Spotkanie poświęcone prawidłowej organizacji lotów konkursowych gołębiami wysokolotnymi

Zapraszamy na relację ze szkolenia, które, pod auspicjami PZHGRIDI, zorganizował na swojej posesji nasz klubowy Kolega Mieczysław Sroka.

Wzięło w nim udział ponad 30 hodowców gołębi zamojskich, roztoczańskich wysokolotnych i innych ras wysokolotnych z naszego Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz z Klubu Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych.

Szkolenie prowadzili Koledzy: Edward Gersztyn Przewodniczący Kolegium Sędziów PZ, Andrzej Liwczak koordynator ds. lotów konkursowych gołębi wysokolotnych i akrobatycznych oraz Mieczysław Sroka, twórca rasy roztoczański wysokolotny.

Spotkanie było poświęcone prawidłowej organizacji lotów konkursowych gołębiami wysokolotnymi poza takimi rasami jak budapesztański wysokolotny czy tippler angielski.

Stało się także doskonałą okazją do omówienia propozycji zmian we wzorcu rasy zamojski.

Spotkanie hodowców i miłośników rasy gołębi zamojskich I orlika Lubelskiego

05 Czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie hodowców i miłośników rasy gołębi zamojskich I orlika Lubelskiego spotkanie dotyczyło rozwoju obu tych ras poprawek odnośnie wzorca jak i pracą nad nowymi kolorami gołębi Zamojskich spotkanie zorganizował Janusz Rak wieloletni członek zamojskiego stowarzyszenia jak i sędzia był również sędzia Sławomir Madej sedzia Marek Gersztyn No i oczywiście gościmi honorowymi byli Jerzy Szawiel zastępca przewodniczącego do spraw szkoleniowych prezes kolegium sędziów Edward Gersztyn byli również prezesi obu klubów czyli OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU GOŁĘBI ZAMOJSKICH oraz ORLIKA LUBELSKIEGO zaszczycił nas również swoją obecnością kierownik lotów Marek Stawarski.

Relacja z Pikniku Rodzinnego w Lipsku

W niedziele 10 lipca Zamojskie Stowarzyszenie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na zaproszenie Gminy Zamość uczestniczyło w drugiej edycji Pikniku „Od Natury do Kultury” W Pikniku Uczestniczyło 23 przedstawicieli sołectw Gminy Zamość oraz stoiska wystawienno – rękodzielnicze. W trakcie wydarzenia odbyły się liczne konkursy, występy i atrakcje oraz prezentacje hodowlaną gołębi i drobiu Zamojskiego Stowarzyszenia. Zaprezentowano woliery z drobiem ozdobnym gołębiami wysokolotnymi i ozdobnymi. Dziękujemy hodowcom za czynny udział w tym pikniku i promocję Zamojskiego stowarzyszenia.

XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 1-3.07.2022 roku odbyła się XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa. W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Hodowcy zgłosili 391 gołębi rasowych w 24 rasach i 73 sztuki drobiu ozdobnego w 14 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi. W sumie zaprezentowano około 550 ptaków . 

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin : Zamość, Sitno i Miączyn oraz Dyrekcji LODR w Końskowoli i Pani Grażynie Różyckiej Kierownikowi i Komisarzowi Wystawy w Sitnie za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych. 

Dziękujemy sędziom i asystentom za ocenę ptaków, Panom: Januszowi Rakowi, Sławomirowi Madej, Radosławowi Pęziołowi, Mieczysławowi Sroce i Michałowi Pietrasiowi. 

W gołębiach, za kolekcje w rasie i zwycięstwo w rasie puchary i dyplomy wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. 

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni: 

– w rasie zamojski 

1. Zbigniew Krawczyk 

2. Marcin Burzawa 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny 

1. Cwynar Mariusz 

2. Stawarki Marek 

3. Brzozowski Janusz

– w rasie zamojski krótkodzioby 

1. Waldemar Górski 

2. Edward Wasil 

3. Marek Bździuch 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młode 1. Janusz Rak 

2. Cwynar Mariusz 

3. Stawarski Marek 

– w rasie zamojski – młode 

1. Janusz Rak 

2. Mirosław Łopuszyński 

3. Stawarski Marek 

– w rasie orlik lubelski 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Janusz Brzozowski 

– w rasie orlik lubelski – młode 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie mewka orientalna 

