Relacja z XXXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 30.06-2.07.2023 roku odbyła się XXXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa. W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Hodowcy zgłosili 398 gołębi rasowych w 27 rasach i 42 sztuki drobiu ozdobnego w 8 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi. W sumie zaprezentowano około 550 ptaków . .

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin : Zamość, Sitno i Miączyn, Dyrekcji LODR w Końskowoli oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych. 

Dziękujemy sędziom za ocenę ptaków, Panom:Edward Gersztyn, Marek Gersztyn , Sławomir Madej, Radosław Pęzioł, Mieczysław Sroka, Michał Czuba, Jarosław Wartacz

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni: 

– w rasie zamojski „Dorosły”

1. Burzawa Marcin

2. Wiśniewski Piotr

3.Stawarski Marek

– w rasie zamojski – „Młode” 

1. Janusz Rak 

2. Wiśniewski Piotr

3. Kudyba Wojciech 

– w rasie roztoczański wysokolotny ” Dorosły”

1. Cwynar Mariusz 

2. Woroniecki Piotr

3. Stawarski Marek

– w rasie roztoczański wysokolotny – „Młode”

1. Janusz Rak 

2. Stawarski Marek 

3. Woroniecki Piotr 

– w rasie orlik lubelski „Dorosły”

1. Wit Roman

2. Mariusz Wójtowicz

3. Sławomir Madej

– w rasie orlik lubelski –”Młode” 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie mewka orientalna 

1. Stanisław Gas 

2. Edward Wasil 

3. Zabłocki Jacek

– w rasie chiński gołą

1. Andrzej Burda 

2. Długosz Mikołaj

3. Michał Burda

– w rasie sroka krakowska

1. Gas Stanisław

2. Zabłocki Jacek

3. Czarnecki Krzysztof

Championy w poszczególnych rasach gołębi:

-w rasie zamojski krótkodzioby – Wasil Edward

– w rasie zamojski „Dorosły”- Wiśniewski Piotr

– – w rasie zamojski „Młody”- Rak Janusz

– w rasie roztoczański wysokolotny” Dorosły”-Mariusz Cwynar 

– w rasie roztoczański wysokolotny” Młody”-Rak Janusz 

– w rasie orlik lubelski ” Młody”Sławomir Madej 

– w rasie orlik lubelski – „Dorosły”Roman Wit 

-w rasie sroka krakowska – Gas Stanisław

-w rasie chiński Gołąb – Burda Andrzej

– w rasie mewka orientalna– Gas Stanisław

Tytuł Najlepszy w Rasie zdobyli:

-w rasie Mikołajowski – Karpiuk Sławomir

-w rasie Węgierski Lotny Oszroniony – Lewartowski Paweł

– w rasie Lahore – „Gas Stanisław”

– w rasie Szczygieł Duński – Długosz Tadeusz

-w rasie Niemiecki Wystawowy – Kulpa Wojciech

-w rasie Pocztowy Staroplski – Karpiuk Sławomir

-w rasie Karier– Kulpa Wojciech

– w rasie pawik ogrodowy -Andrzej Burda 

– w rasie modena angielska -Piotr Woroniecki 

– w rasie Jejski Dwuczuby – Kuryś Stanisław

– w rasie Loczek – Edward Wasil

– w rasie białogłówka gąbińska -Krzysztof Niedzielski 

– w rasie gil -Zbigniew Mnich 

– w rasie Syberyjski – Wasil Edward

– w rasie Garłacz Angielski – Zablocki Jacek

-w rasie Syberytka – Niedzielski Krzysztof

– w rasie Szabo – Niedźwiedź Robert

– w rasie Karzełek Łapciaty – Długosz Mikołaj

– w rasie Karzełek Polski – Jabłoński Grzegorz

Za wyróżnione w rasie nagrody otrzymali: 

– w rasie zamojski „Dorosły – Burzawa Marcin oraz Stawarski Marek

-w rasie zamojski „Młody”- Wiśniewski Piotr

– w rasie roztoczański wysokolotny „Dorosły – Mariusz Cwynar 

– w rasie roztoczański wysokolotny „Młody” – Rak Janusz

-w rasie orlik lubelski „ Dorosły – Wójtowicz Mariusz

– w rasie orlik lubelski „Młody” – Wit Roman

– w rasie Szabo – Robert Niedźwiedź 

Dziękujemy wszystkim Hodowcom za aktywny udział oraz prezentację gołębi przez Brzozowski Janusz, Dyjach Grzegorz, Gazda Andrzej, Gazda Michał, Kniaź Bogusław, Kołcz Dariusz, Łuczak Adam , Maziarczyk Lech, Ząbek Piotr

Galeria Zdjęć

Jubileusz 25-lecia Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia ZamojskiegoStowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

Przed 25 laty w 1998 roku grupa 15 hodowców gołębi i drobiu ozdobnego z Zamościa i okolic opracowała statut stowarzyszenia i złożyła wnioski do zarejestrowania stowarzyszenia. 11 czerwca 1998r na I Zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia na Prezesa wybrano Pana Andrzeja Niemczuka, który był prezesem Stowarzyszenia do 2013 roku.

W marcu 2008 roku, na zjeździe Zamojskiego Stowarzyszenia powołano nowy Zarząd, na którym na Wiceprezesa dokooptowano Pana Edwarda Wasila. Po zakończonej kadencji  Prezesa Andrzeja Niemczuka nowym Prezesem został Edward Wasil. Od tego czasu systematycznie wzrastała ilość członków stowarzyszenia, a Zarząd podejmował działania mające na celu rozwój hodowli ptaków oraz prezentację dorobku hodowlanego na różnych wystawach i pokazach. Można to było osiągnąć poprzez organizację wystaw i pokazów w Zamościu oraz udział w innych formach prezentacji gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w kraju i zagranicą.

W 2006 roku weszliśmy w struktury Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i od tego czasu nasi członkowie, hodowcy  mają możliwość prezentacji swoich gołębi i drobiu na corocznych wystawach krajowych i zagranicznych.

W swoim dorobku mamy wiele imprez popularyzujących piękne idee hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Nasz wkład w promowanie Zamościa i Zamojszczyzny oraz gołębi rasy zamojskiej jest wysoko ceniony w Zamościu, jak również w czasie imprez ogólnokrajowych i europejskich, na których nasi  hodowcy zdobywają czołowe lokaty. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wystawach, na których zamojscy hodowcy zdobywali tytuły: Czempiona, Międzynarodowego Mistrza, Mistrza Polski czy Zwycięzcy w Rasie, wśród gołębi jak i drobiu rasowego Wystawialiśmy nasze gołębie i drób na wystawach międzynarodowych, między innymi na europejskiej wystawie w Metz we Francji, w Herning w Danii i na Wyszehradzkiej wystawie w Nitrze. W 2019 roku na Europejskiej Wystawie w Danii wystawiliśmy kilka ras gołębi: zamojskie, roztoczańskie, perukarze i syberyjskie, którymi zdobyliśmy tytuł Młodzieżowego Czempiona Europy w rasie zamojski i Wicemistrza Europy w rasie syberyjski. W wystawie brało udział 15 hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia. Pod koniec roku uczestniczyliśmy jeszcze w Krajowej Wystawie Gołębi Młodych w Ciechocinku i w 100-nej Jubileuszowej Wystawie Gołębi w Lipsku w Niemczech.              

Na Wystawie Krajowej w Kielcach nasi hodowcy otrzymali podziękowania i nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, między innymi: Marek i Michał Stawarscy, Janusz Rak, Edward Wasil, Grzegorz Jabłoński. Nagrodami Marszałka Województwa Lubelskiego

zostali wyróżnieni: Jerzy Kardasz, Krzysztof Niedzielski, Grzegorz Jabłoński i Edward Wasil, jako najlepsi  hodowcy gołębi i drobiu.

Dodatkowo Grzegorz Jabłoński otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wzorcową hodowlę karzełka polskiego jako polską rasę kur.

