Wyniki pierwszego lotu konkursowego w 2021 roku

Z przykrością informujemy że pierwszy lot konkursowy w 2021 został zdyskwalifikowany ponieważ dwa z czterech gołębi nie usiadły. Pocieszyć można Tomka Mardala tym że dwa gołębie które zostały uzyskały bardzo dobry czas 4 godziny 26 minut. Zachęcamy naszych członków stowarzyszenia do aktywnej rywalizacji w lotach konkursowych i zapraszamy do oglądania zdjęć z lotu i kolegi Tomka.

Drodzy Hodowcy Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia oraz Prezes Edward Wasil Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, oraz pogodnych i Wesołych Świąt Wielkanocnych, miłych chwil w rodzinnym gronie, oraz wielu sukcesów hodowlanych i lotowych w 2021 roku.

Rozdanie Nagród dla Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych

W Sobotę 20 lutego odbyło się rozdanie nagród , pucharów oraz pamiątkowych dyplomów za loty konkursowe z 2020 roku. W uroczystości uczestniczyli hodowcy , obserwatorzy oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Chcieliśmy bardzo gorąco podziękować naszym kolegom hodowcom, obserwatorom lotów konkursowych za poświęcony czas i duże zaangażowanie w rozwój Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych . A w szczególności  koledze  Markowi Stawarskiemu kierownikowi lotów w Zamojskim Klubie.  Oraz Mariusz Wójtowicz,  Dariusz Krawczuk ,Mirosław Bigos , Marcin Duda , Piotr Woronecki , Jacek Mielech, Krzyszyof Być.   Łukasz Madejewski, Hubert Sędłak , Wojciech Kudyba ,  Jacek Dubaj , Jerzy Olszak , Dominik Soszka,  Leon Klimczuk, Józef Chabros, Sławomir Madej,

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu za ufundowanie 69pucharów,Panom; Staroście Powiatu Zamojskiego Panu Stanisławowi Grześko ,Vicestaroście Witoldowi Marusze i czLonkowi Zarządu Powiatu panu Januszowi Brzozowskiemu .

Dziękuję Prezesowi Zamojskiego Klubu Gołębi Wysokolotnych Januszowi Rakowi ,za poświęcony czas , rozwój Klubu i promocję hodowli  gołębi Zamojskich i Roztoczańskich wysokolotnych w Polsce.

KATEGORIA ZAMOJSKIE DOROSŁE STADO

 1. Daniel Bartmański Mistrz lotów konkursowych czas.4,56
 2. Emanuel Janoszczyk Vicemistrz lotów konkursowych czas.2.29.
 3. Adam Bartosik II Vicemistrz lotów konkursowych cz. 1.26
 4. Andrzej Gazda IV miejsce w lotach konkursowych czas. 1.11

KATEGORIE ZAMOJSKIE MŁODE STADO

 1. Adrian Jaremek Mistrz lotów konkursowych czas. 5h.42
 2. Daniel Bartmański Vicemistrz lotów konkursowych czas. 3.07
 3. Janusz Rak II Vicemistrz lotów konkursowych czas.2h, 33
 4. Tomasz Mardal IV miejsce w lotach konkursowych czas 2,12
 5. Kamil Borsuk V miejsce w lotach konkursowych czas. 1,45
 6. Adam Bartosik  VI miejsce  w lotach konkursowych czas. 1,42
 7. Adam Mnich VII miejsce w lotach konkursowych czas. 40 m.

 

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁE STADO.

 1. Adam Bartosik Mistrz w lotach konkursowych czas. 3,53
 2. Marek Pośnik Vicemistrz w lotach konkursowych czas. 2,21
 3. Andrzej Gazda II Vicemistrz w lotach konkursowych czas.2,13

KATEGORIA ROSTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY MŁODE STADO

 1. Paweł Duda Mistrz w lotach konkursowych czas.5,36
 2. Tomasz Mardal Vicemistrz w lotach konkursowych czas.4,54
 3. Jacek Bereżnicki II Vicemistrz w lotach konkursowych czas 4,07
 4. Krzysztof Pałka IV miejsce w lotach konkursowych czas.4 h.
 5. Marek Pośnik  V miejsce w lotach konkursowych czas. 3,56
 6. Marek Bżdziuch VI miejsce w lotach konkursowych czsa. 2,18
 7. Adam Bartosik VII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,43
 8. Łukasz Zarek VIII miejsce w lotach konkursowych czas. 1,20
 9. Mieczysław Sroka IX miejsce w lotach konkursowych 26 min.

KATEGORIA TIPLER ZAGŁĘBIOWSKI MŁODY STADO

 1. Patryk Gawryłow Mistrz lotów konkursowych czas.3,01
 2. Janusz Rak Vicemistrz lotów konkursowych czas 2.34

NAJLEPSZ LOTNIK W KATEGORI ZAMOJSKI DOROSŁY

 1. Daniel Bartmański Najlepszy Lotnik czas. 8,23
 2. Emanuel Janoszczyk II Najlepszy Lotnik czas. 2,59
 3. Adam Bartosik III Najlepszy Lotnik czas 1.40

ZAMOJSKIE MŁODE

 1. Janusz Rak Najlepszy Lotnik czas 7,44
 2. Adrian Jaremek II Najlepszy Lotnik czas 5,42
 3. Daniel Bartmański III Najlepszy Lotnik czas. 3,7min

NAJLEPSZY LOTNIK W KATEGORI ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNY DOROSŁY

 1. Andrzej Gazda Najlepszy Lotnik czas. 4,46
 2. Adam Bartosik II Najlepszy Lotnik czas. 3,53
 3. Marek Pośnik III Najlepszy Lotnik czas. 3,45

ROZTOCZAŃSKI WYSOKOLOTNE MŁODE

 1. Paweł Duda Najlepszy Lotnik czas. 6.38
 2. Krzysztof Pałka II Najlepszy Lotnik czas. 5.42
 3. Mieczysław Sroka III Najlepszy Lotnik czas. 5,13

NAJLEPSZY LOTNIK  W KATEGORI TIPLER ZAGŁEBIOWSKI MŁODY

 1. Patryk Gawryłow Najlepszy Lotnik czas 3,1
 2. Janusz Rak II Najlepszy Lotnik czas 2,34

Z Przykrością informujemy że XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego została odwołana.

Z Przykrością informujemy że XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego planowana na 18-21 luty 2021 roku została odwołana. Podjęliśmy taką decyzję nie mając innego wyjścia , przedłużający się stan zamknięcia gospodarki i obostrzenia uniemożliwiają przeprowadzenie wystawy.

Jeśli będzie to możliwe planujemy zorganizować wręczenie pucharów i nagród dla Zamojskiego Klubu Gołębi Wysokolotnych za zdobyte wyniki w lotach konkursowych w 2020 roku. O tym terminie poinformujemy.

Po zmniejszeniu obostrzeń planujemy zorganizować walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zamojskiego Stowarzyszenia ze spotkaniem integracyjnym włącznie.

Wyniki lotów konkursowych 2020

W załączniku przedstawiamy tabelaryczne zestawienie lotów konkursowych, które odbyły się w 2020 roku w Zamojskim Stowarzyszeniu w 5 kategoriach: zamojskie młode, zamojskie dorosłe, roztoczańskie młode, roztoczańskie dorosłe, tiplery zagłębiowskie młode. W ubiegłym roku rywalizowało 19 hodowców naszego stowarzyszenia. Odbyło się zaprotokołowanych 53 loty konkursowe w tym 3 dyskwalifikacje.

Pozdrawiamy wszystkich miłośników gołębi wysokolotnych i zachęcamy do rywalizacji w następnym sezonie lotowym.

Tabela wyników lotów konkursowych  2020

 

Komunikat Zarządu PZHGRiDI dotyczący Wystawy Krajowej – Kielce 2021

Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa w Kielcach planowana na 30-31 stycznia 2021r. zostaje odwołana .

Na obiektach Targów Kielce S.A. powstaje szpital tymczasowy. Zarząd przeanalizował obecną sytuację epidemiologiczną w kraju podjął decyzje o odwołaniu wystawy. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jaką jest Wystawa Krajowa połączona z obchodami 30- lecia działalności Polskiego Związku w obecnej sytuacji pandemii jest niemożliwe.

Zarząd PZHGRiDI

Sprawozdanie z zebrania zarządu Zamojskiego Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy Hodowcy Zamojskiego Stowarzyszenia,

Przyszło nam działać w specjalnych warunkach z powodu COVID-19. Zamość jest w strefie czerwonej i musieliśmy odwołać zebranie, mimo wszystko nas zarząd spotkał się z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa sanitarnego, aby omówić najważniejsze sprawy Stowarzyszenia.

Miło mi poinformować, że do naszego stowarzyszenia dołączyła pierwsza dziewczyna – Samirka Kazimierska, która hoduje gołębie zamojskie wraz z siostrą Alicją i tatą Maciejem.

Na spotkaniu rozpatrzyliśmy wnioski o przyjęcie nowych hodowców do Zamojskiego Stowarzyszenia Pana Andrzeja Todysa, Andrzeja Rowickiego, Waldemara Frckowiaka, Marcina Burzawy. Witamy nowych członków w naszym stowarzyszeniu.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego lub klubów przy nim działających: Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Klubu Hodowców Gołębi Zamojski Krótkodzioby, proszeni są o wydrukowanie deklaracji członkowskiej ( deklaracja znajduje się w drukach do pobrania)oraz zamówienia na obrączki i kontakt z prezesem.

Jest nowy numer biuletynu „Gołębie”, zapraszamy do odebrania w Pizzerii Ewa, w czwartek na rynku lub przy okazji następnego spotkania lub wystawy.
Zamówienie na obrączki przyjmujemy do 31 października, proszę wydrukować zgłoszenie i przesłać mailem na adres: ewasil1971@gmail.com lub sms do Prezesa, nr tel: 502090280.

Omówiliśmy również tegoroczne dotychczasowe loty konkursowe których było rekordowo dużo i mamy nadzieje że uda się zorganizować jeszcze kilka! Podajemy pierwsze 3 miejsca w aktualnych tabelach:
Zamojskie Młode:
1. Jaremek Adrian 5,42
2. Mardal Tomasz 2,12
3. Borsuk kamil 1,47
Zamojskie Dorosłe:
1. Bartmański Daniel 4,56
2. Janoszczyk Emanuel 2,59
3. Bartosik Adam 1,26
Roztoczańskie Młode:
1. Duda Paweł 5,36
2. Mardal Tomasz 4,54
3. Bereźnicki Jacek 4,07
Roztoczańskie Dorosłe
1. Bartosik Adam 3,53
2. Pośnik Marek 2,21
3. Gazda Andrzej 2,13

Zaplanowane są wystawy PZ i ZS, mamy nadzieje, że wystawy w tych okresach będą mogły się odbyć.
Krajowa Wystawa Zwierząt Młodych odbędzie się 12-13.12.2020r. w Kielcach odbędzie się wraz z:
o Okręgową Wystawą Gołębi Pocztowych,
o Świętokrzyską Wystawą Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
o Świętokrzyską Wystawę Królików
o Drugą Klubową Wystawą Królików Podpalanych
Wszystkie te wystawy odbędą się jednocześnie, na które serdecznie zapraszamy.Zarezerwowaliśmy 10 miejsc noclegowych w Kielcach. Chętnych proszę o kontakt w celu rezerwacji miejsc.
• Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych dobędzie się 29-31.01.2021r. w Kielcach. Jest to X Jubileuszowa Wystawa Krajowa,na której odbędą się obchody 30-lecia Polskiego Związku. Chętnych hodowców na wyjazd do Kielc proszę o kontakt z Prezesem w celu rezerwacji miejsc noclegowych.
Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu ozdobnego dobędzie się 19-21.02.2021r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Więcej szczegółów podamy na następnym zebraniu, które odbędzie się na początku stycznia przed Wystawą Krajową i Zamojską. Zamówiliśmy klatki wystawowe dla gołębi – 40 sztuk i 2 duże woliery.

Polski Związek prosi o deklarowanie się hodowców do prezesów poszczególnych związków o chęć uczestnictwa w Wystawie Europejskiej, która odbędzie się w Kielcach 12-15 listopada 2022 roku, aby przewidzieć ilość uczestników z Polski na wystawi Europejskiej.

 

Dziękuję zarządowi za spotkanie i życzę wszystkim hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia dużo zdrowia.

Nie samymi gołębiami człowiek żyje czyli „Spotkanie Integracyjne”

Ze względu na odwołanie wystawy w Sitnie podczas której jak co roku spotykali się nasi Hodowcy.  Zorganizowaliśmy spotkanie hodowców naszego stowarzyszenia by porozmawiać o dorobku hodowlanym tego roku ale i nie tylko ……. (co widać na zdjęciach). Była dobra zabawa , ognisko , przejażdżki konno oraz powozem. Zachęcamy hodowców naszego stowarzyszenia do spotkań integracyjnych które organizujemy co rok.