Wyniki lotów

03.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Andrzej Misiak czas stada 2.45, najlepszy lotnik 2.48

03.05.22 gołębie roztoczańskie wysokolotne dorosłe Andrzej Misiak czas stada 2.27

11.05.22 gołębie zamojskie dorosłe Wojciech Kudyba czas stada 1.05, najlepszy lotnik 1.13