Hodowca Edward Wasil, Zygmunt Ziomko oraz Roman Mnich otrzymali Dyplomy od Marszałka Województwa Lubelskiego za zaangażowanie i organizację wystawy w Sitnie w 2019 roku otrzymali: Edward Wasil, Zygmunt Ziomko oraz Roman Mnich.
W 2020 roku pomimo początków pandemii udało się nam zorganizować XI Zamojską WystawęGołębi i Drobiu, a tydzień później braliśmy udział w Krajowej Wystawie w Kielcach. Były to ostatnie wystawy przed pandemią corona wirusa. Rok 2020 i 2021 był smutnym czasem, ponieważ pożegnaliśmy naszych kolegów hodowców, którzy przedwcześnie odeszli: Romana Mnicha, Tadeusza Fariona, Antoniego Juszczuka, Ryszarda Kozłowskiego, Mirosława Dmitruka i naszego sędziego Jerzego Kardasza, a w 2023 roku Dariusza Caryka.

W czerwcu 2021 roku odbył się Walny Zjazd członków Zamojskiego, na którym powołano nowy Zarząd oraz powołano 2 Kluby Hodowców: Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Lubelskiego z siedzibą w Zamościu.

W czerwcu nasz delegat Marek Kolinski, został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Związku HGRiDI gdzie otrzymał funkcję wiceprezesa. Pomimo odwołanych wystaw w 2021 roku – w Zamościu i w Sitnie, udało się nam zorganizować w sierpniu Letnią Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego razem z hodowcami koni i królików, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Rok 2022 rozpoczęliśmy uczestnictwem w X Jubileuszowej Krajowej Wystawie w Kielcach, na której dzięki władzom Gminy Zamość mieliśmy swoje stoisko Związkowe, na którym promowaliśmy Gminę Zamość, region Zamojski i Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców. Zamojscy hodowcy zdobyli liczne tytuły Mistrzów Polski, I i II Wicemistrzów, a kolega Janusz Rak otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa za promocję gołębi wysokolotnych. Niestety w lutym 2022 roku musieliśmy po raz kolejny odwołać Zamojską Wystawę z powodu ptasiej grypy i zagrożenia Covid 19. W marcu odbyło się zebranie podsumowujące 2021 rok, gdzie rozdano nagrody i puchary za loty konkursowe gołębi wysokolotnych. Całą wiosnę walczyliśmy o odblokowanie rynku celem możliwości prezentacji i wymiany nadwyżek hodowlanych ptaków – gołębi i drobiu  i wreszcie 5 kwietnia 2022 roku dostaliśmy zgodę na wznowienie targów.

W grudniu 2022 roku braliśmy udział w Krajowej Wystawie Gołębi i Drobiu w Kielcach w obsadzie Międzynarodowej  – „Poland 2022”. Zamojscy hodowcy zdobyli 22 tytuły Międzynarodowych Mistrzów i Wicemistrzów, a Prezes Edward Wasil otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za promocję gołębi rasy zamojskiej i proporczyk za największą ilość zgłoszonych zwierząt na wystawę przez Zamojski Związek.  Rok 2023 rozpoczęliśmy od XII Zamojskiej Wystawy, na której zaprezentowano około 800 gołębi rasowych, i po raz pierwszy przeprowadzono ocenę gołębi rasy zamojskiej w odmianach barwnych.

Obecnie do Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu należy 185 członków. Z okazji Jubileuszu 25-lecia przygotowaliśmy medal pamiątkowy, który przypomina o historii naszego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że każdy Gość uhonorowany tym medalem potraktuje to jako wyróżnienie, a hodowca jako motywację do dalszego rozwoju swojego hobby.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu  składa serdeczne podziękowania za objęcie Honorowym Patronatem Jubileuszu 25-lecia i wieloletnie wsparcie organizacji wystaw Zamojskiego Stowarzyszenia, Panu Prezydentowi Zamościa Andrzejowi Wnukowi, Panu Wójtowi Gminy Zamość Ryszardowi Gliwińskiemu, Panu Posłowi RP Sławomirowi Zawiślakowi, Zarządowi i Staroście Powiatu Zamojskiego Stanisławowi Grześko, Wójtowi Gminy Sitno Panu Krzysztofowi Seń, Wójtowi Gminy Miączyn Panu Ryszardowi Borowskiemu,  Zarządowi i  Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Gustawowi Jędrejek, oraz Dyrekcji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Panu Wiesławowi Orzędowskiemu, Pani Dyrektor TUW – Marzenie Lewandowskiej.

Należy nadmienić, że partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie.