XXXIV Wystawa zwierząt hodowlanych maszyn i urządzeń rolniczych

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków do aktywnego udziału w XXXIV Wystawie zwierząt hodowlanych maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. Wystawa Odbędzie się w dniach 1-3 Lipca 2022 roku. Proszę o przeczytanie regulaminu oraz pobranie karty zgłoszeń. Termin składania zgłoszeń to 17 czerwca. Zgłoszenia wysyłamy drogą mailową na adres ewasil1971@gmail.com lub osobiście u Prezesa.