V Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

W dniach 19-20.01.2013 roku odbyła się V Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie. W wystawie uczestniczyli hodowcy macierzystego związku , prezentując łącznie ponad 470 sztuk gołębi rasowych w 40 rasach i 70 sztuk drobiu ozdobnego w 12 rasach . Honorowy patronat nad wystawą i fundatorem pucharów było Miasto Zamość i Wójt Gminy Zamość . W niedziele o godzinie 12 .00 odbyło się wręczenie pucharów przez Wice Prezydenta Tomasza Kosowskiego i Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego za które serdecznie dziękujemy . Jak każda tego typu impreza tak i ta , daje możliwości spotkania się i porównania dorobku hodowlanego , wymiany doświadczeń , a przede wszystkim satysfakcji z zaprezentowanych Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego . Czytaj dalej „V Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”