XI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Za nami XI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Było nam niezmiernie miło witać wszystkich miłośników i gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W wystawie uczestniczyło 58 hodowców prezentując 630 gołębi rasowych w 41 rasach i 120 sztuk drobiu ozdobnego w 13 rasach. Dodatkowo w 20 wolierach prezentowanych było ok.300 gołębi wysokolotnych. Na wystawie najwięcej było: zamojskich – 107, roztoczańskich wysokolotnych – 120, zamojskich krótkodziobych – 47.

Gościliśmy też członka Zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Pana Stanisława Projsa, który promował Rawickie Stowarzyszenie i prezentował gołębie rasy King. Również dwa zamojskie kluby prezentowały swoje gołębie – Zamojski Klub Gołębi Wysokolotnych i Klub Gołębi Zamojskich Krótkodziobych.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego złożył serdeczne podziękowanie za objęcie naszej wystawy Honorowym Patronatem i ufundowanie  pucharów oraz nagród na XI Zamojską Wystawę: Urzędowi Miasta Zamość –  Panu prezydentowi Andrzejowi Wnukowi, Urzędowi gminy Zamość – Panu Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu, Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Prezesowi Gustawowi Jędrejek, Viceprezesowi LIR Panu Antoniemu Skórze, Przewodniczącemu Rady LIR Panu Mariuszowi Królowi i kierownikowi biura LIR w Zamościu Panu Piotrowi Kurancowi.

Podziękowanie za patronat medialny oraz wsparcie w promowaniu i reklamowaniu zamojskich wystaw otrzymały redakcje:

Tygodnika Zamojskiego

Kroniki Tygodnia

Nowego Kuriera Zamojskiego

Katolickiego Radia Zamość

Video Kadr Pana Marka Madeja

TV MVTL Pana Jana Konopielko

Złożono też  serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów za tę cenną pomoc w organizacji zarówno obecnej, jak i poprzednich wystaw: Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – Panu Antoniemu Turzynieckiemu za udostępnienie hali oraz Gabinetowi Weterynaryjnemu Royal Vet za opiekę weterynaryjną.

Szczególne podziękowano wszystkim hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia, którzy przez czynny udział i prezentację eksponatów tworzyli  tę uroczystość.

Puchary od prezydenta Miasta Zamość otrzymali:

– za zwycięstwo w rasie Zamojski krótkodzioby – Waldemar Górski

– za zwycięstwo w rasie Zamojski – Tomasz Mardal

– za zwycięstwo w rasie Roztoczański Wysokolotny – Dariusz Krawczuk

– za zwycięstwo w rasie Zakonniczka niemiecka – Tomasz Mardal

– za zwycięstwo w rasie Orlik polski – Mirosław Dmitruk

– za zwycięstwo w rasie Mikołajowski – Zygmunt Ziomko

– za zwycięstwo w rasie Perukarz – Grzegorz Fedec

– za zwycięstwo w rasie Pawik – Andrzej Boć

– za zwycięstwo w rasie Loczek – Stanisław Kuryś

– za zwycięstwo w rasie Saksońska czajka – Jan Mnich

– za zwycięstwo w rasie Modena niemiecka – Łukasz Madejewski

– za zwycięstwo w rasie Karier – Wojciech Kulpa

– za zwycięstwo w rasie Niemiecki wystawowy – Wojciech Kulpa

– za zwycięstwo w rasie Gil – Jan Mnich

 

Nagrody od Wójta Gminy Zamość otrzymali:

– za zwycięstwo w rasie Serama – Łukasz Mazurek

– za zwycięstwo w rasie Karzełek polski – Grzegorz Jabłoński

– za zwycięstwo w rasie Karzełek kochin – Andrzej Boć

– za zwycięstwo w rasie Sebrytka – Krzysztof Niedzielski

– za zwycięstwo w rasie Białoczuba polska miniaturowa – Radosław Dula

– za zwycięstwo w rasie Białoczuba polska – Bogusław Kniaź

– za zwycięstwo w rasie Silka jedwabista – Radosław Dula

– najlepszy w rasie Araukana – Aleksander Bełz

– najlepszy w rasie Czubatka polska brodata – Radosław Dula

– najlepszy w rasie Chabo – Radosław Dula

– najlepszy w rasie Koszua – Jacek Zabłocki

– najlepszy w rasie Ryś polski – Michał Mazurek

– najlepszy w rasie Ryś staropolski – Sławomir Krzak

– najlepszy w rasie Polski pocztowy wystawowy – Sławomir Karpiuk

– najlepszy w rasie King – Łukasz Madejewski

– najlepszy w rasie Garłacz górnośląski – Stanisław Gas

– najlepszy w rasie Garłacz sidłaty łapciaty – Andrzej Boć

– najlepszy w rasie Garłacz angielski – Jacek Zabłocki

– najlepszy w rasie Turkot arabski – Zbigniew Mnich

– najlepszy w rasie Chiński gołąb – Michał Burda

– najlepszy w rasie Sroka krakowska – Stanisław Gas

– najlepszy w rasie Białogłówka gąbińska – Krzysztof Niedzielski

– najlepszy w rasie Felegyhazer – Stanisław Gas

– najlepszy w rasie Wywrotek mazurski – Łukasz Zarek

– najlepszy w rasie Gdański wysokolotny – Tadeusz Długosz

– najlepszy w rasie Jejski dwuczuby – Stanisław Kuryś

– najlepszy w rasie Tipler zagłębiowski – Adam Kalinowski

– najlepszy w rasie Gołoszyjka rumuńska – Michał Burda

– najlepszy w rasie Wywrotek wschodniopruski – Michał Zarek

– najlepszy w rasie Wysokolotny budapesztański – Adam Kalinowski

– najlepszy w rasie Bielecki krótkodzioby – Sławomir Karpiuk

 

Puchary od Lubelskiej Izby Rolniczej za wyróżniony w rasie:

– wyróżniony w rasie Pawik – Andrzej Boć

– wyróżniony w rasie Mikołajowski – Sławomir Karpiuk

– wyróżniony w rasie Orlik polski – Sławomir Madej

– wyróżniony w rasie Roztoczański wysokolotny – Mariusz Cwynar

– wyróżniony w rasie Roztoczański wysokolotny – Leon Klimczuk

– wyróżniony w rasie Roztoczański wysokolotny – Dariusz Krawczuk

– wyróżniony w rasie Zamojski – Eemanuel Jonoszczyk

– wyróżniony w rasie Zamojski – Zbigniew Krawczyk

– wyróżniony w rasie Zamojski – Aleksander Bełz

– wyróżniony w rasie Zamojski krótkodzioby – Waldemar Górski

 

Puchary od Starosty Powiatu Zamojskiego za najlepsze kolekcje w rasach otrzymali:

Kolekcja w rasie Zamojski krótkodzioby

1 miejsce Waldemar Górski

2 miejsce Tomasz Mardal

3 miejsce Dariusz Caryk

Kolekcja w rasie Zamojski

1 miejsce Tomasz Mardal

2 miejsce Aleksander Bełz

3 miejsce Wojciech Kudyba

Kolekcja w rasie Roztoczański wysokolotny

1 miejsce Dariusz Krawczuk

2 miejsce Leon Klimczuk

3 miejsce Tomasz Mardal

Kolekcja w rasie Orlik polski

1 miejsce Mirosłw Dmitruk

2 miejsce Sławomir Madej

3 miejsce Stanisław Radelczuk

Kolekcja w rasie Mikołajowski

1 miejsce Sławomir Karpiuk

2 miejsce Zygmunt Ziomko

3 miejsce Mariusz Buczek

 

Kolekcja w rasie Pawik

1 miejsce Andrzej Boć

2 miejsce Andrzej Burda

3 miejsce Radosław Pęzioł

Kolekcja w rasie Czajka saksońska

1 miejsce Jan Mnich

2 miejsce Marcin Mnich

3 miejsce Zbigniew Mnich

Kolekcja w rasie Gil

1 miejsce Łukasz Madejewski

2 miejsce Jan Mnich

3 miejsce Marcin Mnich

Kolekcja w rasie Karier

1 miejsce Wojciech Kulpa

2 miejsce Łukasz Madejewski

3 miejsce Adrian Jaremek

 

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych ogłosił podsumowanie lotów z 2019 roku

W kategorii Zamojskie wysokolotne młode stado:

– Mistrz klubu Janusz Rak czas lotu 5,04

– I Vicemistrz Daniel Bartmański czas lotu 5,01

– II Vicemistrz Andrzej Gazda czas lotu 2,58

W kategorii Roztoczański wysokolotne młode stado:

– Mistrz klubu Marek Pośnik czas lotu 5,09

– I Vicemistrz klubu Krzysztof Być czas lotu 4,35

– II Vicemistrz klubu Tomasz Mardal czas lotu 4,30

Dyplomy za konkursy najlepszy lotnik w rasie zamojski młode otrzymali:

– Janusz Rak czas lotu 6,28

– Daniel Bartmański czas lotu 6,18

– Andrzej Gazda czas lotu 2,58

– Adam Bartosik czas lotu 2,09

– Wojciech Kudyba czas lotu 3,36

Dyplomy za konkursy najlepszy lotnik w rasie roztoczański wysokolotne młode otrzymali:

– Marek Pośnik czas lotu 6,50

– Krzysztof Być czas lotu 4,35

– Tomasz Mardal czas lotu 4,30

– Józef Chabros czas lotu 4,26

– Jacek Bereźnicki czas lotu 1,05

Dyplomy za konkursy najlepszy lotnik w rasie zamojski wysokolotne dorosłe otrzymał:

– Eemanuel Janoszczyk czas lotu 2,44

Dyplomy za konkursy najlepszy lotnik w rasie tipler angielski dorosłe otrzymał:

– Jacek Bereźnicki czas lotu 6,40

 

Viceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Antoni Skóra wręczył nagrodę dla Prezesa Edwarda Wasila za wkład pracy w organizację XI Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

 

Złożono podziękowania dla członka zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza dla prezesa Rawickiego Stowarzyszenia Stanisława Projsa, za udział i prezentację gołębi oraz promocję regionu rawickiego. Podziękowania dostali również dla Pan Janusz Rak i Marek Koliński za ogromny wkład pracy w promowanie na terenie Polski ras Zamojski i Roztoczański Wysokolotny.

Podziękowano też Panu Jerzemu i Piotrowi Kardaszowi za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie i organizację XI Zamojskiej Wystawy.

 

Pan Marek Koliński wręczył nagrodę Panu Januszowi Rakowi za całokształt pracy w wypromowaniu i rozwoju lotów konkursowych gołębiami zamojskimi i roztoczańskimi wysokolotnymi.

 

Za udział i prezentację gołębi i drobiu dyplomy otrzymali:

Krzysztof Być

Marek Bździuch

Józef Chabros

Mariusz Cwynar

Kacper Dmitruk

Andrzej Gazda

Ryszard Jaszak

Kacper Jowiec

Waldemar Kawka

Marek Koliński

Jakub Marczuk

Wiesław Michalczuk

Krzysztof Pałka

Janusz Rak

Mariusz Smyk

Marek Stawarski

Marcin Złomańczuk

Jacek Bereźnicki

Janusz Brzozowski

Kamil Borsuk

Kamil Lesiczka

 

 

Ponadto nowi członkowie Zamojskiego stowarzyszenia odebrali legitymacje członkowskie:

Bereźnicki Jacek

Dmitruk Kacper

Bodziuch Stanisław

Margol Piotr

Kieliszek Łukasz

Gawryłow Patryk

Radliński Kazimierz

Koliński Marek

Dudek Krzysztof

Janoszczyk Emanuel

Kudyba Wojciech

Jargieło Marek

Wolanin Zbigniew

Albingier Daniel

Pupiec Przemysław

Arendt Tomasz

Zabłocki  Jacek

Nowak Stefan

Maksymowicz Radosław

 

 

Podziękowano darczyńcom za wsparcie i współfinansowanie zakupu pucharów i nagród na XI Zamojską Wystawę:

– Prezydentowi miasta Zamość – Panu Andrzejowi Wnukowi

– Wójtowi gminy Zamość – Panu Ryszardowi Gliwińskiemu

– Staroście powiatu zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko

– Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej – Panu Gustawowi Jędrejek

– Viceprezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej – Panu Antoniemu Skórze

– Przewodniczącemu Rady LIR – Panu Mariuszowi Królowi

– Kierownikowi LIR – Panu Piotrowi Kurancowi

 

Komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania i zapraszamy na kolejną wystawę w przyszłym roku.

Galeria zdjęć

Wkrótce dalsza część relacji…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *