XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 1-3.07.2022 roku odbyła się XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa. W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Hodowcy zgłosili 391 gołębi rasowych w 24 rasach i 73 sztuki drobiu ozdobnego w 14 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi. W sumie zaprezentowano około 550 ptaków . 

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin : Zamość, Sitno i Miączyn oraz Dyrekcji LODR w Końskowoli i Pani Grażynie Różyckiej Kierownikowi i Komisarzowi Wystawy w Sitnie za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych. 

Dziękujemy sędziom i asystentom za ocenę ptaków, Panom: Januszowi Rakowi, Sławomirowi Madej, Radosławowi Pęziołowi, Mieczysławowi Sroce i Michałowi Pietrasiowi. 

W gołębiach, za kolekcje w rasie i zwycięstwo w rasie puchary i dyplomy wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. 

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni: 

– w rasie zamojski 

1. Zbigniew Krawczyk 

2. Marcin Burzawa 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny 

1. Cwynar Mariusz 

2. Stawarki Marek 

3. Brzozowski Janusz

– w rasie zamojski krótkodzioby 

1. Waldemar Górski 

2. Edward Wasil 

3. Marek Bździuch 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młode 1. Janusz Rak 

2. Cwynar Mariusz 

3. Stawarski Marek 

– w rasie zamojski – młode 

1. Janusz Rak 

2. Mirosław Łopuszyński 

3. Stawarski Marek 

– w rasie orlik lubelski 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Janusz Brzozowski 

– w rasie orlik lubelski – młode 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie mewka orientalna 

1. Stanisław Gas 

2. Edward Wasil 

3. Krzysztof Czarniecki 

– w rasie chiński gołą

1. Andrzej Burda 

2. Michał Burda 

3. Zbigniew Krawczyk 

Zwycięzcy w poszczególnych rasach gołębi: – w rasie zamojski 

Zbigniew Krawczyk 

– w rasie roztoczański wysokolotny

Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby 

Waldemar Górski 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młody Janusz Rak 

– w rasie zamojski – młody 

Janusz Rak 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody Marek Bździuch 

– w rasie mikołajowski 

Sławomir Karpiuk 

– w rasie orlik lubelski 

Sławomir Madej 

– w rasie orlik lubelski – młody 

Roman Wit 

– w rasie pawik ogrodowy 

Michał Burda 

– w rasie modena angielska 

Piotr Woroniecki 

– w rasie mewka orientalna 

Stanisław Gas 

– w rasie białogłówka gąbińska 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie zakonniczka niemiecka 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie gil 

Zbigniew Mnich 

– w rasie damasceński 

Stanisław Bejster

Za wyróżnione gołębie w rasie – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli: Członek Zarządu Powiatowego w Zamościu Janusz Brzozowski, Członek Zarządu Polskiego Związku Andrzej Liwczak i Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Edward Wasil. 

Nagrody otrzymali: 

– w rasie zamojski – Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny i roztoczański wysokolotny -młody -Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody – Marek Bździuch – w rasie karier – Wojciech Kulpa 

– w rasie loczek i syberyjski – Edward Wasil 

– w rasie chiński gołąb – Andrzej Burda 

Za najlepszego ptaka w rasach drobiu puchary otrzymali: – w rasie karzełek łapciasty – Mikołaj Długosz 

– w rasie chabo – Robert Niedźwiedź 

– w rasie sebrytka – Krzysztof Niedzielski 

– w rasie karzełek polski – Grzegorz Jabłoński 

– w rasie feniks – Mikołaj Długosz 

– w rasie białoczuba polska – Bogusław Kniaź 

– w rasie cemani i brakla srebrzysta – Stanisław Bejster 

– w rasie kochin miniaturowy – Marcin Gil 

Hodowcy z Gminy Zamość otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Zamość. 

Za prezentację gołębi na wystawie i w wolierach, albumy o gołębiach otrzymali: Mieczysław Sroka, Marcin Duda, Marcin Żołnierczuk, Mirosław Bigos, Tadeusz Łapa i Tadeusz Długosz. 

Hodowcy z powiatu Tomaszowskiego otrzymali albumy i dyplomy od Starosty Powiatu Tomaszowskiego. 

W wystawie uczestniczyli także hodowcy z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych z Prezesem Antonim Orubą na czele,

którym serdecznie dziękujemy za przyjazd i miło spędzony czas podczas wystawy i wieczorku hodowcy. Goście otrzymali albumy pamiątkowe o Zamościu i zaproszenie do Zamościa od Prezydenta Miasta. Gratulujemy wszystkim hodowcom uzyskanych wyników na wystawie w Sitnie i zapraszamy na następną wystawę za rok.