Galerie drużyn lotowych 2023

11.05.2023. Lot konkursowy zamojskie dorosłe. Leszek Bartmański. Czas stada: 2.02.

27.05.2023. Lot konkursowy zamojskie dorosłe. Marek Stawarski. Czas stada: 0.50

04.06.2023 Lot konkursowy zamojskie dorosłe. Marek Stawarski. Czas stada: 1.28

11.06.23 roztoczańskie dorosłe Józef Chabros czas stada:1.48

18.06.23 zamojskie dorosłe Daniel Bartmański czas stada: 2.47

24.06.23 roztoczańskie dorosłe Józef Chabros czas stada: 4.59

25.06.23 zamojskie dorosłe Waldek Kawka czas stada: 2.04

06.07.23 roztoczańskie dorosłe Józef Chabros czas stada: 3.17

13.07.23 roztoczańskie dorosłe Józef Chabros czas stada: 3.11

16.07.23 zamojskie dorosłe Daniel Bartmański czas stada: 1.32

06.08.23 roztoczańskie wysokolotne dorosłe Adam Bartosik czas stada:1.42

06.08.23 roztoczańskie wysokolotne młode Adam Bartosik czas stada:1.01

13.08.23 zamojskie młode Leszek Bartmański czas stada: 2.08

15.08.23 zamojskie młode Wojciech Kudyba czas stada: 0.54

15.08.23 zamojskie młode Emil Ćmil czas stada: 4.06

15.08.23 zamojskie młode Leszek Bartmański czas stada: 3.53

15.08.23 zamojskie dorosłe Mirek Łopuszyński czas stada: 3.57

16.08.23 roztoczańskie dorosłe Adam Bartosik czas stada:2.39

17.08.23 zamojskie dorosłe Mirek Łopuszyński czas stada: 4.26

20.08.23 zamojskie dorosłe Mirek Łopuszyński czas stada: 5.10

20.08.23 roztoczańskie wysokolotne dorosłe Józef Chabros czas stada: 6.14

24.08.23 zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 5.35

25.08.23 gołębie zamojskie młode Bogusław Kniaź cza stada 5.35

27.08.23 gołębie zamojskie młode Leszek Krawczyk czas stada 1.59

08.09.23 gołębie zamojskie młode Mirosław Łopuszyński czas stada 4.58

10.09.23 gołębie roztoczańskie dorosłe Józef Chabros czas stada 1.49

12.09.23 gołębie zamojskie młode Mirosław Łopuszyński czas stada 3.27

14.10.23 gołębie zamojskie młode Jerzy Grobelny czas stada 1.01

15.10.23 gołębie zamojskie młode Jerzy Grobelny czas stada 2.27