Wyniki lotów konkursowych 2018 r.

Wynik lotu zamojskie młode u Marka Stawarskiego to 2 h 6 minut . Natomiast najlepszy lotnik uzyskał czas 4 h 29 minut . Gratulacje . Roztoczańskie młode u Janusz Rak uzyskały czas 4h 37 minut

Wkrótce pojawi się tabela lotów 2018r

lp   Data lotu   Rasa gołębi  Dorosłe/ młode Wynik  lotu stada Hodowca uwagi
lp   Data lotu   Rasa gołębi  Dorosłe/ młode Wynik  lotu stada R uwagi