Relacja z XI Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych , Drobiu i Królików w obsadzie międzynarodowej

Za nami XI Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w obsadzie międzynarodowej
,,POLAND 2022″ Krajowa Wystawa to coroczne święto hodowców, zgłoszono prawie 6000 zwierząt
przez ponad 400 wystawców z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Litwy. Zamojski
Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wystawił 303 szt. zwierząt pod ocenę i
około 50 ptaków w wolierach pokazowych, promujących Związek i Kluby: Ogólnopolski Klub
Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Orlika Lubelskiego. Na
stoisku Zamojskiego Stowarzyszenia promowaliśmy Gminę Zamość i rozdawaliśmy materiały
promujące Gminę i zapraszaliśmy do Zamościa. Prezes Związku Edward Wasil otrzymał Dyplom i
statuetkę od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za promowanie gołębi rasy Zamojski, oraz dyplom i
proporczyk za największą ilość zgłoszonych zwierząt na Wystawę Krajową. Hodowcy z Zamojskiego
Stowarzyszenia zdobyli tytuły:
Zuzanna i Wojciech Kudyba – Champion, Miedzynarodowy Mistrz i Wyróżniony w rasie Zamojski.
Edward Wasil- Międzynarodowy Mistrz i Zwycięstwo w rasie Zamojski krótkodzioby.
Waldemar Kawka – Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Zamojski Krótkodzioby
Marek Bździuch- Międzynarodowy II Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Zamojski Krótkodzioby
Mariusz Cwynar- Międzynarodowy Mistrz i Młody Zwycięzca w rasie Roztoczański wysokolotny.
Sławomir Madej – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Orlik Lubelski.
Mieczysław Sroka Zwycięzca w rasie Zamojski klasa-sport.
Dominik Soszka – Międzynarodowy I Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Budapeszteński
wysokolotny
Mirosław Łopuszyński-Młody Zwycięzca w rasie Zamojski klasa-sport.
Sławomir Karpiuk -Indywidualny Mistrz w rasie Mikołajowski lotny.
Andrzej Burda- Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Chinski gołąb.
Stanisław Gas – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Mewka orientalna.
Jacek Zabłocki – Międzynarodowy II Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Garłacz angielski.
Michał Matuszewski – Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Tipler Zagłębiowski.
Stanisław Bejste – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Rumuńskich gołoszyjka.
Grzegorz Jabłoński- Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Karzełek Polski.
Robert Niedźwiedź – Młody Zwycięzca w rasie Szabo.
Gratulujemy wszystkim hodowcom osiągniętych wyników i dziękujemy Gminie Zamość za wsparcie
tego wydarzenia i promocję Gminy na Wystawie Krajowej.

Zapraszamy na zebranie

Zapraszamy na zebranie Zamojskiego Stowarzyszenia , w sobote o 17, 10 grudnia w pizzerii ul. Gminna 25, w sprawie XII Zamojskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego która odbędzie się 21- 22 stycznia 2023r.

-omówimy regulamin Wystawy,

– karty zgłoszenia ptaków ,

-plan oraz harmonogram Wystawy,

– prezentacja nowej strony internetowej Zamojskiego Stowarzyszenia ,

– dyskusja i wolne wnioski ,

– zakończone zebrania