XIII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Zamość 03.02. – 04.02.2024

W dniach 3–4.02.2024 roku w Zamościu odbyła się XIII Zamojska Wystawa Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. W wystawi
uczestniczyło 48 hodowców prezentując 660 gołębi rasowych w 32 rasach oraz 30
sztuk drobiu ozdobnego w 4 rasach.
Dodatkowo w 10 wolierach prezentowanych było około 200 gołębi rasy
zamojskiej, orlików lubelskich i innych ras gołębi wysokolotnych.
Najwięcej zgłoszono do oceny sędziowskiej gołębi rasy zamojskiej – 180,
roztoczańskich wysokolotnych – 102, orlika lubelskiego – 53, mikołajowskich – 34 i
zamojskich krótkodziobych – 33 oraz innych ras gołębi i drobiu ozdobnego.
Również dwa zamojskie kluby prezentowały swoje gołębie, to jest:
Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i
Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Lubelskiego.
Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego w Zamościu składa serdeczne podziękowanie za ufundowanie pucharów
i nagród oraz Honorowy Patronat nad XIII Zamojską Wystawą: Marszałkowi
Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu, Posłowi na Sejm RP i
Prezesowi Sławomirowi Zawiślakowi , Urzędowi Miasta Zamość – Panu
Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi, Urzędowi Gminy Zamość – Panu Wójtowi
Ryszardowi Gliwińskiemu, Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi
Grześko , oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Prezesowi Gustawowi
Jędrejek, Wiceprezesowi LIR Panu Antoniemu Skurze i kierownikowi biura LIR w
Zamościu Panu Piotrowi Kurancowi.
W wystawie brał udział członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Pan
Marek Kolinski, który jest członkiem Zamojskiego Stowarzyszenia i wystawiał swoje
gołębie rasy zamojskiej.
Kilku członków Zamojskiego Stowarzyszenia zostało wyróżnionych odznakami
Polskiego Związku jako Zasłużony Działacz PZHGiDI. Odznaki wyróżnionym członkom
wręczył Pan Marek Kolinski: diamentową odznakę otrzymał Pan Jacek Zabłocki,
srebrną odznakę Pan Grzegorz Jabłoński, brązowe odznaki otrzymali: Sławomir
Krzak, Michał Burda, Marcin Żołnierczuk i Łukasz Mazurek.

Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Pan Edward Wasil wręczył legitymacje
członkowskie 11 nowo przyjętym osobom, a także dyplomy pozostałym członkom
Zamojskiego Stowarzyszenia za wystawienie swoich ptaków na wystawie.
Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych
ogłosił podsumowanie lotów za rok 2023 we współzawodnictwie sportowym.
Wyróżnieni zostali hodowcy, których gołębi najdłużej latały w stadach
poszczególnych ras.
Komitet organizacyjny dziękuje sponsorom za karmę dla ptaków na wystawę i
nagrody dla hodowców.
Firmy sponsorujące to: Agrowit – Pana Grzegorza Jabłońskiego, ANI-WET Pana
Artura Zubika oraz Dolfos który reprezentowała Pani Katarzyny Stańczuk.

Dziękujemy za objęcie wystawy patronatem medialnym redakcjom :

Tygodnika Zamojskiego

Kroniki Tygodnia

Nowego Kuriera Zamojskiego

Katolickiego Radia Zamość

Telewizjom: Video-Kadr Pana Marka Madeja i TV MVTL Pana Jana Konopielko
Partnerem wydarzenia byli:

Urząd Marszałkowski w Lublinie

Lubelskie „Smakuj życie”

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lublinie

Komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu, Antoniemu Turzynieckiemu za
udostępnienie hali na wystawę.
Szczególne podziękowania należą się kolegom za pomoc przy organizacji wystawy,
komisji sędziowskiej za ocenę ptaków oraz sponsorom, na których zawsze można
liczyć.

Wyróżnienia naszych gołębi na wystawie :

CHAMPION WYSTAWY
zwycięstwo w rasie Zamojski – Janusz Rak

ZWYCIĘSTWO W RASIE

Zamojski  w barwie Niebieski – Marcin Burzawa
Zamojski w barwie Czarny – Marek Stawarski

Zamojski w barwie Czerwono Pstry -Piotr Skwarek

Zamojski w barwie Żółty pstry – Piotr Skwarek

Zamojski czubaty- Piotr Skwarek
Zamojski czubaty w barwie Czerwono pstre – Adam Bartosik
Zamojski czubaty w barwie Żólto pstry – Piotr Woroniecki


Zamojski krótkodzioby- Waldemar Górski

Roztoczański Wysokolotny – Mariusz Cwynar

Orlik Lubelski – Roman Wit
Orlik Lubelski w barwie biały – Kacper Dmitruk

Orlik lubelski w barwie- żółty- Sławomir Madej
Orlik Lubelski w barwie czerwiny- Roman Wit

Mikołajowski –Stanisław Radelczuk

Sroka Krakowska-Stanisław Gas

Chiński gołąb –Andrzej Burda

Pocztowy staropolski – Hubert Bonecki
Garłacz angielski -Stanisław Gas
Koszua -Jacek Zabłocki
Południowoniemiecki łysek-Krzysztof Czarnecki
Jejski dwuczuby-Mikołaj Długosz

WYRÓŹNIONY W RASIE

Zamojski krótkodzioby- Edward Wasil

Zamojski-Krzysztof Wożniak
Roztoczański wysokolotny -Waldemar Górski
Roztoczański wysokolotny -Piotr Woroniecki
Mikołajowski -Sławomir Karpiuk
Pocztowy Staropolski-Hubert Bonecki
Loczek-Stanisław Kuryś

NAJLEPSZY W RASIE

Gil – Zbigniew Mnich

Ryś Polski –Krzysztof Niedzielski

Niemiecki wystawowy – Wojciech Kulpa

Karier – Wojciech Kulpa

Modena Angielska –Piotr Woroniecki

Białogłówka gąbińska – Krzysztof Niedzielski

Tipler zagłębiowski -Michał Matuszewski

Sroczka Polska- Krzysztof Niedzielski

Wysokoiotny budapesztański – Michał Matuszewski

Garłacz Brneński -Stanisław Gas

Gdański wysokolotny – Michał Matuszewski

Szczygieł Duński-Tadeusz Długosz

Gołoszyjka rumuńska-Zbigniew Krawczyk
Mewka orientalna- Edward Wasil

 Felegyhazer-Sławomir Krzak

Kochin karzełek – Andrzej Boć

Czubatka dworska – Grzegorz Jabłoński

Karzełek polski- Grzegorz Jabłoński

KOLEKCJE W RASACH


Kolekcja w rasie Zamojski
1 miejsce – Janusz Rak
2 miejsce- Piotr Skwarek
3 miejsce-Marek Stawarski

Kolekcja w rasie Roztoczański wysokolotny
1 miejsce Mariusz Cwynar
2 miejsce Waldemar Górski
3 miejsce Marek Kolinski

Kolekcja w rasie Orlik Lubelski
1 miejsce Roman Wit
2 miejsce Sławomir Madej
3 miejsce Mariusz Wojtowicz

Kolekcja w rasie Mikołajowski
1 miejsce Sławomir Karpiuk
2 miejsce Stanisław Radelczuk
3 miejsce Hubert Bonecki

Kolekcja w rasie Sroka Krakowska

1 miejsce Stanisław Gas
2 miejsce Jacek Zabłocki
3 miejsce Stanisław Kuryś

Kolekcja w rasie Pocztowy Staropolski
1 miejsce Hubert Bonecki
2 miejsce Dariusz Kołcz
3 miejsce Sławomir Karpiuk

Kolekcja w rasie Garłacz Angielski
1 miejsce Jacek Zabłocki
2 miejsce Stanisław Gas
3 miejsce Stanisław Kuryś

Kolekcja w rasie Chiński gołąb
1 miejsce Andrzej Burda
2 miejsce Mikołaj Długosz
3 miejsce Michał Burda

Kolekcja w rasie Jejski dwuczuby
1 miejsce Stanisław Kuryś
2 miejsce Mikołaj Długosz
3 miejsce Jacek Zabłocki

Kolekcja w rasie Południowoniemiecki łysek
1 miejsce Krzysztof Czarnecki
2 miejsce Stawisław Gas
3 miejsce Jacek Zabłocki

Kolekcja w rasie Koszua
1 miejsce Jacek Zabłocki
2 miejsce Stanisław Kuryś
3 miejsce Stanisław Gas

Dziękujemy bardzo za prezętację gołębi w wolierach hodowcom:
Bogusław Kniaż- zamojskie
Janusz Rak – Zamojskie
Zbigniew Soluch -Zamojskie
Józe Chabros -Zamojskie
Mariusz Cwynar -Roztoczańskie wysokolotne
Mieczysław Sroka -Roztoczańskie Wysokolotne
Mariusz Wojtowicz – Tomaszowski Wysokolotny
Roman Wit -Orlik Lubelski
Sławomir Madej -Orlik Lubelski

GALERIA ZDJĘĆ Z WYSTAWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *