Rozdanie Nagród dla Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych

W Sobotę 20 lutego odbyło się rozdanie nagród , pucharów oraz pamiątkowych dyplomów za loty konkursowe z 2020 roku. W uroczystości uczestniczyli hodowcy , obserwatorzy oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Chcieliśmy bardzo gorąco podziękować naszym kolegom hodowcom, obserwatorom lotów konkursowych za poświęcony czas i duże zaangażowanie w rozwój Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych . A w szczególności  koledze  Markowi Stawarskiemu kierownikowi lotów w Zamojskim Klubie.  Oraz Mariusz Wójtowicz,  Dariusz Krawczuk ,Mirosław Bigos , Marcin Duda , Piotr Woronecki , Jacek Mielech, Krzyszyof Być.   Łukasz Madejewski, Hubert Sędłak , Wojciech Kudyba ,  Jacek Dubaj , Jerzy Olszak , Dominik Soszka,  Leon Klimczuk, Józef Chabros, Sławomir Madej,

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu za ufundowanie 69pucharów,Panom; Staroście Powiatu Zamojskiego Panu Stanisławowi Grześko ,Vicestaroście Witoldowi Marusze i czLonkowi Zarządu Powiatu panu Januszowi Brzozowskiemu .

Dziękuję Prezesowi Zamojskiego Klubu Gołębi Wysokolotnych Januszowi Rakowi ,za poświęcony czas , rozwój Klubu i promocję hodowli  gołębi Zamojskich i Roztoczańskich wysokolotnych w Polsce.

KATEGORIA ZAMOJSKIE DOROSŁE STADO

 1. Daniel Bartmański Mistrz lotów konkursowych czas.4,56
 2. Emanuel Janoszczyk Vicemistrz lotów konkursowych czas.2.29.
 3. Adam Bartosik II Vicemistrz lotów konkursowych cz. 1.26
 4. Andrzej Gazda IV miejsce w lotach konkursowych czas. 1.11

KATEGORIE ZAMOJSKIE MŁODE STADO

 1. Adrian Jaremek Mistrz lotów konkursowych czas. 5h.42
 2. Daniel Bartmański Vicemistrz lotów konkursowych czas. 3.07
 3. Janusz Rak II Vicemistrz lotów konkursowych czas.2h, 33
 4. Tomasz Mardal IV miejsce w lotach konkursowych czas 2,12
 5. Kamil Borsuk V miejsce w lotach konkursowych czas. 1,45
 6. Adam Bartosik  VI miejsce  w lotach konkursowych czas. 1,42
 7. Adam Mnich VII miejsce w lotach konkursowych czas. 40 m.

 

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁE STADO.

 1. Adam Bartosik Mistrz w lotach konkursowych czas. 3,53
 2. Marek Pośnik Vicemistrz w lotach konkursowych czas. 2,21
 3. Andrzej Gazda II Vicemistrz w lotach konkursowych czas.2,13

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY MŁODE STADO

 1. Paweł Duda Mistrz w lotach konkursowych czas.5,36
 2. Tomasz Mardal Vicemistrz w lotach konkursowych czas.4,54
 3. Jacek Bereżnicki II Vicemistrz w lotach konkursowych czas 4,07
 4. Krzysztof Pałka IV miejsce w lotach konkursowych czas.4 h.
 5. Marek Pośnik  V miejsce w lotach konkursowych czas. 3,56
 6. Marek Bżdziuch VI miejsce w lotach konkursowych czsa. 2,18
 7. Adam Bartosik VII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,43
 8. Łukasz Zarek VIII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,20
 9. Mieczysław Sroka IX miejsce w lotach konkursowych 26 min.

KATEGORIA TIPLER ZAGŁĘBIOWSKI MŁODY STADO

 1. Patryk Gawryłow Mistrz lotów konkursowych czas.3,01
 2. Janusz Rak Vicemistrz lotów konkursowych czas 2.34

NAJLEPSZ LOTNIK W KATEGORI ZAMOJSKI DOROSŁY

 1. Daniel Bartmański Najlepszy Lotnik czas. 8,23
 2. Emanuel Janoszczyk II Najlepszy Lotnik czas. 2,59
 3. Adam Bartosik III Najlepszy Lotnik czas 1.40

ZAMOJSKIE MŁODE

 1. Janusz Rak Najlepszy Lotnik czas 7,44
 2. Adrian Jaremek II Najlepszy Lotnik czas 5,42
 3. Daniel Bartmański III Najlepszy Lotnik czas. 3,7min

NAJLEPSZY LOTNIK W KATEGORI ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁY

 1. Andrzej Gazda Najlepszy Lotnik czas. 4,46
 2. Adam Bartosik II Najlepszy Lotnik czas. 3,53
 3. Marek Pośnik III Najlepszy Lotnik czas. 3,45

ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNE MŁODE

 1. Paweł Duda Najlepszy Lotnik czas. 6.38
 2. Krzysztof Pałka II Najlepszy Lotnik czas. 5.42
 3. Mieczysław Sroka III Najlepszy Lotnik czas. 5,13

NAJLEPSZY LOTNIK  W KATEGORI TIPLER ZAGŁEBIOWSKI MŁODY

 1. Patryk Gawryłow Najlepszy Lotnik czas 3,1
 2. Janusz Rak II Najlepszy Lotnik czas 2,34