VI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego (15-16 lutego 2014)

Za nami VI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W wystawie uczestniczyli członkowie Zamojskiego Stowarzyszenia prezentując 440 sztuk gołębi rasowych w czterdziestu rasach i 60 sztuk drobiu ozdobnego w siedmiu rasach. Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragnie serdecznie podziękować za objęcie wystawy honorowym patronatem oraz ufundowanie pucharów: – Panu Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu i Wice-Prezydentowi Tomaszowi Kossowskiemu z Urzędu Miasta Zamość – Panu Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu i Zastępcy Wójta Konradowi Dziubie z Urzędu Gminy Zamość – Panu Kierownikowi ZDR Sitno Ryszardowi Borowskiemu.

W imieniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wręczyliśmy złotą odznakę Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Panu Andrzejowi Niemczukowi za założenie Zamojskiego Stowarzyszenia oraz sprawowanie nad nim opieki na stanowisku prezesa przez 15 lat. Srebrne odznaki otrzymali Krzysztof Niedzielski, Edward Wasil, Bogdan Kniaź, Zbigniew Mnich i Janusz Rak. Brązowe odznaki otrzymali Andrzej Boć, Roman Mnich, Zygmunt Ziomko, Jerzy Kardasz, Piotr Ząbek, Andrzej Dziwura i Tadeusz Farion.

Puchary w imieniu Urzędu Miasta Zamość wręczyła Pani Joanna Tabiszewska, a puchary w imieniu Urzędu Gminy Zamość wręczył Zastępca Wójta Pan Konrad Dziuba. Pan Ryszard Borowski, Kierownik ZDR Sitno, wręczył puchar najmłodszym hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia, Janowi i Marcinowi Mnich, a za kolekcje w rasie statuetki wręczył prezes Edward Wasil.
Pan Andrzej Niemczuk i Janusz Rak otrzymali certyfikaty obserwatora lotów konkursowych nadane przez Zarząd Kolegium Sędziów przy PZHGRiDI. Wręczono też legitymacje nowym członkom Zamojskiego Stowarzyszenia, a od gabinetu weterynaryjnego Royal Vet i Urzędu Gminy Zamość wszyscy hodowcy otrzymali upominki i albumy.

Komitet Organizacyjny pragnie podziękować Panu Dyrektorowi ZSP Nr 5 Antoniemu Turzynieckiemu za udostępnienie hali, Tygodnikowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej i Katolickiemu Radiu Zamość za patronat medialny oraz gabinetowi weterynaryjnemu Rogal Vet i firmie Consul. Wszystkim wystawcom organizatorzy składają podziękowania, a zwiedzających zapraszamy na kolejną wystawę, która odbędzie się za rok.

Lahore: Sławomir Kozioł (wyróżnienie)
Ryś Polski: Krzysztof Niedzielski (zwycięstwo), Rafał Trela (wyróżnienie)
King: Artur Michna (zwycięstwo)
Modena niemiecka: Marcin Mnich (zwycięstwo)
Garłacz Pomorski: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
Garłacz siodłaty łapciaty: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
Voorburski Garłacz Tarczowy: Andrzej Niemczuk (wyróżnienie)
Gil: Jan Mnich (wyróżnienie)
Turkot Bucharski: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
Loczek: Artur Michna (zwycięstwo)
Pawik: Bogusław Kniaź (zwycięstwo), Paweł Adamczuk (wyróżnienie)
Perukarz: Andrzej Boć (zwycięstwo)
Mewka Włoska: Piotr Soczyński (zwycięstwo)
Mewki Orientalne: Edward Wasil (wyróżnienie)
Białogłówka Gąbińska: Krzysztof Niedzielski (dwukrotne wyróżnienie)
Berliński krótkodzioby: Krzysztof Niedzielski (wyróżnienie)
Gdański Wysokolotny/Sokół Gdański: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
Hamburski lotny: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
Mikołajewski: Zygmunt Ziomko (zwycięstwo)
Orlik Polski: Sławomir Madej (wyróżnienie)
Muki: Zbigniew Mnich (wyróżnienie)
Rostowski Jednokolorowy: Edward Wasil (wyróżnienie)
Syberyjski: Edward Wasil (wyróżnienie)
Węgierski Lotny Oszroniony (Deresz): Waldemar Ambroch (zwycięstwo)
Wiedeński Lotny: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
Wysokolotny Budapesztański: Paweł Lewartowski (zwycięstwo)
Zakonniczka Niemiecka: Krzysztof Niedzielski (zwycięstwo)
Zamojski: Waldemar Górski (zwycięstwo), Bogusław Kniaź (wyróżnienie),
Janusz Rak (wyróżnienie), Zbigniew Krawczyk (podwójne wyróżnienie),
Roztoczański wysokolotny: Andrzej Gazda (zwycięstwo)
Bantamka: Rafał Trela (zwycięstwo i wyróżnienie)
Wandotte: Andrzej Nizioł (zwycięstwo i wyróżnienie)
Cochin karzełek: Andrzej Boć (zwycięstwo i wyróżnienie)
Araucana: Grzegorz Dubaj (wyróżnienie)
Karzełek polski: Grzegorz Jabłoński (zwycięstwo).

Giełda:

Wręczenie pucharów:

Wystawa: