kawka, Mikołajewski Sławomir Karpiuk, Orlik polski Janusz Rak, Gołoszyjka rumuńska Zbigniew Krawczyk, Loczek Edward Wasil, Sroka Krakowska Stanisław Gas, Gołąb Chiński Andrzej Burda, Modena Niemiecka Łukasz Madejewski , Karzełek Polski Grzegorz Jabłoński.

Za Zwycięstwo w rasie Roztoczański wysokolotny – młody Pan Janusz Brzozowski

Za Wyróżnionego w rasie: Zamojski Wojciech Kudyba , Roztoczański wysokolotny Mariusz Cwynar , Zamojski krótkodzioby Waldemar Kawka , Roztoczański wysokolotny – młody Adrian Jaremek , Zamojskie – młode Zuzanna Kudyba , i Marcin Burzawa , Zamojski krótkodzioby – młody Waldemar Kawka , Mikołajowski Sławomir Karpiuk , Orlik Polski Sławomir Madej , Budapesztański Wysokolotny Dominik Soszka , Loczek Stanisław Kurysz , Mewka orientalna Edward Wasil , Białogłówka Gąbińska Krzysztof Niedzielski , Zakonniczka niemiecka Krzysztof Niedzielski.

Za Najlepszego w rasie; Perukarz Woroniecki Piotr, Pawik Indyjski Andrzej Burda, Karier Wojciech Kulpa, Jejski Dwuczuby Stanisław Kuryś, Modena Angielska Piotr Woroniecki, King Łukasz Modajewski, Straser Tadeusz Długosz, Niemiecki wystawowy Wojciech Kulpa, Czubatka Polaka Brodata Miniaturowa Radosław Dula, Lakenfende Tadeusz Długosz, Zielononóżka Jakub Marczuk, Sebrytka Krzysztof Niedzielski

Za drugie i trzecie miejsce w kolekcji puchary otrzymali;

Drugie miejsce w kolekcji Zamojski Wojciech Kudyba, a trzecie Kacper Jowiec

Drugie miejsce w kolekcji Roztoczański Wysokolotny Bogusław Kniaź, a trzecie Janusz Brzozowski

Drugie miejsce w kolekcji Roztoczański Wysokolotny – młody Łukasz Zarek a trzecie Adrian Jaremek

Drugie miejsce w kolekcji Zamojski – młode Wojciech Kudyba a trzecie Michał Gazda

Drugie miejsce w kolekcji Orlik polski Marek Stawarski a trzecie Janusz Brzozowski

Drugie miejsce w kolekcji Gołoszyjka rumuńska Andrzej Burda a trzecie Michał Burda

Drugie miejsce w kolekcji Loczek Stanisław Kuryś a trzecie Stanisław Gas

Drugie miejsce w kolekcji Sroka krakowska Stanisław Kuryś a trzecie Krzysztof Czarnecki

Za udział w wystawie i prezentację w wolierach gołębi i drobiu ozdobnego Dyplomy i statuetki otrzymali; Marcin Duda, Józef Chabros, Marcin Żołnierczuk, Ryszard Jaszak, Emanuel Janoszczyk,

Pozostali hodowcy otrzymali Dyplomy za udział w wystawie i prezentację gołębi rasowych na Letniej Zamojskiej Wystawie w Sitnie, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość, Wójtów Gmin; Zamość, Miączyn i Sitno dla hodowców z tych gmin.

Podczas Wystawy odbyła się zbiórka pieniędzy i aukcja gołębi dla chorego Kornelka, dziecka naszego hodowcy. Dziękujemy wszystkim za okazane serce, przekazane pieniądze i podarowane gołębie na aukcję, z której zebrane pieniądze zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca.

Gratulujemy wszystkim Hodowcom uzyskanych wyników na Letniej Wystawie w Sitnie i zapraszamy na kolejną.

 

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Zamojskiego Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy Hodowcy, w dniu 5 czerwca odbył się walny zjazd Zamojskiego Stowarzyszenia   podczas którego wybraliśmy nowe władze oraz dokonaliśmy ważnych zmian w statucie.

Nowe Władze:

Prezes – Edward Wasil

W-ce Prezes – Mariusz Wójtowicz

Sekretarz – Zbigniew Mnich

Skarbnik- Jerzy Kardasz

Członek Zarządu ds. Medialnych – Sławomir Madej

Członek Zarządu ds. Drobiu – Grzegorz Jabłoński

Członek Zarządu ds. Gołębi – Mieczysław Soroka

Członek Zarządu ds. Gołębi Wysokolotnych – Radosław Pęzioł

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tomasz Mardal

Zastępca – Marek Stawarski

Członek – Waldemar Górski

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Emanuel Janoszczyk

Zastępca – Andrzej Gazda

Członek – Radosław Pęzioł

Członek – Marcin Duda

Członek – Mirosław Bigos

 

Uczciliśmy minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia Romana Mnicha , Tadeusza Fariona ,Antoniego Juszczuka , Ryszarda Kozłowskiego.

Wręczyliśmy podziękowania wieloletnim członkom Zarządu którzy zakończyli kadencję w zarządzie Zamojskiego Stowarzyszenia. Krzysztof Niedzielski – Wieloletni Skarbnik, Andrzej Boć – V-c prezes oraz Bogusław Kniaź – członek Zarządu.

Przywitaliśmy i oficjalnie wręczyliśmy legitymacje członkowskie nowym kolegom : Karol Błoński, Grzegorz Działa, Robert Frąk, Zbigniew Olesczuk, Mariusz Podgórski, Adam Kalinowski, Ryszard Turczyn, Emil Staszewski, Mariusz Król, Michał Matuszewski, Marcin Gil, Łukasz Krzyśka, Emil Ćmil, Arkadiusz Brandelski, Jerzy Grobelny, Michał Gazda.

Powołaliśmy dwa nowe kluby „ Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych” oraz „Ogólnopolski Klub Orlika Lubelskiego” do których serdecznie zapraszamy. Wkrótce pojawi się więcej informacji na temat klubów w zakładkach kluby.

Pozdrawiamy Serdecznie i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z walnego zebrania.

 

 

 

Zapraszamy na Walne Zebranie

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 5 czerwca o godz. 17 w Ośrodku wypoczynkowym Duet w Zamościu  ul. Królowej Jadwigi 14.   Po zebraniu zapraszamy na spotkanie integracyjne wszystkich hodowców koszt uczestnictwa to 50zł od osoby.

Domawiamy obrączki w cenie 1,50 szt.

Do 30 maja należy zapłacić lub potwierdzić uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym i zamówienie na obrączki

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Zarząd ZSHGRiDO zwołuje na dzień 5 czerwca 2021 br. Walny Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy Naszego Stowarzyszenia.
Walny Zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się 5 czerwca, w pierwszym
terminie o godzinie 17:00 lub w drugim o godz. 17:15.
Miejsce Zjazdu: Ośrodek Wypoczynkowy „Duet”, ul. Królowej Jadwigi 14.
Zaproszenie.
Zarząd ZSHGRiDO zaprasza koleżanki i kolegów na spotkanie integracyjne
„Wieczór Hodowców”, który odbędzie się 5 czerwca ok. godziny 19:00, po
zakończeniu Walnego Zjazdu.
Koszt uczestnictwa to 50 zł od osoby, deklarację uczestnictwa należy
potwierdzić do 30 maja, do Prezesa ZSHGRiDO Edwarda Wasila.

Tel: 502 090 280

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu członków ZSHGRiDO, w dniu 5 czerwca 2021.

 1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 r.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
 7. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór Zarządu Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych.
 9. Wybór Zarządu Klubu Gołębi Zamojskich Krótkodziobych.
 10. Wybór delegatów na Walne Zjazdy PZHGRiDI.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez członków Stowarzyszenia i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie Zjazdu.

Po zakończeniu Zjazdu odbędzie się spotkanie integracyjne „Wieczór Hodowców”. Koszt: 50 zł od osoby. Zgłoszenia uczestników należy potwierdzić do 30 maja.

Wyniki pierwszego lotu konkursowego w 2021 roku

Z przykrością informujemy że pierwszy lot konkursowy w 2021 został zdyskwalifikowany ponieważ dwa z czterech gołębi nie usiadły. Pocieszyć można Tomka Mardala tym że dwa gołębie które zostały uzyskały bardzo dobry czas 4 godziny 26 minut. Zachęcamy naszych członków stowarzyszenia do aktywnej rywalizacji w lotach konkursowych i zapraszamy do oglądania zdjęć z lotu i kolegi Tomka.

Drodzy Hodowcy Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia oraz Prezes Edward Wasil Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, oraz pogodnych i Wesołych Świąt Wielkanocnych, miłych chwil w rodzinnym gronie, oraz wielu sukcesów hodowlanych i lotowych w 2021 roku.