Sprawozdanie z zebrania Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Porządek zebrania Zamojskiego stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych hodowców i gratulacje dla nowych członków komisji standaryzacyjnej.
 2. Omówienie nowych zasad handlu na rynku w czwartki.
 3. Prezentacja nowej strony internetowej www.golebie-zamosc.pl
 4. Omówienie szczegółów zamawiania obrączek na 2018 rok.
 5. Omówienie wystawy gołębi młodych – Czaplinek 2017 rok.
 6. Omówienie wystawy krajowej – Kielce 2018 rok.
 7. Omówienie Zamojskiej Wystawy.
 8. Omówienie Jubileuszu 20 lecia Zamojskiego stowarzyszenia Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i zakup sztandaru.
 9. Sprawozdanie z zakupów nowych klatek, stojaków i spodów.
 10. Otwarta dyskusja na tematy bieżące.
 11. Zakończenie zebrania.

AD 1 Miło nam poinformować że z naszego Stowarzyszenia zostało powołanych dwóch członków do komisji standaryzacyjnej Polskiego Związku do spraw gołębi jako członka Zdzisława Jakubanisa oraz do spraw  drobiu Grzegorza Jabłońskiego.

Gratulujemy !!! i życzymy owocnej pracy na rzecz Polskiego Związku i naszego Stowarzyszenia.

AD 2 Od sierpnia Powiatowy lekarz Weterynarii wcielił w życie nowe przepisy dotyczące handlu zwierzętami. Musieliśmy wystąpić do miasta o przydzielenie nam placu na ulicy Styczniowej, oznaczyć miejsce wymiany nadwyżek hodowlanych, zakupić pojemniki, preparaty biobójcze, pojemniki na padłe zwierzęta, worki na śmieci i miejsce dla lekarza weterynarii ( stolik, krzesło, parasol) oraz tablice informacyjną o zakazie handlu zwierzętami gospodarskimi. Po spełnieniu wszystkich zaleceń i przeprowadzonej kontroli weterynaryjnej otrzymaliśmy decyzje z nr. weterynaryjnym na prowadzenie giełdy, wymiany nadwyżek hodowlanych na  parkingu przy ulicy styczniowej. W związku z tym wprowadziliśmy opłatę weterynaryjną do każdego handlującego w wysokości 3 zł na pokrycie kosztów kontroli weterynaryjnej.

AD3 Mamy nową stronę internetową na którą zapraszamy. Stara już nie chciał działać, były problemy ze wstawianiem zdjęć – jak chyba wszyscy zauważyli. Nową stroną można lepiej zarządzać i redagować ją będą mogły 4 osoby: Prezes, Sławomir Madej, Zdzisław Jakubanis i Tomasz Mardal.

AD4 Zamówienie na obrączki rodowe dla gołębi rasowych i drobiu ozdobnego prosimy składać do 31 października. Cena za 1 sztukę obrączki wynosi 1 zł. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów  cena powyższa dotyczy dwóch pierwszych zamówień od każdego związku. Natomiast w przypadku złożenia trzeciego i następnych zamówień cena ta wynosić będzie 1,50 zł. za sztukę. Każde zamówienie obowiązkowo podpisuje Prezes organizacji która je składa. Obrączki wysyłane będą po 1 stycznia 2018 roku po uregulowaniu faktury.

AD5 Krajowa Wystawa Gołębi Młodych w Czaplinku odbędzie się 25-26 listopada 2017 roku. Zapraszamy wszystkich hodowców do uczestnictwa w tej wystawie. Wstępnie już kilka osób już się zgłosiło, wyjeżdżają 23 listopada w nocy żeby rano być w Czaplinku, wypuścić gołębie i drób na ocenę sędziowską. Dla zainteresowanych są karty zgłoszeniowe i regulamin do wglądu.

AD6 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarzu odbędzie się 27-28 stycznia w Kielcach. Regulamin karty zgłoszeń są w ostatnim biuletynie. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału w Krajowej wystawie. Jest to bardzo prestiżowa wystawa i olbrzymia giełda. Hotel 50 zł. doba za 2 dni 100 zł. rezerwacja 15 osób. Hotel Wójcik.

AD7 Naszą Zamojską Wystawę organizujemy w dniach 10-11 luty 2018 roku to jest dwa tygodnie po krajówce. Szczegóły będą omawiane na zebraniu w styczniu.Wystawa odbędzie się tam gdzie do tej pory w hali sportowej na ulicy Szczebrzeskiej 102.

AD8 W przyszłym roku w czerwcu obchodzimy Jubileusz 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia z tej okazji chcielibyśmy zamówić sztandar związkowy. Sztandar Związku będzie symbolem Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz zrzeszonych w nim członków. Stanowi najgodniejszy znak duchowej więzi, jedności i prawości hodowców, prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Stowarzyszenia oraz w wystąpieniach zewnętrznych. Jest zarazem symbolem zbiorowej i osobistej godności hodowców. Poprzez swoją symbolikę wyraża szczytne wartości, tradycje oraz współczesne cele naszego Stowarzyszenia. Symbolika ta i płynące z niej przesłanie zobowiązuje nas do poszanowania przyrody i etycznego wypełnienia hodowlanych powinności. Będziemy go prezentować na wystawach regionalnych i krajowych oraz różnych uroczystościach jak i również pogrzebach naszych hodowców. Co roku w pierwszą niedzielę października organizowana jest Pielgrzymka na Górę Św. Anny i msza święta w intencji hodowców gołębi rasowych i drobnego inwentarza. W ubiegłym roku uczestniczyło w niej 150 pocztów sztandarowych i 10 000 hodowców.

Proszę wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia o dobrowolne datki, wsparcie na zakup sztandaru i uroczystości 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia. Liczymy na każdą złotówkę a wpłata powyżej 100 złotych będzie honorowana gwoździem pamiątkowym z imieniem i nazwiskiem hodowcy wbitym podczas uroczystości poświęcenia sztandaru i uroczystej kolacji w drzewiec sztandaru . Uroczystość 20 lecia Zamojskiego Stowarzyszenia planujemy na 29 czerwiec podczas wystawy w Sitnie. Plan i szczegóły uroczystości opracowany i podany będzie na następnych zebraniach. Na uroczystości 20 lecia i poświęcenia sztandaru zaprosimy władze Zamościa i Zarząd Polskiego Związku, będą wręczane odznaczenia dla najstarszych stażem hodowców i hodowcom którzy biorą czynny udział w wystawach regionalnych i krajowych oraz uczestniczą w pracach społecznych na rzecz Zamojskiego Stowarzyszenia.

Jeszcze raz proszę o wsparcie finansowe wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia pieniądze proszę wpłacać do skarbnika Krzysztofa Niedzielskigo osobiście lub przekazem pocztowym na adres Żdanowska 32, 22-400 Zamość z dopiskiem „na sztandar”

AD9 W tym roku zakupiliśmy 45 klatek wystawowych 4 oczkowych dla gołębi rasowych. Zrobiliśmy też 45 nowych stojaków, które czekają na pomalowanie oraz listwy na spód i pilśnie. Potrzebujemy chętnych do prac społecznych, pomalowania stojaków i poskręcanie spodów.

AD10 Dyskusja i wolne wnioski.

 • zakończenie zebrania, pożegnanie przybyłych hodowców