Wyniki lotów

03.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Andrzej Misiak czas stada 2.45, najlepszy lotnik 2.48

03.05.22 gołębie roztoczańskie wysokolotne dorosłe Andrzej Misiak czas stada 2.27

11.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Wojciech Kudyba czas stada 1.05, najlepszy lotnik 1.13

22.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Andrzej Misiak czas stada 0.44, najlepszy lotnik 3.00

29.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Leszek Bartmański czas stada 2.07, najlepszy lotnik 2.51

12.06.22 gołębie zamojskie dorosłe Leszek Bartmański czas stada 3.33

12.06.22 gołębie zamojskie dorosłe Waldemar Kawka czas stada 3.24, najlepszy lotnik 3.47

12.06.22 gołębie zamojskie dorosłe Daniel Bartmański czas stada 3.58, najlepszy lotnik 4.27

10.07.22 gołębie zamojskie dorosłe Daniel Bartmański czas stada 2,14

22.07.22 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 5.18, najlepszy lotnik 5,20.

23.07.22 gołębie zamojskie młode Marek Stawarski czas stada 4.43, najlepszy lotnik 4.46

28.07.22 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 5.16, najlepszy lotnik 7.44.

09.08.22 gołębie zamojskie dorosłe Mirosław Łopuszyński czas stada 6.04, najlepszy lotnik 7.32.

13.08.22 gołębie zamojskie młode Mieczysław Sroka czas stada 0.39, najlepszy lotnik 0.59

20.08.22 gołębie zamojskie młode Adam Mnich czas stada 2.07, najlepszy lotnik 3.13

27.08.22 gołębie zamojskie młode Janusz Rak czas stada 5,59.

30.08.22 gołębie roztoczańskie wysokolotne młode Tomasz Mardal czas stada 4.50.

13.10.22 gołębie roztoczańskie wysokolotne młode Marek Bździuch czas stada 1.53.

28.10.22 gołębie zamojskie młode Mirosław Łopuszyński czas stada 4.38, najlepszy lotnik 6.58