29 czerwca obchodzimy Jubileusz 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia z tej okazji zakupiliśmy Sztandar Związkowy, z zebranych pieniędzy od sponsorów oraz członków stowarzyszenia i funduszy związkowych. Sztandar Związku będzie symbolem  Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz zrzeszonych w nim członków. Stanowi najgodniejszy znak duchowej więzi, jedności i prawości hodowców, prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Stowarzyszenia oraz w wystąpieniach zewnętrznych. Będziemy go prezentować na wystawach regionalnych i krajowych oraz różnych uroczystościach jak również pogrzebach naszych hodowców.

Proszę wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia o dobrowolne datki, wsparcie na sztandar i uroczystości 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia. Liczymy na każdą złotówkę a wpłata powyżej 100 złotych będzie honorowana gwoździem pamiątkowym z imieniem i nazwiskiem hodowcy wbitym podczas uroczystości poświęcenia sztandaru i uroczystej kolacji w drzewiec sztandaru.

29 czerwca po ocenie sędziowskiej zapraszamy wszystkich hodowców do kościoła św. Krzyża na godz 18, na uroczystą msza świętą na której zostanie poświęcony Sztandar Zamojskiego Stowarzyszenia, po mszy kolumna pójdziemy do pobliskiej restauracji Polak na dalsze obchody uroczystości 20 lecia.

– wbicie gwoździ pamiątkowych przez fundatorów, gości i hodowców którzy wpłacili na sztandar minimum 100zł

– podziękowania fundatorom sztandaru i zaproszonym gościom, przemówienie

– odznaczenie zasłużonych członków przez Polski Związek

– rozdanie pamiątkowych medali 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia:    sponsorom, gościom i hodowcom biorącym udział w uroczystości

– po części oficjalnej zapraszamy wszystkich gości i hodowców na uroczysta kolacje

i biesiadę

Koszt uczestnictwa w uroczystej kolacji wynosi 50zł/osoby. Każdy hodowca po wpłacie otrzyma zaproszenie na uroczystą kolację. Zapraszamy również małżonków lub osoby towarzyszące do wzięcia udziału w uroczystości.

Cena uroczystej kolacji i sali to około 100zł od osoby. 50 procent ceny pokryjemy z funduszy związkowych oraz ufundujemy wszystkim hodowcom medal pamiątkowy wybity z okazji 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia.

 Zaproszenia na uroczysta kolację w kwocie 50zł za osobą należy wykupić / zarezerwować do 10 czerwca 2018r. Mamy nadzieję że w jubileuszu 20 lecia stowarzyszenia będzie uczestniczyć cały związek i nikogo nie zabraknie. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość wynajęcia DJ lub zespołu muzycznego.

 

Do wyróżnienia Kapituły Odznaczeń PZHGRiDI wybraliśmy najstarszych stażem hodowców oraz hodowców którzy biorą czynny udział w wystawach regionalnych i krajowych oraz uczestniczą w pracach społecznych na rzecz Zamojskiego Stowarzyszenia:

– Andrzej Boć ,  Krzysztof Niedzielski , Zbigniew Mnich, Piotr Ząbek , Bogusław Kniaź , Andrzej Dziwura , Tadeusz Farion , Andrzej Niemczuk , Roman Mnich , Zygmunt Ziomko , Jerzy Kardasz , Sławomir Madej , Janusz Rak , Edward Wasil, Grzegorz Jabłoński, Zdzisław Jakubanis, Andrzej Burda , Andrzej Gazda.

Podjęcie uchwały przez członków Zamojskiego Stowarzyszenia o przyznaniu wyróżnień przez PZHGRiDI

Wystawa w Sitnie odbędzie się 29 czerwiec – 1 lipca 2018 roku

28 czerwca od 14  załadunek klatek w Łabuniach a o 15 rozstawienie w sali wystawowej w Sitnie

29 czerwca od godz 8 do 9 osadzanie ptaków w klatkach wystawowych, od 9 do 16 ocena sędziowska. O 18 zapraszamy na uroczystość 20 lecia zamojskiego Stowarzyszenia do kościoła św. Krzyża a następnie na dalsze uroczystości do Hotelu Polak

 30 czerwca od godz  8 do 18  wystawa i giełda w Sitnie a o 18 wręczenie nagród przed pałacem i wieczór hodowców

1 czerwca wystawa i giełda w Sitnie do godz 15, po 15 zabieramy ptaki i składamy salę

 

 

Relacja z IX Zamojskiej Wystawy Gołębi i Drobiu Ozdobnego

Szanowni Państwo
Za nami IX Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie. Po 2 latach przerwy spowodowanej przez „ptasią grypę” było nam niezmiernie miło powitać wszystkich miłośników, jak również gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Celem wystawy było zaprezentowanie publiczności różnorodnych form sylwetki, ubarwienia czy struktury upierzenia, które występują wśród ras gołębi i drobiu. Zamojscy hodowcy mają swój powód do dumy – Gołębia Zamojskiego i nowo zarejestrowanego Zamojskiego Krótkodziobego. Gołębie Zamojskie prezentujemy na licznych wystawach ogólnokrajowych zdobywając czołowe miejsca. Promujemy w ten sposób zarówno nasze gołębie, ale także miasto Zamość i cały region. Wzorem lat ubiegłych członkowie stowarzyszenia prezentują 465 gołębi rasowych w 41 rasach oraz 100 sztuk drobiu w 11 rasach. Za nami również Wystawa Krajowa, z której nasi hodowcy powrócili z tytułami Mistrza Polski oraz 15 innymi nagrodami. W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia pragniemy serdecznie podziękować za objęcie naszej wystawy honorowym patronatem i ufundowanie pucharów Urzędowi Miasta Zamość, Panu Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi i Urzędowi Gminy Zamość Panu Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu oraz Panu Władysławowi Kardaszowi – właścicielowi drukarni Attyla za ufundowanie plakatów i katalogów.
Dziękujemy za patronat medialny: Tygodnikowi Zamojskiemu, Kronice Zamojskiej, Nowemu Kurierowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej „Video-Kadr” oraz Katolickiemu Radiu Zamość. Serdeczne podziękowania pragniemy skierować do wszystkich sponsorów za tę cenną pomoc w organizacji zarówno obecnej jak i poprzednich wystaw. Koledze Jurkowi Kardaszowi za nieocenioną pomoc w przygotowaniu katalogu wystawowego i ogromny wkład pracy w organizację wystawy oraz Grzegorzowi Jabłońskiemu właścicielowi hurtowni pasz „Agrovit” z Chrzanowa za ufundowanie nagród rzeczowych jak również wszystkim członkom stowarzyszenia za pomoc w organizacji wystawy.
Pana Prezydent Andrzej Zastąpiło wręczył puchary od Prezydenta Zamościa. Czytaj dalej Relacja z IX Zamojskiej Wystawy Gołębi i Drobiu Ozdobnego

Relacja z Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 27-28 stycznia 2018r. odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. To największa impreza w Polsce, na której zaprezentowanych było 4476 tysięcy gołębi rasowych, ponad 400 kur ozdobnych, a także prawie 60 królików,

z którymi przyjechało do Kielc 377 hodowców. W wystawie uczestniczyli goście z całej Polski i z zagranicy: Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Łotwy.

Zamojscy hodowcy wrócili z Ogólnopolskiej Wystawy z pucharami zdobywając tytuły:

 Tytuł Zwycięzca w Rasie zdobyli:

– Jerzy Kardasz – w rasie Węgierski lotny oszroniony (Deresz)
– Tomasz Mardal – w rasie Zamojski Krótkodzioby

Tytuł Mistrza Polski w rasach zdobyli:

– Tomasz Mardal – w rasie Zamojski Krótkodzioby

Tytuł I Wicemistrza Polski w rasach zdobyli: 

– Jerzy Kardasz – w rasie Węgierski lotny oszroniony (Deresz)
– Jerzy Kardasz – w rasie Mikołajowski

– Lech Maziarczyk – w rasie Zamojski

Tytuł II Wicemistrza Polski zdobył:

– Jerzy Kardasz -w rasie Zamojski

– Edward Wasil – w rasie Syberyjski

– Saławomir Madej – w rasie Mikołajowskie

– Tomasz Mardal – w rasie Felegyhazer

– Grzegorz Jabłoński – II kolekcja w rasie kur Czubatka Dworska

– Grzegorz Jabłoński – II kolekcja w rasie kur Karzełek Polski

Wyróżniony w rasie:

– Edward Wasil – Rostowki Łabędź

– Grzegorz Jabłoński – Karzełek Polski

Najlepszy w rasie:

– Krzysztof Niedzielski – Sebrytka

Galeria Zajęć

Krajowa Wystawa  Gołębi Młodych

W dniach 25-26 listopada 2017 r. odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Radosnych Drobiu Ozdobnego i Królików w Czaplinku.  W wystawie uczestniczyło ponad 200 Hodowców prezentując 2440 gołębi rasowych w 108 rasach i ponad 120 szt. drobiu ozdobnego w 12 rasach.  Zamojscy hodowcy zdobyli tytuly:

Michał Burda w rasie Gołąb Chiński – Młodzieżowy Mistrz Polski i Najlepszy w Rasie.

Edward Wasil Najlepszy w Rasie: Syberyjski i Łabędź  Rostowski.

Sławek Madej Najlepszy w  Rasie Mikołajowski.

Na wystawie prezentowali również swoje eksponaty

Grzegorz Fedec- Perukarze

Krzysztof Niedzielski- Syberytka oraz Jedwabista Silka

Galeria Zdjęć

 

Sprawozdanie z zebrania Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Porządek zebrania Zamojskiego stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych hodowców i gratulacje dla nowych członków komisji standaryzacyjnej.
 2. Omówienie nowych zasad handlu na rynku w czwartki.
 3. Prezentacja nowej strony internetowej www.golebie-zamosc.pl
 4. Omówienie szczegółów zamawiania obrączek na 2018 rok.
 5. Omówienie wystawy gołębi młodych – Czaplinek 2017 rok.
 6. Omówienie wystawy krajowej – Kielce 2018 rok.
 7. Omówienie Zamojskiej Wystawy.
 8. Omówienie Jubileuszu 20 lecia Zamojskiego stowarzyszenia Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i zakup sztandaru.
 9. Sprawozdanie z zakupów nowych klatek, stojaków i spodów.
 10. Otwarta dyskusja na tematy bieżące.
 11. Zakończenie zebrania.

Czytaj dalej Sprawozdanie z zebrania Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Witamy na nowej stronie ZSHGRiDO

Witamy na naszej stronie  Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Aktualna szata graficzna jest przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

Nowa strona pozwoli na bieżące śledzenie aktualności i relacji z wystaw. Serdecznie zapraszamy do przeglądania naszej strony.

XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych

W dniach 1-2. 07. 2017 roku w Sitnie k. Zamościa odbyła się XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W wystawie uczestniczyli członkowie Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu, którzy zaprezentowali 292 szt. gołębi rasowych w 23 rasach i 104 szt. drobiu ozdobnego w 19 rasach. Czytaj dalej XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych w Gdańsku

W dniach 10-11.12.2016r. w Gdańsku odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików oraz VI Europejska Wystawa Gołębi Rasy Gdański Wysokolotny.

W wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia zdobywając tytuły:  II V-ce Mistrz Polki w rasie Loczek i Najlepszy w Rasie Syberyjski – Edaward Wasil

XIX Słowacka i I Wyszehradzka Wystawa Zwierząt w Nitrze na Słowacji

W dniach 26-27 listopada 2016r. w Nitrze na Słowacji odbyła się XIX Słowacka i I Wyszehradzka Wystawa Zwierząt. W wystawie uczestniczyło 5 państw: Słowacja, Polska, Czechy, Węgry i Rumunia. Zaprezentowano 2272 sztuk królików w wielu rasach, i 2356 sztuk gołębi w wielu rasach i odmianach barwnych oraz drób ozdobny w ilości 1756 sztuk. Zaprezentowano również ptaki egzotyczne: kanarki, papugi i wiele ras małych ptaków egzotycznych.

Z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na I Wyszechracką wystawę zwierząt pojechało 9 osób. Na wystawę gołębie zgłosili: Edward Wasil, Jerzy Kardasz i Michał Burda.

Zwycięstwo w Rasie Gołąb Chiński zdobył Michał Burda i Najlepszy w Rasie Syberyjski – Edward Wasil.

Podczas wystawy była ogromna giełda ptaków ozdobnych, gołębi, królików oraz zdrowej żywności i wielu innych artykułów.

Fotorelacja z wystawy: