Galerie drużyn lotowych 2024

14.04.2024 Gołębie zamojskie dorosłe. Adam Bartosik czas stada 1h 23 min.

14.04.2024 Gołębie roztoczańskie wysokolotne dorosłe. Adam Bartosik. Czas stada: 1 h 56 min.

29.04.2024 Gołębie zamojskie dorosłe, Mirosław Łopuszyński czas stada 4 h 15 min.

03.05.2024Gołębie zamojskie dorosłe, Mirosław Łopuszyński czas stada 3 h 59 min

05.05.2024 Gołębie zamojskie dorosłe, Mirosław Łopuszyński czas stada 5 h 59 min.

15.05.2024 Gołębie tipplery angielskie młode Michał Matuszewski czas stada 9h02 min.