Jubileusz 20-lecia Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

 

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyły się obchody Jubileuszu 20-lecia Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

Przed 20 laty, w 1998 roku 15 hodowców gołębi i drobiu ozdobnego z Zamościa i okolic opracowała statut i złożyła wnioski do zarejestrowania Stowarzyszenia. 11 czerwca 1998r na I Zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia na prezesa wybrano Pana Andrzeja Niemczuka,  który funkcję tę sprawował do 2013r.

W marcu 2008 roku na Zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia powołano nowy Zarząd z prezesem Andrzejem Niemczukiem na czele. W skład nowego Zarządu wszedł Pan Edward Wasil obejmując funkcję wiceprezesa. Od roku 2013 Pan Edward Wasil sprawuje funkcję prezesa Zarządu Zamojskiego Stowarzyszenia. Od tego czasu systematycznie wzrasta ilość członków Stowarzyszenia, a Zarząd podjął działania mające na celu prezentację dorobku hodowlanego członków. Można to było osiągnąć poprzez organizację wystaw, pokazów oraz innych form prezentacji gołębi rasowych i  drobiu ozdobnego.

W 2006 roku weszliśmy w struktury Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, i od tego czasu członkowie Stowarzyszenia mają możliwość prezentacji swoich gołębi i drobiu na corocznych wystawach krajowych, a także wystawach europejskich

W swoim dorobku mamy zaliczone wiele imprez popularyzujących piękne idee hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Nasz wkład w promowanie Zamościa i gołębi zamojskich jest wysoko ceniony w Zamościu, jak również w czasie imprez ogólnokrajowych i europejskich, na których zamojscy hodowcy zdobywają czołowe miejsca.

Nasi hodowcy: Jerzy Kardasz, Krzysztof Niedzielski, Sławomir Madej, Paweł Lewartowski Waldemar Ambroch, Grzegorz Jabłoński, Andrzej Burda, Edward Wasil, Janusz Rak, Bogusław Kniaź wielokrotnie uczestniczyli w wystawach, na których ich ptaki zdobywają tytuły Championów i Mistrzów Polski. Wystawiali swoje gołębie i drób na wystawach międzynarodowych, m.in. na europejskiej wystawie w Metz we Francji i na wystawie Wyszehradzkiej w Nitrze na Słowacji.

Otrzymaliśmy wiele podziękowań od Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych hodowców gołębi i drobiu. Otrzymali je: Jerzy Kardasz, Krzysztof Niedzielski, Grzegorz Jabłoński, Edward Wasil. Dodatkowo Grzegorz Jabłoński otrzymał Puchar Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodę Dziekana Wydziału Hodowli i Biologi Zwierząt Uniwersytetu w Krakowie. Hodowca Edward Wasil, Zygmunt Ziomko oraz Roman Mnich otrzymali Dyplomy od Marszałka Województwa za zaangażowanie i organizację wystawy w Sitnie.

Obecnie do Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu należy 120 członków. Z okazji Jubileuszu 20-lecia przy wsparciu władz samorządowych ufundowaliśmy Sztandar Zamojskiego Stowarzyszenia, w symbolice którego jest logo Stowarzyszenia i herby współfundatorów oraz patron hodowców gołębi i drobiu św. Franciszek. Drzewiec sztandaru jest miejscem na umieszczenie gwoździ pamiątkowych współfundatorów sztandaru, gości i hodowców.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy medal pamiątkowy, który przypomina o historii naszego Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że każdy hodowca uhonorowany tym medalem potraktuje to jako wyróżnienie oraz motywację do pracy nad doskonaleniem hodowli swoich ptaków.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego składa serdeczne podziękowania za współfinansowanie zakupu sztandaru i wieloletnie wsparcie w organizację wystaw Zamojskiego Stowarzyszenia: Prezydentowi Zamościa Panu Andrzejowi Wnukowi i Wójtowi Gminy Zamość Panu Ryszardowi Gliwińskiemu.

 

Wbito gwoździe pamiątkowe, medale okolicznościowe i podziękowania od Zamojskiego Stowarzyszenia otrzymali: w imieniu Prezydenta Zamościa podziękowania odebrała Wiceprezydent Pani Magdalena Dołgan i Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński.

 

Serdeczne podziękowania za współfinansowanie zakupu sztandaru Zamojskiego Stowarzyszenia otrzymali:

Wójt Gminy Sitno Pan Tadeusz Bernat, Wójt Gminy Miączyn Pan Ryszard Borowski,

Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pan Sławomir Plis, 

Dyrektor Lubelskiej Izby Rolniczej O/Zamość Pan Piotra Kuranc.  

 

Gościliśmy Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza  Pana Jana Pajkę i Wiceprezesa Polskiego Związku Pana Godfryda Kuryło oraz prezesów zaprzyjaźnionych Związków:

– Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu Pana Edwarda Gersztyna

– Prezesa Rawickiego  Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Rawiczu Pana  Stanisława Projsa

  • Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Lublinie Pana Janusza Oleksaka
  • Prezesa Okręgowego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Bielsku Białej Pan Andrzeja Liwczaka

– Prezesa Południowo-wschodniego  Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych w Nowej Sarzynie Pana  Józefa Płachtę

 

Zaproszeni goście:

– właściciel drukarni Attyla w Zamościu Pan Władysław Kardasz otrzymał podziękowanie za wieloletnią pomoc i wsparcie w organizacji wystaw Zamojskiego Stowarzyszenia.

– właścicielka gabinetu weterynaryjnego Royal Vet w Zamościu Pani Barbara Bylina otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami naszych członków i organizowanymi wystawami. Podziękowania należą się też Panu Jakubowi Kachnemu.

 

Kierownik Urzędu Marszałkowskiego Pan Marian Jaworski i Pan Sławomir Sowa wbili gwoździe pamiątkowe i odebrali medale.

 

Następnie hodowcy Stowarzyszenia wbili gwoździe pamiątkowe i odebrali medale okolicznościowe,

Panowie: Edward Wasil, Ryszard Jaszak, Grzegorz Fedec, Andrzej Niemczuk, Sławomir Madej, Wojciech Kulpa, Krzysztof Niedzielski, Waldemar Górski, Janusz Brzozowski, Tomasz Mardal, Dariusz Caryk, Marek Stawarski, Zdzisław Jakubanis, Radosław Pęzioł, Krzysztof Pałka, Jerzy Kardasz, Aleksander Bełz, Zygmunt Miazek, Bogusław Kniaź, Łukasz  Mazurek, Andrzej Dziewura, Karol Kędzierski, Marcin, Jan i Zbigniew Mnich, Sławomir Krzak, Józef Chabros, Daniel Bartmański.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Zamojskie Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania Panu

Konradowi Dziubie za wieloletnie wspieranie w organizowaniu wystaw Zamojskiego Stowarzyszenia

Składamy też serdeczne podziękowania Kierownikowi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Sitno Panu Krzysztofowi  Pilipowi.

Serdeczne podziękowania należą się też Pani Grażynie Różyckiej Komisarzowi Wystawy  Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie za wieloletnią współpracę w komitecie organizacyjnym wystawy.

Wszyscy wiemy, jak ważna w dzisiejszych czasach jest reklama i obecność mediów. Dlatego składam serdeczne podziękowania za wieloletni patronat medialny oraz współpracę w promowaniu i reklamowaniu wystaw zwierząt w Zamościu.

 

Dziękujemy:

Redakcji Tygodnika Zamojskiego

Redakcji Kroniki Tygodnia

Redakcji Nowego Kuriera Zamojskiego

Redakcji Katolickiego Radia Zamość

Redakcji Video Kadr – Marka Madeja

Redakcji TV MVTL – Jan Konopielko

 

Nie byłoby dzisiejszego Jubileuszu, gdyby nie wieloletnia pomoc i ogromne zaangażowanie w prowadzeniu Zamojskiego Stowarzyszenia naszych hodowców. Dlatego specjalne podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia Edwarda Wasila otrzymali:

Pan Krzysztof Niedzielski, Pan Jerzy Kardasz, Pan Tomasz Mardal, Pan Zdzisław Jakubanis, Pan Sławomir Madej, Pan Radosława Pęzioł.

 

Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

Pan Jan Pajka odznaczył najstarszych i najbardziej zasłużonych hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia.

Odznaką diamentową: Andrzej Niemczuka

Odznaką złotą: Bogusława Kniazia, Piotra Ząbka, Tadeusza Fariona, Andrzeja Bocia, Andrzeja Dziewurę, Zbigniewa Mnicha, Krzysztofa Niedzielskiego, Edwarda Wasila, Janusza Raka.

Odznaką srebrną: Jerzego Kardasza, Zygmunta Ziomko, Zdzisława Jakubanisa

Odznaką brązową: Romana Mnicha, Sławomira Madeja, Grzegorza Jabłońskiego, Andrzeja Gazdę, Andrzeja Burdę

 

Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliński uhonorował hodowców z Gminy Zamość pamiątkowymi upominkami.

 

Następnie uhonorowano hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia  medalami pamiątkowymi:

Andrzeja Bocia Mariusza Buczeka Marka Gersztyna
Piotra Ząbczyka Tadeusza Długosza Sławomira Karpiuka
Andrzeja Burdę Marka Bździucha Aleksandra Bełza
Michała Burdę Marka Tywoniuka Kamila Borsuka
Zbigniewa Krawczyka Stanisława Radelczuka Mirosława Dimitruka
Marcina Żołnierczuka Zbigniewa Czopa Marka Tywoniuka
Pawła Lewartowskiego Marcina Dudę Wiesława Michalczuka
Krzysztofa Bycia Lecha Maziarczyka Andrzeja Chyla
Michała Mazurka Wojciecha Kalinę
Mariusza Smyka Zygmunta Ziomko

 

Nowi członkowie Zamojskiego Stowarzyszenia otrzymali  legitymacje związkowe:

Marek Stawarski,  Marek Tywoniuk,  Brzozowski Janusz, Krzysztof Być, Mariusz Buczek,  Marcin Duda.

 

Na tym uroczystość wręczania została zakończona i wszyscy zebrani udali się na uroczystą kolację.

                                                                                                                Tekst:         Edward Wasil

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych , Sitno 2018

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2018 roku odbyła się XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k. Zamościa. W wystawie uczestniczyli hodowcy z  Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu prezentując ponad 300 szt. gołębi rasowych w 25 rasach i ponad 100 szt. drobiu ozdobnego w 16 rasach.

W dniu 29 czerwca odbyła się ocena sędziowska gołębi i drobiu przeprowadzona przez sędziów w składzie – gołębie: Janusz Rak. Jerzy Kardasz, Sławomir Madej, drób: Marek Gersztyn i asystenci ds. gołębi: Tomasz Mardal, Radosław Pęzioł.

Wieczorem o 18.00 rozpoczęła się msza św. z poświęceniem sztandaru Jubileuszu 20-lecia Zamojskiego Stowarzyszenia, a następnie w hotelu Polak dalsze uroczystości: wbicia gwoździ pamiątkowych, podziękowania fundatorom sztandaru, wręczenia medali pamiątkowych, odznaczenia hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia przez Polski Związek.

Tytuł Czempiona XXXII Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych i zwycięzca w rasie zamojski – zdobył Zbigniew Krawczyk.

 

Zwycięstwo w rasach zdobyli:

Roztoczański wysokolotny – Mariusz Buczek

Zamojskie krótkodzioby – Tomasz Mardal

Mikołajowski – Sławomir Karpiuk

Orlik polski – Sławomir Madej

Pawik- Andrzej Burda

Zakonniczka niemiecka – Krzysztof Niedzielski

Feleghazer – Tomasz Mardal

Chiński gołąb – Michał Burda

Mewka orientalna – Edward Wasil

Czubatka polska brodata min. – Radosław Dula (kury)

Jedwabista – Krzysztof Niedzielski (kury)

 

Tytuł wyróżniony w rasie zdobyli:

Zamojski – Tomasz Mardal

Roztoczański wysokolotny – Bogusław Kniaź

Mikołajowski – Zygmunt Ziomko

Pawik- Radosław Pęzioł

Chiński gołąb – Michał Burda

Tytuł najlepszy w rasie zdobyli:

Gdański wysokolotny – Sokół gdański – Tomasz Długosza

Perukarz – Grzegorz Fedec

Białogłówka gąbińska – Krzysztof Niedzielski

Karier – Łukasz Madejowski

Loczek – Edward Wasil

Sebrytka – Krzysztof Niedzielski (kury)

Karzełek polski – Kedzierski Karol (kury)

Lakenfelder – Tadeusz Długosza (kury)

 

W wolierach gołębie prezentowali:

Zamojski i roztoczański wysokolotny – Józef Chabros

Gołębie wysokolotne – Marek Stawarski

Gołębie wysokolotne – Janusz Rak

Gołębie wysokolotne – Aleksander Budzyński

Gołębie wysokolotne – Gdak Mirosław

Gołębie wysokolotne – Liwczak Andrzej

Karzełek polski – Grzegorz Jabłoński (kury)

 

 

W sobotę wieczorem przed pałacem w Sitnie wręczono nagrody hodowcom,

a następnie rozpoczął się wieczór hodowców.

 

Tekst: Edward Wasil

Fot. Zdzisław Jakubanis