Gala Gołębia Zamojskiego 2024

Gala Gołębia Zamojskiego 2024

W sobotę 11 maja 2024 r. w auli Consulatus Urzędu Miasta w Zamościu odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Świętowaliśmy 30-stą rocznicę opracowania wzorca rasy dla gołębi zamojskich wysokolotnych. Do udziału w uroczystościach zaprosiliśmy Adama Kowalskiego, który wspólnie ze śp. Stanisławem Czekanowskim opracował projekt wzorca gołębia rasy zamojski wysokolotny, który został w 1994 roku zatwierdzony przez Komisję Standaryzacyjną Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Przy tej okazji zorganizowany został wernisaż malarstwa Stanisława Śliża i rzeźb autorstwa Grzegorza Majewskiego. Obaj artyści specjalizują się w realistycznym przedstawianiu wzorcowych ras gołębi.

Tradycja hodowli gołębi zamojskich jest ugruntowana na Zamojszczyźnie od wielu dziesiątek lat. Są to gołębie wysokolotne, które do dzisiaj zachowały wybitne cechy lotne. Zrzeszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu z pomocą Pana Zbigniewa Gilarskiego wystąpiło z wnioskiem do Ministra Kultury o wpisanie konkursów lotów gołębiami zamojskimi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ostatnim elementem Gali była prezentacja książki zatytułowanej „Dzieje gołębiarstwa na Ziemi Zamojskiej”. Zawarte zostały w niej artykuły poświęcone gołębiom zamojskim, historii pochodzenia i powstania rasy oraz hodowli na terenach Polski południowo-wschodniej. Autorami są: Zbigniew Gilarski i Marek Kolinski.

Książki są dostępne u Prezesa ZSHGRIDO w Zamościu.

Gołębie, to piękne ptaki, które od wieków towarzyszą ludziom jako symbol pokoju i wolności. Zgromadzeni podczas Gali Gołębia Zamojskiego, świętowali nie tylko swoją pasję, ale także dziedzictwo naszego regionu, który od dawna był kolebką wielu tradycji i historii.

Książka, której promocję obchodzono, jest nie tylko zbiorem faktów i opowieści, ale także ukazuje niezwykłą więź między człowiekiem a tymi ptakami. Dzięki staraniom autorów, którzy z pasją i oddaniem poświęcili się zgłębianiu historii gołębiarstwa na Zamojszczyźnie, mieliśmy okazję spojrzeć głębiej w przeszłość, zrozumieć jej znaczenie i kontekst, oraz czerpać inspirację dla przyszłości.

Gołębiarstwo to sztuka hodowli, która przetrwała wiele pokoleń, przekazując swoje tajemnice w rodzinach: z ojca na syna, z matki na córkę. Czujemy tę siłę tradycji, która daje nam motywację do kontynuowania tego pięknego dziedzictwa.

Ta Gala była też okazją do wspólnego świętowania osiągnięć, do dzielenia się wiedzą i do nawiązywania nowych przyjaźni. Była również zachętą do kontynuowania badań nad historią gołębiarstwa, abyśmy mogli jeszcze bardziej zgłębić tę fascynującą dziedzinę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki ,,Dzieje gołębiarstwa na Ziemi Zamojskiej’’, oraz wszystkim, którzy swoją obecnością dodali blasku naszej Gali.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu, składa serdeczne podziękowania za objęcie ,,Gali Gołębia Zamojskiego” Honorowym Patronatem i wsparcie w organizacji wydarzenia:

Posłowi na Sejm RP i Prezesowi Stowarzyszenia Lokalnego Zamojszczyzna Panu Sławomirowi Zawiślakowi

Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu

Prezydentowi Zamościa Panu Rafałowi Zwolakowi
oraz byłemu Prezydentowi Niemiec Horst Köhler, który wraz z małżonką i delegacją przybył na Zamojską Galę.

Staroście Powiatu zamojskiego, Panu Stanisławowi Grześko

Wójtowi Gminy Zamość, Panu Ryszardowi Gliwińskiemu

Dyrektorowi Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Zamość – Panu Konradowi Dziubie

Autorom książki ,,Dzieje gołębiarstwanaZiemiZamojskiej” – Panom: Zbigniewowi Gilarskiemu i Markowi Kolinskiemu

Panu Adamowi Kowalskiemu – twórcy wzorca rasy gołębia zamojskiego

Panu Kazimierzowi Chmielowi za przekazanie zdjęć Zamościa do książki

Artystom Panu Grzegorzowi Majewskiemu i Panu Stanisławowi Śliżowi za piękny wernisaż obrazów i figurek gołębi.

Panu Zdzisławowi Jakubanisowi – naszemu honorowemu członkowi Stowarzyszenia, publicyście i fotografowi przyrody

Właścicielom Drukarni Attyla, Panom Władysławowi i Jacku Kardaszowi za wydruk książki

Firmom Ani Wet – Pana Artura Zubika oraz Dolfos – Pana Adama Piotrowicza

oraz Prezesom Związków, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

Prezesowi i Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Polskiego Związku, Panu Edwardowi Gersztynowi

Prezesowi i Członkowi Zarządu Polskiego Związku Panu Andrzejowi Liwczakowi

Prezesowi Grzegorzowi Adamskiemu

Panu Markowi Gersztynowi

Wszyscy wiemy jak ważna jest w dzisiejszych czasach obecność mediów oraz wsparcie w działaniach i promocji Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowów Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.

Dziękujemy więc Redakcjom za honorowy patronat medialny:

Tygodnika Zamojskiego

Kronice Tygodnia

Katolickiemu Radiu Zamość

Video-Kadr Panu Markowi Madejowi

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia pragnę podziękować za wsparcie Gali Gołębia Zamojskiego!

Dalsza część uroczystości kontynuowano w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, gdzie odbyło się szkolenie z dziedziczenia barw u gołębi, które przeprowadził Przewodniczący Kolegium Sędziów Polskiego Związku Edward Gersztyn. Na koniec Gali odbyła się uroczysta kolacja dla wszystkich hodowców i zaproszonych gości.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu udało się zrealizować wydarzenie, które nie tylko promuje sztukę i kulturę, ale również integruje społeczność lokalną. Wasza hojność i zaangażowanie sprawiły, że Gala Gołębia Zamojskiego stanie się niezapomnianym wydarzeniem w Zamościu.

Dziękujemy Zarządowi Zamojskiego Stowarzyszenia i pozostałym osobom zaangażowanym w przygotowanie tej doniosłej uroczystości.

Opracowanie: Edward Wasil i Zdzisław Jakubanis, autorzy zdjęć:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *