Gala Gołębia Zamojskiego 2024

Gala Gołębia Zamojskiego 2024

W sobotę 11 maja 2024 r. w auli Consulatus Urzędu Miasta w Zamościu odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Świętowaliśmy 30-stą rocznicę opracowania wzorca rasy dla gołębi zamojskich wysokolotnych. Do udziału w uroczystościach zaprosiliśmy Adama Kowalskiego, który wspólnie ze śp. Stanisławem Czekanowskim opracował projekt wzorca gołębia rasy zamojski wysokolotny, który został w 1994 roku zatwierdzony przez Komisję Standaryzacyjną Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Przy tej okazji zorganizowany został wernisaż malarstwa Stanisława Śliża i rzeźb autorstwa Grzegorza Majewskiego. Obaj artyści specjalizują się w realistycznym przedstawianiu wzorcowych ras gołębi.

Tradycja hodowli gołębi zamojskich jest ugruntowana na Zamojszczyźnie od wielu dziesiątek lat. Są to gołębie wysokolotne, które do dzisiaj zachowały wybitne cechy lotne. Zrzeszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu z pomocą Pana Zbigniewa Gilarskiego wystąpiło z wnioskiem do Ministra Kultury o wpisanie konkursów lotów gołębiami zamojskimi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ostatnim elementem Gali była prezentacja książki zatytułowanej „Dzieje gołębiarstwa na Ziemi Zamojskiej”. Zawarte zostały w niej artykuły poświęcone gołębiom zamojskim, historii pochodzenia i powstania rasy oraz hodowli na terenach Polski południowo-wschodniej. Autorami są: Zbigniew Gilarski i Marek Kolinski.

Książki są dostępne u Prezesa ZSHGRIDO w Zamościu.

Gołębie, to piękne ptaki, które od wieków towarzyszą ludziom jako symbol pokoju i wolności. Zgromadzeni podczas Gali Gołębia Zamojskiego, świętowali nie tylko swoją pasję, ale także dziedzictwo naszego regionu, który od dawna był kolebką wielu tradycji i historii.

Książka, której promocję obchodzono, jest nie tylko zbiorem faktów i opowieści, ale także ukazuje niezwykłą więź między człowiekiem a tymi ptakami. Dzięki staraniom autorów, którzy z pasją i oddaniem poświęcili się zgłębianiu historii gołębiarstwa na Zamojszczyźnie, mieliśmy okazję spojrzeć głębiej w przeszłość, zrozumieć jej znaczenie i kontekst, oraz czerpać inspirację dla przyszłości.

Gołębiarstwo to sztuka hodowli, która przetrwała wiele pokoleń, przekazując swoje tajemnice w rodzinach: z ojca na syna, z matki na córkę. Czujemy tę siłę tradycji, która daje nam motywację do kontynuowania tego pięknego dziedzictwa.

Ta Gala była też okazją do wspólnego świętowania osiągnięć, do dzielenia się wiedzą i do nawiązywania nowych przyjaźni. Była również zachętą do kontynuowania badań nad historią gołębiarstwa, abyśmy mogli jeszcze bardziej zgłębić tę fascynującą dziedzinę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki ,,Dzieje gołębiarstwa na Ziemi Zamojskiej’’, oraz wszystkim, którzy swoją obecnością dodali blasku naszej Gali.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu, składa serdeczne podziękowania za objęcie ,,Gali Gołębia Zamojskiego” Honorowym Patronatem i wsparcie w organizacji wydarzenia:

Posłowi na Sejm RP i Prezesowi Stowarzyszenia Lokalnego Zamojszczyzna Panu Sławomirowi Zawiślakowi

Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu

Prezydentowi Zamościa Panu Rafałowi Zwolakowi
oraz byłemu Prezydentowi Niemiec Horst Köhler, który wraz z małżonką i delegacją przybył na Zamojską Galę.

Staroście Powiatu zamojskiego, Panu Stanisławowi Grześko

Wójtowi Gminy Zamość, Panu Ryszardowi Gliwińskiemu

Dyrektorowi Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Zamość – Panu Konradowi Dziubie

Autorom książki ,,Dzieje gołębiarstwanaZiemiZamojskiej” – Panom: Zbigniewowi Gilarskiemu i Markowi Kolinskiemu

Panu Adamowi Kowalskiemu – twórcy wzorca rasy gołębia zamojskiego

Panu Kazimierzowi Chmielowi za przekazanie zdjęć Zamościa do książki

Artystom Panu Grzegorzowi Majewskiemu i Panu Stanisławowi Śliżowi za piękny wernisaż obrazów i figurek gołębi.

Panu Zdzisławowi Jakubanisowi – naszemu honorowemu członkowi Stowarzyszenia, publicyście i fotografowi przyrody

Właścicielom Drukarni Attyla, Panom Władysławowi i Jacku Kardaszowi za wydruk książki

Firmom Ani Wet – Pana Artura Zubika oraz Dolfos – Pana Adama Piotrowicza

oraz Prezesom Związków, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

Prezesowi i Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Polskiego Związku, Panu Edwardowi Gersztynowi

Prezesowi i Członkowi Zarządu Polskiego Związku Panu Andrzejowi Liwczakowi

Prezesowi Grzegorzowi Adamskiemu

Panu Markowi Gersztynowi

Wszyscy wiemy jak ważna jest w dzisiejszych czasach obecność mediów oraz wsparcie w działaniach i promocji Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowów Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

Dziękujemy więc Redakcjom za honorowy patronat medialny:

Tygodnika Zamojskiego

Kronice Tygodnia

Katolickiemu Radiu Zamość

Video-Kadr Panu Markowi Madejowi

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia pragnę podziękować za wsparcie Gali Gołębia Zamojskiego!

Dalsza część uroczystości kontynuowano w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, gdzie odbyło się szkolenie z dziedziczenia barw u gołębi, które przeprowadził Przewodniczący Kolegium Sędziów Polskiego Związku Edward Gersztyn. Na koniec Gali odbyła się uroczysta kolacja dla wszystkich hodowców i zaproszonych gości.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu udało się zrealizować wydarzenie, które nie tylko promuje sztukę i kulturę, ale również integruje społeczność lokalną. Wasza hojność i zaangażowanie sprawiły, że Gala Gołębia Zamojskiego stanie się niezapomnianym wydarzeniem w Zamościu.

Dziękujemy Zarządowi Zamojskiego Stowarzyszenia i pozostałym osobom zaangażowanym w przygotowanie tej doniosłej uroczystości.

Opracowanie: Edward Wasil i Zdzisław Jakubanis, autorzy zdjęć:

XIII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Zamość 03.02. – 04.02.2024

W dniach 3–4.02.2024 roku w Zamościu odbyła się XIII Zamojska Wystawa Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. W wystawi
uczestniczyło 48 hodowców prezentując 660 gołębi rasowych w 32 rasach oraz 30
sztuk drobiu ozdobnego w 4 rasach.
Dodatkowo w 10 wolierach prezentowanych było około 200 gołębi rasy
zamojskiej, orlików lubelskich i innych ras gołębi wysokolotnych.
Najwięcej zgłoszono do oceny sędziowskiej gołębi rasy zamojskiej – 180,
roztoczańskich wysokolotnych – 102, orlika lubelskiego – 53, mikołajowskich – 34 i
zamojskich krótkodziobych – 33 oraz innych ras gołębi i drobiu ozdobnego.
Również dwa zamojskie kluby prezentowały swoje gołębie, to jest:
Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i
Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Lubelskiego.
Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego w Zamościu składa serdeczne podziękowanie za ufundowanie pucharów
i nagród oraz Honorowy Patronat nad XIII Zamojską Wystawą: Marszałkowi
Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu, Posłowi na Sejm RP i
Prezesowi Sławomirowi Zawiślakowi , Urzędowi Miasta Zamość – Panu
Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi, Urzędowi Gminy Zamość – Panu Wójtowi
Ryszardowi Gliwińskiemu, Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi
Grześko , oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Prezesowi Gustawowi
Jędrejek, Wiceprezesowi LIR Panu Antoniemu Skurze i kierownikowi biura LIR w
Zamościu Panu Piotrowi Kurancowi.
W wystawie brał udział członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Pan
Marek Kolinski, który jest członkiem Zamojskiego Stowarzyszenia i wystawiał swoje
gołębie rasy zamojskiej.
Kilku członków Zamojskiego Stowarzyszenia zostało wyróżnionych odznakami
Polskiego Związku jako Zasłużony Działacz PZHGiDI. Odznaki wyróżnionym członkom
wręczył Pan Marek Kolinski: diamentową odznakę otrzymał Pan Jacek Zabłocki,
srebrną odznakę Pan Grzegorz Jabłoński, brązowe odznaki otrzymali: Sławomir
Krzak, Michał Burda, Marcin Żołnierczuk i Łukasz Mazurek.

Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Pan Edward Wasil wręczył legitymacje
członkowskie 11 nowo przyjętym osobom, a także dyplomy pozostałym członkom
Zamojskiego Stowarzyszenia za wystawienie swoich ptaków na wystawie.
Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych
ogłosił podsumowanie lotów za rok 2023 we współzawodnictwie sportowym.
Wyróżnieni zostali hodowcy, których gołębi najdłużej latały w stadach
poszczególnych ras.
Komitet organizacyjny dziękuje sponsorom za karmę dla ptaków na wystawę i
nagrody dla hodowców.
Firmy sponsorujące to: Agrowit – Pana Grzegorza Jabłońskiego, ANI-WET Pana
Artura Zubika oraz Dolfos który reprezentowała Pani Katarzyny Stańczuk.

Dziękujemy za objęcie wystawy patronatem medialnym redakcjom :

Tygodnika Zamojskiego

Kroniki Tygodnia

Nowego Kuriera Zamojskiego

Katolickiego Radia Zamość

Telewizjom: Video-Kadr Pana Marka Madeja i TV MVTL Pana Jana Konopielko
Partnerem wydarzenia byli:

Urząd Marszałkowski w Lublinie

Lubelskie „Smakuj życie”

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lublinie

Komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu, Antoniemu Turzynieckiemu za
udostępnienie hali na wystawę.
Szczególne podziękowania należą się kolegom za pomoc przy organizacji wystawy,
komisji sędziowskiej za ocenę ptaków oraz sponsorom, na których zawsze można
liczyć.

Wyróżnienia naszych gołębi na wystawie :

CHAMPION WYSTAWY
zwycięstwo w rasie Zamojski – Janusz Rak

ZWYCIĘSTWO W RASIE

Zamojski  w barwie Niebieski – Marcin Burzawa
Zamojski w barwie Czarny – Marek Stawarski

Zamojski w barwie Czerwono Pstry -Piotr Skwarek

Zamojski w barwie Żółty pstry – Piotr Skwarek

Zamojski czubaty- Piotr Skwarek
Zamojski czubaty w barwie Czerwono pstre – Adam Bartosik
Zamojski czubaty w barwie Żólto pstry – Piotr Woroniecki


Zamojski krótkodzioby- Waldemar Górski

Roztoczański Wysokolotny – Mariusz Cwynar

Orlik Lubelski – Roman Wit
Orlik Lubelski w barwie biały – Kacper Dmitruk

Orlik lubelski w barwie- żółty- Sławomir Madej
Orlik Lubelski w barwie czerwiny- Roman Wit

Mikołajowski –Stanisław Radelczuk

Sroka Krakowska-Stanisław Gas

Chiński gołąb –Andrzej Burda

Pocztowy staropolski – Hubert Bonecki
Garłacz angielski -Stanisław Gas
Koszua -Jacek Zabłocki
Południowoniemiecki łysek-Krzysztof Czarnecki
Jejski dwuczuby-Mikołaj Długosz

WYRÓŹNIONY W RASIE

Zamojski krótkodzioby- Edward Wasil

Zamojski-Krzysztof Wożniak
Roztoczański wysokolotny -Waldemar Górski
Roztoczański wysokolotny -Piotr Woroniecki
Mikołajowski -Sławomir Karpiuk
Pocztowy Staropolski-Hubert Bonecki
Loczek-Stanisław Kuryś

NAJLEPSZY W RASIE

Gil – Zbigniew Mnich

Ryś Polski –Krzysztof Niedzielski

Niemiecki wystawowy – Wojciech Kulpa

Karier – Wojciech Kulpa

Modena Angielska –Piotr Woroniecki

Białogłówka gąbińska – Krzysztof Niedzielski

Tipler zagłębiowski -Michał Matuszewski

Sroczka Polska- Krzysztof Niedzielski

Wysokoiotny budapesztański – Michał Matuszewski

Garłacz Brneński -Stanisław Gas

Gdański wysokolotny – Michał Matuszewski

Szczygieł Duński-Tadeusz Długosz

Gołoszyjka rumuńska-Zbigniew Krawczyk
Mewka orientalna- Edward Wasil

 Felegyhazer-Sławomir Krzak

Kochin karzełek – Andrzej Boć

Czubatka dworska – Grzegorz Jabłoński

Karzełek polski- Grzegorz Jabłoński

KOLEKCJE W RASACH


Kolekcja w rasie Zamojski
1 miejsce – Janusz Rak
2 miejsce- Piotr Skwarek
3 miejsce-Marek Stawarski

Kolekcja w rasie Roztoczański wysokolotny
1 miejsce Mariusz Cwynar
2 miejsce Waldemar Górski
3 miejsce Marek Kolinski

Kolekcja w rasie Orlik Lubelski
1 miejsce Roman Wit
2 miejsce Sławomir Madej
3 miejsce Mariusz Wojtowicz

Kolekcja w rasie Mikołajowski
1 miejsce Sławomir Karpiuk
2 miejsce Stanisław Radelczuk
3 miejsce Hubert Bonecki

Kolekcja w rasie Sroka Krakowska

1 miejsce Stanisław Gas
2 miejsce Jacek Zabłocki
3 miejsce Stanisław Kuryś

Kolekcja w rasie Pocztowy Staropolski
1 miejsce Hubert Bonecki
2 miejsce Dariusz Kołcz
3 miejsce Sławomir Karpiuk

Kolekcja w rasie Garłacz Angielski
1 miejsce Jacek Zabłocki
2 miejsce Stanisław Gas
3 miejsce Stanisław Kuryś

Kolekcja w rasie Chiński gołąb
1 miejsce Andrzej Burda
2 miejsce Mikołaj Długosz
3 miejsce Michał Burda

Kolekcja w rasie Jejski dwuczuby
1 miejsce Stanisław Kuryś
2 miejsce Mikołaj Długosz
3 miejsce Jacek Zabłocki

Kolekcja w rasie Południowoniemiecki łysek
1 miejsce Krzysztof Czarnecki
2 miejsce Stawisław Gas
3 miejsce Jacek Zabłocki

Kolekcja w rasie Koszua
1 miejsce Jacek Zabłocki
2 miejsce Stanisław Kuryś
3 miejsce Stanisław Gas

Dziękujemy bardzo za prezętację gołębi w wolierach hodowcom:
Bogusław Kniaż- zamojskie
Janusz Rak – Zamojskie
Zbigniew Soluch -Zamojskie
Józe Chabros -Zamojskie
Mariusz Cwynar -Roztoczańskie wysokolotne
Mieczysław Sroka -Roztoczańskie Wysokolotne
Mariusz Wojtowicz – Tomaszowski Wysokolotny
Roman Wit -Orlik Lubelski
Sławomir Madej -Orlik Lubelski

GALERIA ZDJĘĆ Z WYSTAWY

XII Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików ,,POLAND 2023″

Za nami XII Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w obsadzie międzynarodowej  ,,POLAND 2023″ Krajowa Wystawa to coroczne święto hodowców, zgłoszono prawie 5500 zwierząt  przez prawie 400 wystawców z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Litwy. Zamojski  Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wystawił 427 szt. zwierząt pod ocenę i  około 80 ptaków w wolierach pokazowych, promujących Związek i Kluby: Ogólnopolski Klub  Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Orlika Lubelskiego. Na  stoisku Zamojskiego Stowarzyszenia promowaliśmy Gminę Zamość i rozdawaliśmy materiały  promujące Gminę i piękną okolicę, oraz zapraszaliśmy do Zamościa, za co  dziękujemy bardzo Wójtowi Gminy i całemu Zarządowi .   Prezes Związku Edward Wasil otrzymał tytuł i nagrodę Prezesa Roku 2023 , oraz dyplom i puchar  za największą ilość zgłoszonych zwierząt na Wystawę Krajową.

Kolega Wojtek Kudyba otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zdobycie tytułu hodowli licencyjno wzorcowej III stopnia w rasie Zamojski. 

 Hodowcy z Zamojskiego  Stowarzyszenia zdobyli tytuły:

 Janusz Rak  – Champion Wystawy  w rasie Zamojski. 

Edward Wasil-Champion Wystawy i Mistrz Polski w rasie Zamojski krótkodzioby ,Champion Wystawy i I Wicemistrz Polski w rasie Syberyjski biały postawny , oraz II Wicemistrz Polski w rasie Mewka Orientalna 

Mariusz Wojtowicz – I Wicemistrz Polski w rasie Zamojski krótkodzioby ,

I Wicemistrz Polski i Zwycięzca w kolorze Orlik Lubelski , oraz Zwycięzca w kolorze Zamojski.

 Mariusz Cwynar- Champion Wystawy Mistrz Polski  w rasie Roztoczański wysokolotny.

Sławomir Madej –  II Wicemistrz Polski w rasie Orlik Lubelski. 

Waldemar Górski – II Wicemistrz Polski w rasie Zamojski Krótkodzioby

Karol Boński – Champion Wystawy i Mistrz Polski  w rasie Motyl Polski ‘Widyn’,Zwycięzca w Rasie i Indywidualny Mistrz Polski w rasie Bocian Warszawski Łapciaty

Jacek Zabłocki – Indywidualny Mistrz Polski w rasie Garłacz Angielski

Stanisław Gas –  I Wicemistrz Polski i Wyróżniony w Rasie Mewka Orientalna

Roman Wit – Mistrz Polski i 3 Zwycięstwa w kolorze Orlik Lubelski

Marcin Burzawa – Champion Wystawy i I Wicemistrz Polski w rasie Mikołajowski lotny, i Zwycięzca w kolorze Zamojski

Sławomir Karpiuk- Mistrz Polski w Mikołajowski Lotny

Michał Burda – II Wicemistrz Polski w rasie Chiński Gołąb

Andrzej Burda –  II Wicemistrz Polski w rasie Pawik

Stanisław Radelczuk-  II Wicemistrz Polski w rasie Mikołajowski lotny.

Michał Matuszewski- Mistrz Polski w rasie Tipler Zagłębiowski oraz Zwycięzca w kolorze w rasie Gdański Wysokolotny Sokół Gdański.

Marek Stawarski – Zwycięstwo w kolorze w rasie Zamojski.

Piotr Woroniecki – Najlepszy w rasie Modena Angielska.

Robert Niedżwiedż- Champion Wystawy i II Wicemistrz Polski w rasie Szabo.

Grzegorz Jabłoński – II Wicemistrz Polski w rasie Karzełek Polski.

Zamojski -Klasa Sport

Bogusław Kniaż  – Mistrz Polski i Najlepszy Lotnik

Marek Kolinski -I Wicemistrz Polski

Wojciech Kudyba -II Wicemistrz Polski 

Roztoczański wysokolotny -Klasa Sport

Józef Chabros – Mistrz Polski i Najlepszy Lotnik 

Marek kolinski- I Wicemistrz Polski 

Adam Bartosik – II Wicemistrz Polski 

Dodatkowo zgłosiliśmy do rejestracji 2 nowe rasy gołębi;

Tomaszowski wysokolotny – Mariusz Wojtowicz

Orzełek Polski –  Grzegorz Dyjach

Gratulujemy wszystkim hodowcom osiągniętych wyników i dziękujemy Gminie Zamość za wsparcie  tego wydarzenia i promocję Gminy oraz Zamojskiego Stowarzyszenia  na Wystawie Krajowej

Krajowa Wystawa Gołębi Młodych Poznań 2023

W dniach 02-03 grudnia 2023r w Sielinko koło Poznania, odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Młodych i Drobiu Ozdobnego oraz Regionalna Wystawa zintegrowana z Wystawą Gołębi Ziem Zachodnich .Na Wystawie zaprezentowano 1900 okazów najpiękniejszych gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Zamojskie Sowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprezentowało dużą stawkę gołębi ,zdobywając czołowe miejsca : w rasie Zamojski – Piotr Skwarek zdobył tytuł Zwycięzca w Rasie i 1 miejsce w Kolekcji, Wojciech Kudyba – 2 miejsce w Kolekcji i Wyróżniony w Rasie , Tadeusz Łapa – 3 miejsce w Kolekcij. W rasie Roztoczański wysokolotny – Marek Kolinski – 2 miejsce w Kolekcji , a Waldemar Frąckowiak – Wyróżniony w Rasie. W rasie Orlik Lubelski – Roman Wit zdobył tytuł Zwycięzca w Rasie, i 1miejsce w Kolekcji, Sławomir Madej – 2 miejsce w Kolekcji, Mariusz Wojtowicz 3 miejsce w Kolekcji. W rasie Chinski Gołąb – Michał Burda zdobył tytuł Zwycięzca w Rasie i 1 miejsce w Kolekcji, a Mikołaj Długosz 3 miejsce w Kolekcji. W rasie Pawik ogrodowy – 3 miejsce w Kolekcji zdobył Andrzej Burda . W rasie Zamojski Krótkodzioby tytuł Najlepszego w Rasie zdobył Edward Wasil. Wszystkim hodowcom gratulujemy osiągniętych wyników, i dziękujemy że tak licznie reprezenowali Zamojskie Sowarzyszenie.

Dożynki w Kraśniczynie

Na zaproszenie Pani Wójt Kraśniczyna 16 sirpnia Zamojskie Stowarzyszenie brało udział w Dożynkach Gminnych w Kraśniczynie. Prezentowaliśmy tam nasze gołębie oraz drób ozdobny. Hodowcy którzy brali udział w pokazie to Edward Wasil, Krzysztof Niedzielski, Zbigniew Mnich, Sławomir Madej, Zbigniew Soluch oraz Andrzej Burda

Relacja z XXXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 30.06-2.07.2023 roku odbyła się XXXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa. W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Hodowcy zgłosili 398 gołębi rasowych w 27 rasach i 42 sztuki drobiu ozdobnego w 8 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi. W sumie zaprezentowano około 550 ptaków . .

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin : Zamość, Sitno i Miączyn, Dyrekcji LODR w Końskowoli oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych. 

Dziękujemy sędziom za ocenę ptaków, Panom:Edward Gersztyn, Marek Gersztyn , Sławomir Madej, Radosław Pęzioł, Mieczysław Sroka, Michał Czuba, Jarosław Wartacz

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni: 

– w rasie zamojski „Dorosły”

1. Burzawa Marcin

2. Wiśniewski Piotr

3.Stawarski Marek

– w rasie zamojski – „Młode” 

1. Janusz Rak 

2. Wiśniewski Piotr

3. Kudyba Wojciech 

– w rasie roztoczański wysokolotny ” Dorosły”

1. Cwynar Mariusz 

2. Woroniecki Piotr

3. Stawarski Marek

– w rasie roztoczański wysokolotny – „Młode”

1. Janusz Rak 

2. Stawarski Marek 

3. Woroniecki Piotr 

– w rasie orlik lubelski „Dorosły”

1. Wit Roman

2. Mariusz Wójtowicz

3. Sławomir Madej

– w rasie orlik lubelski –”Młode” 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie mewka orientalna 

1. Stanisław Gas 

2. Edward Wasil 

3. Zabłocki Jacek

– w rasie chiński gołą

1. Andrzej Burda 

2. Długosz Mikołaj

3. Michał Burda

– w rasie sroka krakowska

1. Gas Stanisław

2. Zabłocki Jacek

3. Czarnecki Krzysztof

Championy w poszczególnych rasach gołębi:

-w rasie zamojski krótkodzioby – Wasil Edward

– w rasie zamojski „Dorosły”- Wiśniewski Piotr

– – w rasie zamojski „Młody”- Rak Janusz

– w rasie roztoczański wysokolotny” Dorosły”-Mariusz Cwynar 

– w rasie roztoczański wysokolotny” Młody”-Rak Janusz 

– w rasie orlik lubelski ” Młody”Sławomir Madej 

– w rasie orlik lubelski – „Dorosły”Roman Wit 

-w rasie sroka krakowska – Gas Stanisław

-w rasie chiński Gołąb – Burda Andrzej

– w rasie mewka orientalna– Gas Stanisław

Tytuł Najlepszy w Rasie zdobyli:

-w rasie Mikołajowski – Karpiuk Sławomir

-w rasie Węgierski Lotny Oszroniony – Lewartowski Paweł

– w rasie Lahore – „Gas Stanisław”

– w rasie Szczygieł Duński – Długosz Tadeusz

-w rasie Niemiecki Wystawowy – Kulpa Wojciech

-w rasie Pocztowy Staroplski – Karpiuk Sławomir

-w rasie Karier– Kulpa Wojciech

– w rasie pawik ogrodowy -Andrzej Burda 

– w rasie modena angielska -Piotr Woroniecki 

– w rasie Jejski Dwuczuby – Kuryś Stanisław

– w rasie Loczek – Edward Wasil

– w rasie białogłówka gąbińska -Krzysztof Niedzielski 

– w rasie gil -Zbigniew Mnich 

– w rasie Syberyjski – Wasil Edward

– w rasie Garłacz Angielski – Zablocki Jacek

-w rasie Syberytka – Niedzielski Krzysztof

– w rasie Szabo – Niedźwiedź Robert

– w rasie Karzełek Łapciaty – Długosz Mikołaj

– w rasie Karzełek Polski – Jabłoński Grzegorz

Za wyróżnione w rasie nagrody otrzymali: 

– w rasie zamojski „Dorosły – Burzawa Marcin oraz Stawarski Marek

-w rasie zamojski „Młody”- Wiśniewski Piotr

– w rasie roztoczański wysokolotny „Dorosły – Mariusz Cwynar 

– w rasie roztoczański wysokolotny „Młody” – Rak Janusz

-w rasie orlik lubelski „ Dorosły – Wójtowicz Mariusz

– w rasie orlik lubelski „Młody” – Wit Roman

– w rasie Szabo – Robert Niedźwiedź 

Dziękujemy wszystkim Hodowcom za aktywny udział oraz prezentację gołębi przez Brzozowski Janusz, Dyjach Grzegorz, Gazda Andrzej, Gazda Michał, Kniaź Bogusław, Kołcz Dariusz, Łuczak Adam , Maziarczyk Lech, Ząbek Piotr

Galeria Zdjęć

Jubileusz 25-lecia Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia ZamojskiegoStowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

Przed 25 laty w 1998 roku grupa 15 hodowców gołębi i drobiu ozdobnego z Zamościa i okolic opracowała statut stowarzyszenia i złożyła wnioski do zarejestrowania stowarzyszenia. 11 czerwca 1998r na I Zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia na Prezesa wybrano Pana Andrzeja Niemczuka, który był prezesem Stowarzyszenia do 2013 roku.

W marcu 2008 roku, na zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia powołano nowy Zarząd, na którym na Wiceprezesa dokooptowano Pana Edwarda Wasila. Po zakończonej kadencji  Prezesa Andrzeja Niemczuka nowym Prezesem został Edward Wasil. Od tego czasu systematycznie wzrastała ilość członków stowarzyszenia, a Zarząd podejmował działania mające na celu rozwój hodowli ptaków oraz prezentację dorobku hodowlanego na różnych wystawach i pokazach. Można to było osiągnąć poprzez organizację wystaw i pokazów w Zamościu oraz udział w innych formach prezentacji gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w kraju i zagranicą.

W 2006 roku weszliśmy w struktury Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i od tego czasu nasi członkowie, hodowcy  mają możliwość prezentacji swoich gołębi i drobiu na corocznych wystawach krajowych i zagranicznych.

W swoim dorobku mamy wiele imprez popularyzujących piękne idee hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Nasz wkład w promowanie Zamościa i Zamojszczyzny oraz gołębi rasy zamojskiej jest wysoko ceniony w Zamościu, jak również w czasie imprez ogólnokrajowych i europejskich, na których nasi  hodowcy zdobywają czołowe lokaty. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wystawach, na których zamojscy hodowcy zdobywali tytuły: Czempiona, Międzynarodowego Mistrza, Mistrza Polski czy Zwycięzcy w Rasie, wśród gołębi jak i drobiu rasowego Wystawialiśmy nasze gołębie i drób na wystawach międzynarodowych, między innymi na europejskiej wystawie w Metz we Francji, w Herning w Danii i na Wyszehradzkiej wystawie w Nitrze. W 2019 roku na Europejskiej Wystawie w Danii wystawiliśmy kilka ras gołębi: zamojskie, roztoczańskie, perukarze i syberyjskie, którymi zdobyliśmy tytuł Młodzieżowego Czempiona Europy w rasie zamojski i Wicemistrza Europy w rasie syberyjski. W wystawie brało udział 15 hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia. Pod koniec roku uczestniczyliśmy jeszcze w Krajowej Wystawie Gołębi Młodych w Ciechocinku i w 100-nej Jubileuszowej Wystawie Gołębi w Lipsku w Niemczech.              

Na Wystawie Krajowej w Kielcach nasi hodowcy otrzymali podziękowania i nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, między innymi: Marek i Michał Stawarscy, Janusz Rak, Edward Wasil, Grzegorz Jabłoński. Nagrodami Marszałka Województwa Lubelskiego

zostali wyróżnieni: Jerzy Kardasz, Krzysztof Niedzielski, Grzegorz Jabłoński i Edward Wasil, jako najlepsi  hodowcy gołębi i drobiu.

Dodatkowo Grzegorz Jabłoński otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wzorcową hodowlę karzełka polskiego jako polską rasę kur.

Hodowca Edward Wasil, Zygmunt Ziomko oraz Roman Mnich otrzymali Dyplomy od Marszałka Województwa Lubelskiego za zaangażowanie i organizację wystawy w Sitnie w 2019 roku otrzymali: Edward Wasil, Zygmunt Ziomko oraz Roman Mnich.
W 2020 roku pomimo początków pandemii udało się nam zorganizować XI Zamojską WystawęGołębi i Drobiu, a tydzień później braliśmy udział w Krajowej Wystawie w Kielcach. Były to ostatnie wystawy przed pandemią corona wirusa. Rok 2020 i 2021 był smutnym czasem, ponieważ pożegnaliśmy naszych kolegów hodowców, którzy przedwcześnie odeszli: Romana Mnicha, Tadeusza Fariona, Antoniego Juszczuka, Ryszarda Kozłowskiego, Mirosława Dmitruka i naszego sędziego Jerzego Kardasza, a w 2023 roku Dariusza Caryka.

W czerwcu 2021 roku odbył się Walny Zjazd członków Zamojskiego, na którym powołano nowy Zarząd oraz powołano 2 Kluby Hodowców: Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Lubelskiego z siedzibą w Zamościu.

W czerwcu nasz delegat Marek Kolinski, został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Związku HGRiDI gdzie otrzymał funkcję wiceprezesa. Pomimo odwołanych wystaw w 2021 roku – w Zamościu i w Sitnie, udało się nam zorganizować w sierpniu Letnią Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego razem z hodowcami koni i królików, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Rok 2022 rozpoczęliśmy uczestnictwem w X Jubileuszowej Krajowej Wystawie w Kielcach, na której dzięki władzom Gminy Zamość mieliśmy swoje stoisko Związkowe, na którym promowaliśmy Gminę Zamość, region Zamojski i Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców. Zamojscy hodowcy zdobyli liczne tytuły Mistrzów Polski, I i II Wicemistrzów, a kolega Janusz Rak otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa za promocję gołębi wysokolotnych. Niestety w lutym 2022 roku musieliśmy po raz kolejny odwołać Zamojską Wystawę z powodu ptasiej grypy i zagrożenia Covid 19. W marcu odbyło się zebranie podsumowujące 2021 rok, gdzie rozdano nagrody i puchary za loty konkursowe gołębi wysokolotnych. Całą wiosnę walczyliśmy o odblokowanie rynku celem możliwości prezentacji i wymiany nadwyżek hodowlanych ptaków – gołębi i drobiu  i wreszcie 5 kwietnia 2022 roku dostaliśmy zgodę na wznowienie targów.

W grudniu 2022 roku braliśmy udział w Krajowej Wystawie Gołębi i Drobiu w Kielcach w obsadzie Międzynarodowej  – „Poland 2022”. Zamojscy hodowcy zdobyli 22 tytuły Międzynarodowych Mistrzów i Wicemistrzów, a Prezes Edward Wasil otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za promocję gołębi rasy zamojskiej i proporczyk za największą ilość zgłoszonych zwierząt na wystawę przez Zamojski Związek.  Rok 2023 rozpoczęliśmy od XII Zamojskiej Wystawy, na której zaprezentowano około 800 gołębi rasowych, i po raz pierwszy przeprowadzono ocenę gołębi rasy zamojskiej w odmianach barwnych.

Obecnie do Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu należy 185 członków. Z okazji Jubileuszu 25-lecia przygotowaliśmy medal pamiątkowy, który przypomina o historii naszego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że każdy Gość uhonorowany tym medalem potraktuje to jako wyróżnienie, a hodowca jako motywację do dalszego rozwoju swojego hobby.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu  składa serdeczne podziękowania za objęcie Honorowym Patronatem Jubileuszu 25-lecia i wieloletnie wsparcie organizacji wystaw Zamojskiego Stowarzyszenia, Panu Prezydentowi Zamościa Andrzejowi Wnukowi, Panu Wójtowi Gminy Zamość Ryszardowi Gliwińskiemu, Panu Posłowi RP Sławomirowi Zawiślakowi, Zarządowi i Staroście Powiatu Zamojskiego Stanisławowi Grześko, Wójtowi Gminy Sitno Panu Krzysztofowi Seń, Wójtowi Gminy Miączyn Panu Ryszardowi Borowskiemu,  Zarządowi i  Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Gustawowi Jędrejek, oraz Dyrekcji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Panu Wiesławowi Orzędowskiemu, Pani Dyrektor TUW – Marzenie Lewandowskiej.

Należy nadmienić, że partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie.