Relacja z Letniej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie

W dniach 20-22 sierpnia odbyła się Letnia Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie zorganizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego.

Zgłoszono 436 sztuk gołębi rasowych w 27 rasach i 60 sztuk drobiu ozdobnego w 10 rasach, oraz 13 wolier pokazowych gołębi wysokolotnych i wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi w sumie zaprezentowano około 700 ptaków.

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragniemy serdecznie podziękować za objęcie Letniej Wystawy w Sitnie patronatem i ufundowanie pucharów i nagród:

Zarządowi Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Prezydentowi Miasta Zamość Wójtom Gmin, Zamość, Sitno i Miączyn oraz dyrektorom Lubelskiej Izby Rolniczej i Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Pani Grażynie Różyckiej za pomoc w organizacji Wystawy.

Dziękujemy za patronat medialny:

Tygodnikowi Zamojskiego, Kronice Tygodnia, Nowemu Kurierowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej Wideo Kadr oraz Katolickiemu Radiu Zamość.

Serdeczne Podziękowania Pragniemy skierować do wszystkich sponsorów:

Firmie Agrovit z Chrzanowa Grzegorza Jabłońskiego i firmie AM Farmer za ufundowanie karmy dla ptaków na Wystawę w Sitnie oraz koledze Jerzemu Kardaszowi za przygotowanie Katalogu Wystawowego.

Dziękujemy Sędziom i asystentom za ocenę sędziowską ptaków.

Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko wręczył puchar za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojskie – młode Panu Marcinowi Burzawie

Wiceprezydent Miasta Zamość Pani Anna Maria Antos wręczyła Puchar Prezydenta za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański wysokolotny- młody Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Wójta Gminy Zamość za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojski otrzymał Pan Adrian Jaremek

Puchar Wójta Gminy Miączyn za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Orlik Polski otrzymał Panu Sławomirowi Madej

Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Sień wręczył puchar Wójta Gminy Sitno za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański Wysokolotny Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Dyrektora Lubelskiej Izby Rolniczej wręczyli Wiceprezes LIR Pan Antoni Skura, Przewodniczący LIR Pan Mariusz Król,oraz Kierownik biura Pan Piotr Kuranc za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Loczek Panu Edwardowi Wasil

Pani Grażyna Różycka wręczyła puchary Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Sroka Krakowska Panu Stanisławowi Gas, i za najwyżej ocenioną kolekcję na Letniej Wystawie w Sitnie Panu Marcinowi Burzawie.

W dniach 20-22 sierpnia odbyła się Letnia Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Sitnie zorganizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego. Zgłoszono 436 sztuk gołębi rasowych w 27 rasach i 60 sztuk drobiu ozdobnego w 10 rasach, oraz 13 wolier pokazowych gołębi wysokolotnych i wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi w sumie zaprezentowano około 700 ptaków.

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragniemy serdecznie podziękować za objęcie Letniej Wystawy w Sitnie patronatem i ufundowanie pucharów i nagród:

Zarządowi Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin; Zamość, Sitno i Miączyn oraz dyrektorom Lubelskiej Izby Rolniczej i Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Pani Grażynie Różyckiej za pomoc w organizacji Wystawy.

Dziękujemy za patronat medialny:

Tygodnikowi Zamojskiego, Kronice Tygodnia, Nowemu Kurierowi Zamojskiemu, Zamojskiej Telewizji Kablowej Wideo Kadr oraz Katolickiemu Radiu Zamość.

Serdeczne Podziękowania Pragniemy skierować do wszystkich sponsorów:

Firmie Agrovit z Chrzanowa Grzegorza Jabłońskiego i firmie AM Farmer za ufundowanie karmy dla ptaków na Wystawę w Sitnie oraz koledze Jerzemu Kardaszowi za przygotowanie Katalogu Wystawowego.

Dziękujemy Sędziom i asystentom za ocenę sędziowską ptaków.

Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko wręczył puchar za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojskie- młode Panu Marcinowi Burzawie.

Wiceprezydent Miasta Zamość Pani Anna Maria Antos wręczyła Puchar Prezydenta za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański wysokolotny- młody Panu Mariuszowi Cwynar Puchar Wójta Gminy Zamość za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Zamojski otrzymał Pan Adrian Jaremek

Puchar Wójta Gminy Miączyn za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Orlik Polski otrzymał Pan Sławomir Madej

Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Sień wręczył puchar Wójta Gminy Sitno za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Roztoczański Wysokolotny Panu Mariuszowi Cwynar

Puchar Dyrektora Lubelskiej Izby Rolniczej wręczyli Wiceprezes LIR Pan Antoni Skura, Przewodniczący LIR Pan Mariusz Król oraz Kierownik biura Pan Piotr Kuranc za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Loczek Panu Edwardowi Wasil

Pani Grażyna Różycka wręczyła puchary Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za zdobycie 1 miejsca w kolekcji w rasie Sroka Krakowska Panu Stanisławowi Gas, i za najwyżej ocenioną kolekcję na Letniej Wystawie w Sitnie Panu Marcinowi Burzawie.

Za Zwycięstwa, Wyróżnienia w rasie puchary i nagrody wręczyli; Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zamościu Pan Janusz Brzozowski, Pani Grażyna Różycka i Prezes Edward Wasil Za Zwycięstwo w rasie;

Zamojski dorosłe Adrian Jaremek, Roztoczański wysokolotny – dorosłe Mariusz Cwynar, Zamojski – młode Gazda Michał, Zamojski krótko dzioby -młody Waldemar Kawka, Mikołajewski Sławomir Karpiuk, Orlik polski Janusz Rak, Gołoszyjka rumuńska Zbigniew Krawczyk, Loczek Edward Wasil, Sroka Krakowska Stanisław Gas, Gołąb Chiński Andrzej Burda, Modena Niemiecka Łukasz Madejewski , Karzełek Polski Grzegorz Jabłoński.

Za Zwycięstwo w rasie Roztoczański wysokolotny – młody Pan Janusz Brzozowski

Za Wyróżnionego w rasie: Zamojski Wojciech Kudyba , Roztoczański wysokolotny Mariusz Cwynar , Zamojski krótkodzioby Waldemar Kawka , Roztoczański wysokolotny – młody Adrian Jaremek , Zamojskie – młode Zuzanna Kudyba , i Marcin Burzawa , Zamojski krótkodzioby – młody Waldemar Kawka , Mikołajowski Sławomir Karpiuk , Orlik Polski Sławomir Madej , Budapesztański Wysokolotny Dominik Soszka , Loczek Stanisław Kurysz , Mewka orientalna Edward Wasil , Białogłówka Gąbińska Krzysztof Niedzielski , Zakonniczka niemiecka Krzysztof Niedzielski.

Za Najlepszego w rasie; Perukarz Woroniecki Piotr, Pawik Indyjski Andrzej Burda, Karier Wojciech Kulpa, Jejski Dwuczuby Stanisław Kuryś, Modena Angielska Piotr Woroniecki, King Łukasz Modajewski, Straser Tadeusz Długosz, Niemiecki wystawowy Wojciech Kulpa, Czubatka Polaka Brodata Miniaturowa Radosław Dula, Lakenfende Tadeusz Długosz, Zielononóżka Jakub Marczuk, Sebrytka Krzysztof Niedzielski

Za drugie i trzecie miejsce w kolekcji puchary otrzymali;

Drugie miejsce w kolekcji Zamojski Wojciech Kudyba, a trzecie Kacper Jowiec

Drugie miejsce w kolekcji Roztoczański Wysokolotny Bogusław Kniaź, a trzecie Janusz Brzozowski

Drugie miejsce w kolekcji Roztoczański Wysokolotny – młody Łukasz Zarek a trzecie Adrian Jaremek

Drugie miejsce w kolekcji Zamojski – młode Wojciech Kudyba a trzecie Michał Gazda

Drugie miejsce w kolekcji Orlik polski Marek Stawarski a trzecie Janusz Brzozowski

Drugie miejsce w kolekcji Gołoszyjka rumuńska Andrzej Burda a trzecie Michał Burda

Drugie miejsce w kolekcji Loczek Stanisław Kuryś a trzecie Stanisław Gas

Drugie miejsce w kolekcji Sroka krakowska Stanisław Kuryś a trzecie Krzysztof Czarnecki

Za udział w wystawie i prezentację w wolierach gołębi i drobiu ozdobnego Dyplomy i statuetki otrzymali; Marcin Duda, Józef Chabros, Marcin Żołnierczuk, Ryszard Jaszak, Emanuel Janoszczyk,

Pozostali hodowcy otrzymali Dyplomy za udział w wystawie i prezentację gołębi rasowych na Letniej Zamojskiej Wystawie w Sitnie, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość, Wójtów Gmin; Zamość, Miączyn i Sitno dla hodowców z tych gmin.

Podczas Wystawy odbyła się zbiórka pieniędzy i aukcja gołębi dla chorego Kornelka, dziecka naszego hodowcy. Dziękujemy wszystkim za okazane serce, przekazane pieniądze i podarowane gołębie na aukcję, z której zebrane pieniądze zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca.

Gratulujemy wszystkim Hodowcom uzyskanych wyników na Letniej Wystawie w Sitnie i zapraszamy na kolejną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *