Zapraszamy na Walne Zebranie

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 5 czerwca o godz. 17 w Ośrodku wypoczynkowym Duet w Zamościu  ul. Królowej Jadwigi 14.   Po zebraniu zapraszamy na spotkanie integracyjne wszystkich hodowców koszt uczestnictwa to 50zł od osoby.

Domawiamy obrączki w cenie 1,50 szt.

Do 30 maja należy zapłacić lub potwierdzić uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym i zamówienie na obrączki

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Do wszystkich członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Zarząd ZSHGRiDO zwołuje na dzień 5 czerwca 2021 br. Walny Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy Naszego Stowarzyszenia.
Walny Zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się 5 czerwca, w pierwszym
terminie o godzinie 17:00 lub w drugim o godz. 17:15.
Miejsce Zjazdu: Ośrodek Wypoczynkowy „Duet”, ul. Królowej Jadwigi 14.
Zaproszenie.
Zarząd ZSHGRiDO zaprasza koleżanki i kolegów na spotkanie integracyjne
„Wieczór Hodowców”, który odbędzie się 5 czerwca ok. godziny 19:00, po
zakończeniu Walnego Zjazdu.
Koszt uczestnictwa to 50 zł od osoby, deklarację uczestnictwa należy
potwierdzić do 30 maja, do Prezesa ZSHGRiDO Edwarda Wasila.

Tel: 502 090 280

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu członków ZSHGRiDO, w dniu 5 czerwca 2021.

 1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 r.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
 7. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór Zarządu Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych.
 9. Wybór Zarządu Klubu Gołębi Zamojskich Krótkodziobych.
 10. Wybór delegatów na Walne Zjazdy PZHGRiDI.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez członków Stowarzyszenia i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie Zjazdu.

Po zakończeniu Zjazdu odbędzie się spotkanie integracyjne „Wieczór Hodowców”. Koszt: 50 zł od osoby. Zgłoszenia uczestników należy potwierdzić do 30 maja.

Wyniki pierwszego lotu konkursowego w 2021 roku

Z przykrością informujemy że pierwszy lot konkursowy w 2021 został zdyskwalifikowany ponieważ dwa z czterech gołębi nie usiadły. Pocieszyć można Tomka Mardala tym że dwa gołębie które zostały uzyskały bardzo dobry czas 4 godziny 26 minut. Zachęcamy naszych członków stowarzyszenia do aktywnej rywalizacji w lotach konkursowych i zapraszamy do oglądania zdjęć z lotu i kolegi Tomka.

Drodzy Hodowcy Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia oraz Prezes Edward Wasil Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, oraz pogodnych i Wesołych Świąt Wielkanocnych, miłych chwil w rodzinnym gronie, oraz wielu sukcesów hodowlanych i lotowych w 2021 roku.

Rozdanie Nagród dla Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych

W Sobotę 20 lutego odbyło się rozdanie nagród , pucharów oraz pamiątkowych dyplomów za loty konkursowe z 2020 roku. W uroczystości uczestniczyli hodowcy , obserwatorzy oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Chcieliśmy bardzo gorąco podziękować naszym kolegom hodowcom, obserwatorom lotów konkursowych za poświęcony czas i duże zaangażowanie w rozwój Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych . A w szczególności  koledze  Markowi Stawarskiemu kierownikowi lotów w Zamojskim Klubie.  Oraz Mariusz Wójtowicz,  Dariusz Krawczuk ,Mirosław Bigos , Marcin Duda , Piotr Woronecki , Jacek Mielech, Krzyszyof Być.   Łukasz Madejewski, Hubert Sędłak , Wojciech Kudyba ,  Jacek Dubaj , Jerzy Olszak , Dominik Soszka,  Leon Klimczuk, Józef Chabros, Sławomir Madej,

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu za ufundowanie 69pucharów,Panom; Staroście Powiatu Zamojskiego Panu Stanisławowi Grześko ,Vicestaroście Witoldowi Marusze i czLonkowi Zarządu Powiatu panu Januszowi Brzozowskiemu .

Dziękuję Prezesowi Zamojskiego Klubu Gołębi Wysokolotnych Januszowi Rakowi ,za poświęcony czas , rozwój Klubu i promocję hodowli  gołębi Zamojskich i Roztoczańskich wysokolotnych w Polsce.

KATEGORIA ZAMOJSKIE DOROSŁE STADO

 1. Daniel Bartmański Mistrz lotów konkursowych czas.4,56
 2. Emanuel Janoszczyk Vicemistrz lotów konkursowych czas.2.29.
 3. Adam Bartosik II Vicemistrz lotów konkursowych cz. 1.26
 4. Andrzej Gazda IV miejsce w lotach konkursowych czas. 1.11

KATEGORIE ZAMOJSKIE MŁODE STADO

 1. Adrian Jaremek Mistrz lotów konkursowych czas. 5h.42
 2. Daniel Bartmański Vicemistrz lotów konkursowych czas. 3.07
 3. Janusz Rak II Vicemistrz lotów konkursowych czas.2h, 33
 4. Tomasz Mardal IV miejsce w lotach konkursowych czas 2,12
 5. Kamil Borsuk V miejsce w lotach konkursowych czas. 1,45
 6. Adam Bartosik  VI miejsce  w lotach konkursowych czas. 1,42
 7. Adam Mnich VII miejsce w lotach konkursowych czas. 40 m.

 

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁE STADO.

 1. Adam Bartosik Mistrz w lotach konkursowych czas. 3,53
 2. Marek Pośnik Vicemistrz w lotach konkursowych czas. 2,21
 3. Andrzej Gazda II Vicemistrz w lotach konkursowych czas.2,13

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY MŁODE STADO

 1. Paweł Duda Mistrz w lotach konkursowych czas.5,36
 2. Tomasz Mardal Vicemistrz w lotach konkursowych czas.4,54
 3. Jacek Bereżnicki II Vicemistrz w lotach konkursowych czas 4,07
 4. Krzysztof Pałka IV miejsce w lotach konkursowych czas.4 h.
 5. Marek Pośnik  V miejsce w lotach konkursowych czas. 3,56
 6. Marek Bżdziuch VI miejsce w lotach konkursowych czsa. 2,18
 7. Adam Bartosik VII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,43
 8. Łukasz Zarek VIII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,20
 9. Mieczysław Sroka IX miejsce w lotach konkursowych 26 min.

KATEGORIA TIPLER ZAGŁĘBIOWSKI MŁODY STADO

 1. Patryk Gawryłow Mistrz lotów konkursowych czas.3,01
 2. Janusz Rak Vicemistrz lotów konkursowych czas 2.34

NAJLEPSZ LOTNIK W KATEGORI ZAMOJSKI DOROSŁY

 1. Daniel Bartmański Najlepszy Lotnik czas. 8,23
 2. Emanuel Janoszczyk II Najlepszy Lotnik czas. 2,59
 3. Adam Bartosik III Najlepszy Lotnik czas 1.40

ZAMOJSKIE MŁODE

 1. Janusz Rak Najlepszy Lotnik czas 7,44
 2. Adrian Jaremek II Najlepszy Lotnik czas 5,42
 3. Daniel Bartmański III Najlepszy Lotnik czas. 3,7min

NAJLEPSZY LOTNIK W KATEGORI ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁY

 1. Andrzej Gazda Najlepszy Lotnik czas. 4,46
 2. Adam Bartosik II Najlepszy Lotnik czas. 3,53
 3. Marek Pośnik III Najlepszy Lotnik czas. 3,45

ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNE MŁODE

 1. Paweł Duda Najlepszy Lotnik czas. 6.38
 2. Krzysztof Pałka II Najlepszy Lotnik czas. 5.42
 3. Mieczysław Sroka III Najlepszy Lotnik czas. 5,13

NAJLEPSZY LOTNIK  W KATEGORI TIPLER ZAGŁEBIOWSKI MŁODY

 1. Patryk Gawryłow Najlepszy Lotnik czas 3,1
 2. Janusz Rak II Najlepszy Lotnik czas 2,34

Z Przykrością informujemy że XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego została odwołana.

Z Przykrością informujemy że XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego planowana na 18-21 luty 2021 roku została odwołana. Podjęliśmy taką decyzję nie mając innego wyjścia , przedłużający się stan zamknięcia gospodarki i obostrzenia uniemożliwiają przeprowadzenie wystawy.

Jeśli będzie to możliwe planujemy zorganizować wręczenie pucharów i nagród dla Zamojskiego Klubu Gołębi Wysokolotnych za zdobyte wyniki w lotach konkursowych w 2020 roku. O tym terminie poinformujemy.

Po zmniejszeniu obostrzeń planujemy zorganizować walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zamojskiego Stowarzyszenia ze spotkaniem integracyjnym włącznie.

Wyniki lotów konkursowych 2020

W załączniku przedstawiamy tabelaryczne zestawienie lotów konkursowych, które odbyły się w 2020 roku w Zamojskim Stowarzyszeniu w 5 kategoriach: zamojskie młode, zamojskie dorosłe, roztoczańskie młode, roztoczańskie dorosłe, tiplery zagłębiowskie młode. W ubiegłym roku rywalizowało 19 hodowców naszego stowarzyszenia. Odbyło się zaprotokołowanych 53 loty konkursowe w tym 3 dyskwalifikacje.

Pozdrawiamy wszystkich miłośników gołębi wysokolotnych i zachęcamy do rywalizacji w następnym sezonie lotowym.

Tabela wyników lotów konkursowych  2020

 

Komunikat Zarządu PZHGRiDI dotyczący Wystawy Krajowej – Kielce 2021

Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa w Kielcach planowana na 30-31 stycznia 2021r. zostaje odwołana .

Na obiektach Targów Kielce S.A. powstaje szpital tymczasowy. Zarząd przeanalizował obecną sytuację epidemiologiczną w kraju podjął decyzje o odwołaniu wystawy. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jaką jest Wystawa Krajowa połączona z obchodami 30- lecia działalności Polskiego Związku w obecnej sytuacji pandemii jest niemożliwe.

Zarząd PZHGRiDI