O klubie

Ogólnopolski Klub Gołębi Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych

o zasięgu ogólnopolskim

w strukturach Polskiego Związku HGRiDI

Informacje w skrócie dla zainteresowanych:

ZKGW został zawiązany przy Zamojskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z inicjatywy hodowców w/w stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, 28.04.2018 r. przyjęto zasady i regulaminy lotów konkursowych zatwierdzonych przez PZHGRiDI oraz powołano Zarząd Klubu w którego skład wchodzą Prezes -Rak Janusz oraz Kierownik Lotów Marek Stawarski .

Podczas Zjazdu powołano nowy Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia oraz rozwiązano kluby : Klub Hodowców Gołębi Zamojskich Krótkodziobych i Zamojski Klub Gołębi Wysokolotnycha powołano Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych 

Nowe Władze:

Prezes Klubu i koordynator ras Zamojski i zamojski Krótkodzioby – Mariusz Wójtowicz tel. 605553397 email.   topsklep@gmail.com

Kierownik Lotów Marek Stawarski tel. 694714942 email. starmar2005wp.pl

Koordynator rasy Roztoczański Wysokolotny Mieczysław Soroka  tel. 501505233 email mieczysław15gmail.com

Koordynator Innych Ras Wysokolotnych  Dominik Soszka tel. 507716420 email dominiksoszka759@gmail.com

W razie pytań , odnośnie danej rasy, proszę o kontakt z koordynatorem zajmującym się daną rasą.

Klub ma na celu zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi ras wysokolotnych, a przede wszystkim propagowanie umiejętności lotowych gołębi tych ras, poprzez organizowanie lotów konkursowych i publikowanie najlepszych wyników.

Klub stwarza też możliwość prezentowania dorobku swoich członków na wystawach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w ramach Federacji Europejskiej (EE).

Na wystawach krajowych klubowicze mogą prezentować gołębie w klasie sport – na podstawie Kart Lotów Konkursowych wystawianych przez nasz klub. Tytuły przyznawane przez sędziów to: Sportowy Mistrz Polski, Zwycięski Lotnik , Wyróżniony Lotnik, Najlepszy Lotnik, Najładniejszy Lotnik.

Klub ma zasięg ogólnopolski. Może do niego należeć każdy hodowca, pod warunkiem, że jest już zrzeszony albo zapisze się do dowolnej organizacji, należącej do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Do Klubu mogą należeć również hodowcy zagraniczni, zrzeszeni w organizacjach Federacji Europejskiej.

Uchwalone zasady i regulaminy lotów konkursowych obowiązują w przyjętym przez Klub tzw. okresie przejściowym. Stwarzają one możliwość uczestnictwa w zawodach szerokiej grupie zainteresowanych,  dzięki dopuszczeniu (w pierwszym roku od wstąpienia) dowolnych obrączek, pod warunkiem, że są numerowane i nieściągalne z nogi.

Loty konkursowe są organizowane w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy .

Na naszej stronie są do pobraniam. innymi:

  • Deklaracja Członkowska
  • Zasady organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych
  • Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych (oprócz tipplera ang.)
  • Regulamin oceny lotów konkursowych dla tipplera angielskiego
  • Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi akrobatycznych dla rasy:roller z Birmingham
  • Zgłoszenie lotu konkursowego
  • Druki protokołów z lotów konkursowych dla poszczególnych kategorii