1. Stanisław Gas 

2. Edward Wasil 

3. Krzysztof Czarniecki 

– w rasie chiński gołą

1. Andrzej Burda 

2. Michał Burda 

3. Zbigniew Krawczyk 

Zwycięzcy w poszczególnych rasach gołębi: – w rasie zamojski 

Zbigniew Krawczyk 

– w rasie roztoczański wysokolotny

Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby 

Waldemar Górski 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młody Janusz Rak 

– w rasie zamojski – młody 

Janusz Rak 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody Marek Bździuch 

– w rasie mikołajowski 

Sławomir Karpiuk 

– w rasie orlik lubelski 

Sławomir Madej 

– w rasie orlik lubelski – młody 

Roman Wit 

– w rasie pawik ogrodowy 

Michał Burda 

– w rasie modena angielska 

Piotr Woroniecki 

– w rasie mewka orientalna 

Stanisław Gas 

– w rasie białogłówka gąbińska 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie zakonniczka niemiecka 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie gil 

Zbigniew Mnich 

– w rasie damasceński 

Stanisław Bejster

Za wyróżnione gołębie w rasie – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli: Członek Zarządu Powiatowego w Zamościu Janusz Brzozowski, Członek Zarządu Polskiego Związku Andrzej Liwczak i Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Edward Wasil. 

Nagrody otrzymali: 

– w rasie zamojski – Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny i roztoczański wysokolotny -młody -Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody – Marek Bździuch – w rasie karier – Wojciech Kulpa 

– w rasie loczek i syberyjski – Edward Wasil 

– w rasie chiński gołąb – Andrzej Burda 

Za najlepszego ptaka w rasach drobiu puchary otrzymali: – w rasie karzełek łapciasty – Mikołaj Długosz 

– w rasie chabo – Robert Niedźwiedź 

– w rasie sebrytka – Krzysztof Niedzielski 

– w rasie karzełek polski – Grzegorz Jabłoński 

– w rasie feniks – Mikołaj Długosz 

– w rasie białoczuba polska – Bogusław Kniaź 

– w rasie cemani i brakla srebrzysta – Stanisław Bejster 

– w rasie kochin miniaturowy – Marcin Gil 

Hodowcy z Gminy Zamość otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Zamość. 

Za prezentację gołębi na wystawie i w wolierach, albumy o gołębiach otrzymali: Mieczysław Sroka, Marcin Duda, Marcin Żołnierczuk, Mirosław Bigos, Tadeusz Łapa i Tadeusz Długosz. 

Hodowcy z powiatu Tomaszowskiego otrzymali albumy i dyplomy od Starosty Powiatu Tomaszowskiego. 

W wystawie uczestniczyli także hodowcy z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych z Prezesem Antonim Orubą na czele,

którym serdecznie dziękujemy za przyjazd i miło spędzony czas podczas wystawy i wieczorku hodowcy. Goście otrzymali albumy pamiątkowe o Zamościu i zaproszenie do Zamościa od Prezydenta Miasta. Gratulujemy wszystkim hodowcom uzyskanych wyników na wystawie w Sitnie i zapraszamy na następną wystawę za rok.

XXXIV Wystawa zwierząt hodowlanych maszyn i urządzeń rolniczych

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków do aktywnego udziału w XXXIV Wystawie zwierząt hodowlanych maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. Wystawa Odbędzie się w dniach 1-3 Lipca 2022 roku. Proszę o przeczytanie regulaminu oraz pobranie karty zgłoszeń. Termin składania zgłoszeń to 17 czerwca. Zgłoszenia wysyłamy drogą mailową na adres ewasil1971@gmail.com lub osobiście u Prezesa.

Rozdanie Nagród dla Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych.

W dniu  5.03.2022r. odbyło się spotkanie hodowców i członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu, na którym podsumowano sezon lotowy gołębi wysokolotnych w 2021 roku oraz rozdano nagrody za loty konkursowe gołębi w 2021 roku członkom Zamojskiego Stowarzyszenia.

 

Prezes Edward Wasil powitał przybyłych na spotkanie hodowców i gości. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, omówiono krajową wystawę w Kielcach oraz odwołaną Zamojską Wystawę i przyszłą Letnią Wystawę w Sitnie, która ma się odbyć 1-3 lipca 2022. Przewodniczący sądu koleżeńskiego – Emanuel Janoszczyk przeprowadził rozmowę nad chejtem w mediach społecznościowych i między hodowcami.

 

Prezes Wasil podziękował za ufundowanie pucharów za loty konkursowe w 2021 roku Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko i zarządowi Starostwa Powiatowego, Prezydentowi Miasta Zamość – Panu Andrzejowi Wnukowi oraz wójtowi Gminy Zamość – Panu Ryszardowi Gliwińskiemu. Następnie powitał przybyłych na spotkaniu gości: Vice Starostów Powiatu Zamojskiego – Pana Witolda `Maruchę i członka Zarządu Powiatu Zamojskiego – Pana Janusza Brzozowskiego oraz Dyrektora Wydziały Społecznego i Promocji Gminy Zamość – Pana Konrada Dziubę.

 

Loty konkursowe odbywały się w kategoriach: „dorosłe stado”, „młode stado”, i „najlepszy lotnik”.

Kategorii Zamojskie młode Stado

1. Łopuszyński Mirosław Mistrz Lotów Konkursowych – 4,08
2. Stawarski Marek Vicemistrz Lotów Konkursowych – 3,46
3. Koliński Marek II Vicemistrz Lotów Konkursowych – 2,43
4. Bigos Mirosław 4 miejsce w Lotach Konkursowych – 2,09
5. Bartmański Leszek 5 miejsce w Lotach Konkursowych – 2,00
6. Mnich Adam 6 miejsce w Lotach Konkursowych – 1,30
7. Zarek Łukasz 7 miejsce w Lotach Konkursowych – 1,05

Oraz najlepszym lotnikom w kategorii Zamojski młody

1. Łopuszyński Mirosław Najlepszy lotnik – 4,36
2. Stawarski Marek II Najlepszy lotnik – 4,33
3. Mnich Adam III Najlepszy lotnik – 3,54

W kategorii Roztoczańskie Wysokolotne Młode Stado.

1. Bździuch Marek Mistrz Lotów Konkursowych – 3,17
2. Stawarski Marek Vicemistrz Lotów Konkursowych – 3,15
3. Bartmański Leszek II Vicemistrz Lotów Konkursowych – 2,57

Oraz najlepszym lotnikom w kategorii Roztoczańskie Wysokolotne Młode.

1. Stawarski Marek Najlepszy lotnik – 4,15
2. Bździuch Marek II Najlepszy lotnik – 3,17
3. Bartmański Leszek III Najlepszy lotnik – 3,03

W kategorii Zamojskie dorosłe Stado

1. Bartmański Daniel Mistrz Lotów Konkursowych – 5,04
2. Kawka Waldemar Vicemistrz Lotów Konkursowych – 2,36

Oraz najlepszym lotnikom w kategorii Zamojskie dorosłe

1. Bartmański Daniel Najlepszy lotnik – 5,04
2. Kawka Waldemar II Najlepszy lotnik – 3,10

PodziękowaliśmyPanu Vice Staroście Witoldowi Marusze i Panu Januszowi Brzozowskiemu za ufundowanie i wręczenie pucharów od Starostwa Powiatowego Zamościa

Dyrektor Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Zamość wręczył puchary od Wójta Gminy Zamość hodowcom w kategorii Roztoczańskie wysokokotne dorosłe (Stado)

1. Bździuch Marek Mistrz Lotów Konkursowych – 3,41
2. Gazda Andrzej Vicemistrz Lotów Konkursowych – 2,19
3. Bartosik Adam II Vicemistrz Lotów Konkursowych – 2,15

Oraz najlepszym lotnikom w kategorii Roztoczańskie wysokokotne dorosłe

1. Gazda Andrzej Najlepszy lotnik – 4,14
2. Bździuch Marek II Najlepszy lotnik- 3,41
3. Bartosik Adam III Najlepszy lotnik – 3,24

W kategorii Mikołajewski młody Stado

1. Boguszewski Marcin Mistrz Lotów Konkursowych – 1,15 i najlepszy lotnik – 1,20

W kategorii Mikołajewski dorosły Stado

1. Boguszewski Marcin – Mistrz Lotów konkursowych 1,05 i najlepszy lotnik – 1,10

Podziękowaliśmy naszym kolegom hodowcom, obserwatorom lotów konkursowych za poświęcony czas i duże zaangażowanie w rozwój Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych. Szczególne podziękowania należą się Markowi Stawarskiemu kierownikowi lotów w Zamojskim Klubie a także prezesowi Klubu Mariuszowi Wojtowiczowi oraz wszystkim obserwatorom lotów konkursowych: Andrzej Gazda, Piotr Woroniecki, Mariusz Wojtowicz, Michał Gazda, Waldemar Kawka, Adam Bartosik, Marek Bździuch, Tomasz Mardal, Zbigniew Krawczyk, Mariusz Cwynar, Marek Koliński, Janusz Rak, Wojciech Kudyba, Mirosław Bigos, Mirosław Łopuszyński, Daniel Jasiński, Kacper Jowiec, Marcin Burzawa, Marcin Duda, Łuczak Adam, Daniel Bartmański, Sławomir Madej, Jarek Szczepaniuk, Marek Stawski, Patryk Gawryłow

 

Miło nam poinformować, że do Zamojskiego Stowarzyszanie doszło 12 członków. Andrzej Misiak, Bartłomiej Ożóg, Mikołaj Długosz, Tadeusz Łapa, Janusz Bukała, Leszek Krawczyk, Stanisław Bejster, Michał Wójcik, Piotr Pawelec, Grzegorz Krawczyk, Łukasz Batyra, Paweł Stefaniak.

 

Prezes firmy Konver Pan Marcin Burzawa ufundował najmłodszym hodowcom, którzy wystawili gołębie na wystawie w Sitnie telefony komórkowe. Otrzymali je Zuzanna Kudyba i Michał Gazda.

 

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu, Panu Staroście i Zarządowi, Prezydentowi Miasta Zamość, Gminie Zamość oraz Wójtowi Gminy za ufundowanie pucharów i nagród. Podczas zebrania zostały zebrane pieniądze na pomoc Ukrainie. Przekazaliśmy prawie 1000 zł Panu Henrykowi Gajewskiemu z Rotary Klub Zamość od którego dostaliśmy piękne podziękowanie.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną integracje i życzymy udanych lotów i rekordów w 2022 roku.

Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze za 2021r. z rozdaniem nagród za loty konkursowe organizowane w 2021r przez Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych, które odbędzie się 05 marca 2022r. o godz. 18.00 w świetlicy w Jatutowie adres Jatutów 118
Porządek Zebrania
-Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych hodowców
-Sprawozdanie finansowe za 2021 rok odczyta skarbnik Mariusz Żyła
-Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia przez Zarząd i hodowców
– Uchwała Nr.1/2022 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
-Zebranie składek członkowskich na 2022 rok
-Rozprowadzenie 1 zamówienia obrączek i przyjęcie zamówień na 2 zamówienie -Sprawozdanie z Krajowej Wystawy w Kielcach
-Dyskusja nad hejtem w mediach społecznościowych i między hodowcami -Omówienie odwołanej Zamojskiej Wystawy i przyszłej Letniej w Sitnie
-Ok. 19 powitanie; Starosty Powiatu Zamojskiego i Zarząd Starostwa, Prezydenta Miasta Zamość, i Wójta Gminy Zamość i wręczenie pucharów , dyplomów i podziękowań za loty konkursowe w 2021 roku,
-Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom Zamojskiego Stowarzyszenia
-Spotkanie integracyjne
-Zakończenie zebrania

Ralacja z Krajowej Wystawy w Kielcach

W dniach od 28 do 30 stycznia 2022 roku odbyła się Jubileuszowa X Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików KIELCE 2022.

Jak co roku – Krajowa Wystawa to największe w Polsce święto hodowców gołębi rasowych i drobnego inwentarza.  Przyjeżdżają na nią i prezentują swój dorobek hodowlany wystawcy z całej Polski, a także z innych krajów europejskich. Nie mogło na niej zabraknąć hodowców zrzeszonych w Zamojskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Na wystawie Krajowej zaprezentowanych zostało 2280 gołębi aż 104 ras. Ponadto 331 drobiu ozdobnego, w tym 18 ras kur oraz 4 kaczek. Można było podziwiać 72 króliki 10 ras. Ponadto hodowcy przygotowali aż 15 wolier pokazowych, w których prezentowali swoje zwierzęta, oprócz tych, które brały udział w konkursach. Łącznie do rywalizacji na tej wystawie stanęło 204 hodowców.

Cieszy fakt, że wystawa byłą tak licznie obsadzona pomimo kłopotów, jakie nam wszystkim sprawia pandemia Covid-19. Wystawa odbywała się w reżimie sanitarnym i pomimo czasu pandemii udało nam się spotkać i cieszyć się wspólną obecnością, możliwością brania udziału w konkursach, porozmawiania z kolegami i podzielenia się naszą wspólną pasją, jaką jest hodowla zwierząt rasowych.

Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprezentowało 4 woliery pokazowe: Klubu Orlika Lubelskiego oraz Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych. Nasze stowarzyszeniemiało też na tej wystawie swoje stoisko, na którym promowaliśmy nie tylko ZSHGRiDO, ale także nasz Region Zamojski i gminę Zamość. Odwiedzającym wystawę przekazywaliśmy nie tylko informacje o hodowanych przez nas patkach, ale także wręczaliśmy im materiały promocyjne – albumy, biuletyny, foldery reklamowe promujące nasze miasto, gminę, region – piękną Ziemię Zamojską. Zachęcaliśmy wszystkich do odwiedzania Zamojszczyzny.

Nasze Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zrzesza liczną grupę hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Wśród nas jest liczne grono utytułowanych i doświadczonych hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego i wciąż przybywa nam nowych pasjonatów. Zamojscy hodowcy, można śmiało powiedzieć – tradycyjnie – zdobyli na Krajowej Wystawie liczne tytuły i nagrody:

Janusz Rak  – otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa za promowanie gołębi ras wysokolotnych,

Edward Wasil – otrzymał pamiątkową statuetkę Jubileuszowej Wystawy Krajowej.

Byliśmy niekwestowanymi zwycięzcami w rasie orlik lubelski. Hodowcy z ZSHGRiDO odebrali wszystkie czołowe nagrody w tej rasie:

Tytuł „Mistrza Polski” i „Zwycięzcy w Rasie” zdobyły gołębie kolegi Janusza Raka,

Tytuł „I Vice Mistrza Polski” zdobyły gołębie kolegi Sławomira Madeja,

Tytuł „II Vice Mistrza Polski” zdobyły gołębie naszego 17-letniego młodego hodowcy Kacpra Dmitruka.

Ponadto zdobyliśmy następujące nagrody:

Tytuł „Mistrza Polski” i „Zwycięzcy w Rasie” zamojski zdobyły gołębie kolegi Wojciecha Kudyby;

Tytuł „Mistrza Polski” i „Championa” w rasie roztoczański wysokolotny zdobyły gołębie kolegi Marka Kolinskiego,

Tytuł „I Vice Mistrza Polski” w rasie roztoczański wysokolotny zdobyły gołębie kolegi Mieczysława Sroki;

Tytuł „Indywidualnego Mistrza Polski” w rasie mikołajowski wysokolotny – zdobył kolega Sławomir Karpiuk;

Tytuł „Indywidualnego Mistrza Polski” w rasie Lahore – zdobył kolega Stanisław Gas,

Tytuł „II Vice Mistrza Polski” w rasie mewka orientalna – Edward Wasil;

Tytuł „II Vice Mistrza Polski” w rasie chiński gołąb – Stanisław Bejster;

Tytuł „II Vice Mistrza Polski” w rasie karzełek polski – Grzegorz Jabłoński;

Tytuł „Najlepszy w Rasie” zamojski krótkodzioby – Edward Wasil.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i życzymy wielu sukcesów  hodowlanych w roku 2022.

Pożegnanie naszego śp. Kolegi Jurka

Z głębokim żalem informujemy że w dniu 8 grudnia 2021r w wieku 48 lat odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Jerzy Kardasz Wieloletni Zasłużony Członek Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, i Lubelskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza. Był członkiem zarządu i skarbnikiem w dwóch Stowarzyszeniach , cenionym hodowcą gołębi rasowych, sędzią i delegatem na Zjazdy Polskiego Związku. Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wyróżnił Jerzego Kardasza srebrnym i złotym odznaczeniem ,wyróżniony także przez Urząd Województwa Lubelskiego, Dyplomem Uznania dla Najlepszego Lubelskiego Hodowcy Gołębi Rasowych. Jego gołębie wielokrotnie wygrywały w Wystawach Ogólnopolskich i Regionalnych zdobywając tytuły Championa Wystaw i Zwycięstwo w Rasie. Był wielkim miłośnikiem i znawcą gołębi i drobiu, człowiek skromny ,uczciwy, wspaniały kolega i przyjaciel.

Pogrążonym w smutku rodzinie, przyjaciołom i bliskim pragniemy złożyć najserdeczniejsze kondolencje. Żegnają Cię Jurku przyjaciele i koledzy: Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza.

Ceremonia pogrzebowa odbyła odbyła się w sobotę 11.12 o godzinie 11.00 w kościele p.w. Św. Krzyża w Zamościu. Nasz Kolega został pochowany na cmentarzu przy ulicy Bołtucia.

Żegnaj Jurku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci