Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych

O klubie

Wyniki i zapowiedzi lotów konkursowych 2021.

Rekordy w lotach konkursowych klubów przy PZ-aktualizacja 31.12. 2020 \

Najlepszy lotnik w rasie- tabela klubów w PZ aktual. 31.12.2020

zamojski-standard lotowy 

roztoczański wysokolotny-standard lotowy

Wyniki lotów konkursowych 2020 r

Wyniki lotów konkursowych 2019r

Wyniki lotów konkursowych 2018 r.

? Regulamin ZKGW

? Uchwała

Deklaracja Członkowska

? Tabela pomocnicza do zapisu przebiegu lotu

Załącznik 1 do W-3 -TABELA POMOCNICZA- PZ

4.Regulamin oceny lotu dla wysokolot 2020- PZ

5.Druk W-1 Protokół dla wysokolotnych-2020-PZ (pdf)

6.Regulamin dla budapeszteńkich -punkt. ocena lotu -2020-PZ

7.Druk W-3 Protokół z punkt. oceny budapeszteńskich-2020-PZ (pdf)

8.Zał. 1 do W-3 -TABELA POMOCNICZA- PZ (pdf)

9.Regulamin oceny lotu tipplera ang. -2020- PZ

10.Druk W-2 Protokół z lotu tippler ang.-2020-PZ (pdf)

11.Regulamin oceny lotu dla rollera z Birmingham 2020-PZ

.Druk A-1 Protokół z lotu konkursowego R.B – 2020-PZ (pdf)

Karta Lotu 2021 wysokolotne – PZ

Karta Lotu 2021 wys.budapeszteński-PZ

Karta Lotu 2021 tippler angielski-PZ

Karta Lotu 2021 roller z Birmingham-PZ

Instrukcja dla Klasy Sport- 2021 -PZ (1)

Regulamin Klasa Sport 2021- PZ –

Zasady organizowania lotów konk. 2021-PZ –

Galeria: