Historia

To właśnie w Zamościu miłośnicy ras polskich w maju 1994 roku założyli nieformalna , nierejestrowaną grupę hodowlaną, która była zalążkiem obecnego stowarzyszenia, Nasze działania zbieżne były z opracowaniem wzorca i oficjalną rejestracją gołębi zamojskich w rejestrze ras polskich. Wzorzec opracowali i zgłosili do rejestracji panowie Adam Kowalski i Stanisław Czekanowski Początki były trudne, brak było doświadczenia ale wytężoną wspólną pracą udało nam ie doprowadzić do rozkwitu naszej sztandarowej rasy i rozpowszechniania na terenie całego kraju. Hodowcy zamojscy umiejętnie i z dużym rozmachem hodują i promują nasze skrzydlate skarby. Ta hodowana Pasja jest zaraźliwa i jest mocnym czynnikiem integrującym lokalną społeczność. Stale wzrasta ilość członków zamojskiego Stowarzyszenia co daje mocną gwarancję na dalszy rozwój rasy oraz na ciągle kultywowanie tradycji związanej z hodowlą i lotami gołębi zamojskich.

W 1998 r. z inicjatywy kilku zapalonych miłośników i hodowców gołębi i drobiu ozdobnego: p. Tadeusza Fariona, p. Andrzeja Niemczuka, p. Andrzeja Bocia, p. Bogusława Kniazia, p. Krzysztofa Niedzielskiego, p. Zbigniewa Mnicha i z pomocą zaprzyjaźnionego hodowcy z Toruńskiego Związku p. Zbyszka Kozaka opracowano Statut Stowarzyszenia i złożono stosowne wnioski i pisma do zarejestrowania stowarzyszenia.

Liczące 15 członków Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu 20 maja 1998 r.

Dnia 11 czerwca 1998 r. na I-wszym Zjeździe Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Stowarzyszenia.

Dnia 22 marca 2008 r. na Zjeździe Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 33 członków. Corocznie na początku stycznia reprezentujemy swój dorobek hodowlany na Wystawie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamojskiej Hali OSiR, w maju na Jarmarku Hetmańskim, w lipcu na Wystawie Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie i na licznych pokazach i wystawach na terenie całego kraju.

W tym roku, 11 stycznia, zorganizowaliśmy I-wszą ocenioną wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Zaprezentowano 427 gołębi w 32 rasach i 30 sztuk drobiu ozdobnego w 10 rasach.

Historia Stowarzyszenia – ciąg dalszy

Przez ostatnie lata czynnie braliśmy udział w wystawach regionalnych i krajowych, co można zobaczyć w zakładce Wystawy.

Dnia 16 lutego 2013 roku odbył się Zjazd Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym powołano nowy Zarząd i zmieniono nazwę na „Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”.

W skład Zarządu weszli :

  • Edward Wasil – Prezes
  • Andrzej Boć – W-ce prezes
  • Zbigniew Mnich – Sekretarz
  • Krzysztof Niedzielski – Skarbnik
  • Sławomir Madej – Członek Zarządu ds. Medialnych
  • Grzegorz Jabłoński – Członek Zarządu ds. Drobiu
  • Bogusław Knia – Członek Zarządu ds. Gołębi

Komisja Rewizyjna:

  • Andrzej Niemczuk – Przewodniczący
  • Piotr Ząbek – Członek
  • Waldemar Górski – Członek

Obecnie Zamojskie Stowarzyszenie liczy 105 członków.