Wyniki lotów 2024

14.04.24 gołębie zamojskie dorosłe Adam Bartosik czas stada 1.23, najlepszy lotnik 2.11

14.04.24 gołębie roztoczańskie wysokolotne dorosłe Adam Bartosik czas stada 1.56, najlepszy lotnik 2.15

29.04.24 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 4.15, najlepszy lotnik 4.56

03.05.24 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 3.59, najlepszy lotnik 4.35

05.05.24 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 5.59, najlepszy lotnik 7.55

15.05.24 gołębie tipplery angielskie młode Michał Matuszewski czas stada 9.02