Zapraszamy na Walne Zebranie

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 5 czerwca o godz. 17 w Ośrodku wypoczynkowym Duet w Zamościu  ul. Królowej Jadwigi 14.   Po zebraniu zapraszamy na spotkanie integracyjne wszystkich hodowców koszt uczestnictwa to 50zł od osoby.

Domawiamy obrączki w cenie 1,50 szt.

Do 30 maja należy zapłacić lub potwierdzić uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym i zamówienie na obrączki

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Zarząd ZSHGRiDO zwołuje na dzień 5 czerwca 2021 br. Walny Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy Naszego Stowarzyszenia.
Walny Zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się 5 czerwca, w pierwszym
terminie o godzinie 17:00 lub w drugim o godz. 17:15.
Miejsce Zjazdu: Ośrodek Wypoczynkowy „Duet”, ul. Królowej Jadwigi 14.
Zaproszenie.
Zarząd ZSHGRiDO zaprasza koleżanki i kolegów na spotkanie integracyjne
„Wieczór Hodowców”, który odbędzie się 5 czerwca ok. godziny 19:00, po
zakończeniu Walnego Zjazdu.
Koszt uczestnictwa to 50 zł od osoby, deklarację uczestnictwa należy
potwierdzić do 30 maja, do Prezesa ZSHGRiDO Edwarda Wasila.

Tel: 502 090 280

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu członków ZSHGRiDO, w dniu 5 czerwca 2021.

 1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 r.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
 7. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór Zarządu Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych.
 9. Wybór Zarządu Klubu Gołębi Zamojskich Krótkodziobych.
 10. Wybór delegatów na Walne Zjazdy PZHGRiDI.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez członków Stowarzyszenia i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie Zjazdu.

Po zakończeniu Zjazdu odbędzie się spotkanie integracyjne „Wieczór Hodowców”. Koszt: 50 zł od osoby. Zgłoszenia uczestników należy potwierdzić do 30 maja.