II Wystawa Gołębi Rasowych i Pokaz Drobiu Ozdobnego – Zamość

Wystawa została zorganizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

W wystawie uczestniczyli hodowcy macierzystego związku prezentując łącznie prawie 400 sztuk gołębi w 40 rasach oraz drobiu ozdobnego w ramach pokazu, w wystawie uczestniczyli również Hodowcy z Południowo-wschodniego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych, prezentujących swoje ptaki w wolierze.

Jak na każdej tego typu imprezie, można było spotkać się, porównać dorobek hodowlany i wymienić doświadczenia.

Komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wystawy oraz patronom medialnym i sponsorom.

Patroni medialni:

Sponsorzy:

Sponsor głównych pucharów i dyplomu:

Wystawa wspierała XVIII finał WOSP:

10 stycznia 2010 r w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 8 od 8.00 do 16.00.

W ramach wystawy odbył się Konkurs Gołębia Zamojskiego i Giełda nadwyżek hodowlanych.

Konkurs Gołębia Zamojskiego

Wystawa

Gołębie egzotyczne

Drób ozdobny

Wręczenie nagród