Relacja z XI Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych , Drobiu i Królików w obsadzie międzynarodowej

Za nami XI Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w obsadzie międzynarodowej
,,POLAND 2022″ Krajowa Wystawa to coroczne święto hodowców, zgłoszono prawie 6000 zwierząt
przez ponad 400 wystawców z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Litwy. Zamojski
Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wystawił 303 szt. zwierząt pod ocenę i
około 50 ptaków w wolierach pokazowych, promujących Związek i Kluby: Ogólnopolski Klub
Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Orlika Lubelskiego. Na
stoisku Zamojskiego Stowarzyszenia promowaliśmy Gminę Zamość i rozdawaliśmy materiały
promujące Gminę i zapraszaliśmy do Zamościa. Prezes Związku Edward Wasil otrzymał Dyplom i
statuetkę od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za promowanie gołębi rasy Zamojski, oraz dyplom i
proporczyk za największą ilość zgłoszonych zwierząt na Wystawę Krajową. Hodowcy z Zamojskiego
Stowarzyszenia zdobyli tytuły:
Zuzanna i Wojciech Kudyba – Champion, Miedzynarodowy Mistrz i Wyróżniony w rasie Zamojski.
Edward Wasil- Międzynarodowy Mistrz i Zwycięstwo w rasie Zamojski krótkodzioby.
Waldemar Kawka – Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Zamojski Krótkodzioby
Marek Bździuch- Międzynarodowy II Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Zamojski Krótkodzioby
Mariusz Cwynar- Międzynarodowy Mistrz i Młody Zwycięzca w rasie Roztoczański wysokolotny.
Sławomir Madej – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Orlik Lubelski.
Mieczysław Sroka Zwycięzca w rasie Zamojski klasa-sport.
Dominik Soszka – Międzynarodowy I Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Budapeszteński
wysokolotny
Mirosław Łopuszyński-Młody Zwycięzca w rasie Zamojski klasa-sport.
Sławomir Karpiuk -Indywidualny Mistrz w rasie Mikołajowski lotny.
Andrzej Burda- Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Chinski gołąb.
Stanisław Gas – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Mewka orientalna.
Jacek Zabłocki – Międzynarodowy II Wicemistrz i Młody Zwycięzca w rasie Garłacz angielski.
Michał Matuszewski – Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Tipler Zagłębiowski.
Stanisław Bejste – Międzynarodowy II Wicemistrz w rasie Rumuńskich gołoszyjka.
Grzegorz Jabłoński- Międzynarodowy I Wicemistrz w rasie Karzełek Polski.
Robert Niedźwiedź – Młody Zwycięzca w rasie Szabo.
Gratulujemy wszystkim hodowcom osiągniętych wyników i dziękujemy Gminie Zamość za wsparcie
tego wydarzenia i promocję Gminy na Wystawie Krajowej.

Zapraszamy na zebranie

Zapraszamy na zebranie Zamojskiego Stowarzyszenia , w sobote o 17, 10 grudnia w pizzerii ul. Gminna 25, w sprawie XII Zamojskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego która odbędzie się 21- 22 stycznia 2023r.

-omówimy regulamin Wystawy,

– karty zgłoszenia ptaków ,

-plan oraz harmonogram Wystawy,

– prezentacja nowej strony internetowej Zamojskiego Stowarzyszenia ,

– dyskusja i wolne wnioski ,

– zakończone zebrania

Małopolskie Święto Zwierząt w Proszowicach

W niedzielę 2 października została zaproszona delegacja Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wraz z Pocztem Sztandarowym na IV Małopolskie Święto Zwierząt w Proszowicach. Podczas tej pięknej uroczystości został poświęcony Sztandar Stowarzyszenia Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza „Zielononóżka” .Po mszy świętej na rynku odbyła się prezentacja Pocztów Sztandarowych i poświęcenie Zwierząt , a następnie pojechaliśmy na salę gdzie był obiad i dalsza część uroczystości, przekazanie Sztandaru w obecności Władz Województwa Małopolskiego ,Starosty Proszowickiego,Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice oraz Chrzestnych Sztandaru , podziękowania dla uczestniczących zaproszonych Zwiazków i wspólna integracja.

Zebranie Hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia

W sobotę 15 października odbyło się zebranie Hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia a po nim wspólna integracja ,gril i pieczony ziemniak🥔 Podczas zebrania przedstawiliśmy relację z poświęcenia Sztandaru Proszowickiego Związku i posadziliśmy otrzymany pamiątkowy dąb. Prezes Klubu i kierownik lotów przedstawili sprawozdanie z działalności Ogólopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich I Innych Ras Wysokolotnych Rozprowadziliśmy nowy nr. biuletynu „Gołębie ” Omówiliśmy ,zamówienia na obrączeki na 2023r i pierwsze już zostały złożone, przypominam że 1 zamówienie przyjmujemy do końca listopada. Omówiliśmy organizację Wystaw Krajowej 17-18 grudnia w Kielcach i Zamojską Wystawę zaplanowaną na 20 -22 stycznia . Wręczyliśmy legitymację członkowską nowym Hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia, I przyjęliśmy 4 nowe deklaracje . A na koniec był gril ,pieczony ziemniak ,przejażdżki bryczką i na koniu oraz dyskusje i rozmowy w miłej atmosferze

Spotkanie poświęcone prawidłowej organizacji lotów konkursowych gołębiami wysokolotnymi

Zapraszamy na relację ze szkolenia, które, pod auspicjami PZHGRIDI, zorganizował na swojej posesji nasz klubowy Kolega Mieczysław Sroka.

Wzięło w nim udział ponad 30 hodowców gołębi zamojskich, roztoczańskich wysokolotnych i innych ras wysokolotnych z naszego Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz z Klubu Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych.

Szkolenie prowadzili Koledzy: Edward Gersztyn Przewodniczący Kolegium Sędziów PZ, Andrzej Liwczak koordynator ds. lotów konkursowych gołębi wysokolotnych i akrobatycznych oraz Mieczysław Sroka, twórca rasy roztoczański wysokolotny.

Spotkanie było poświęcone prawidłowej organizacji lotów konkursowych gołębiami wysokolotnymi poza takimi rasami jak budapesztański wysokolotny czy tippler angielski.

Stało się także doskonałą okazją do omówienia propozycji zmian we wzorcu rasy zamojski.

Spotkanie hodowców i miłośników rasy gołębi zamojskich I orlika Lubelskiego

05 Czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie hodowców i miłośników rasy gołębi zamojskich I orlika Lubelskiego spotkanie dotyczyło rozwoju obu tych ras poprawek odnośnie wzorca jak i pracą nad nowymi kolorami gołębi Zamojskich spotkanie zorganizował Janusz Rak wieloletni członek zamojskiego stowarzyszenia jak i sędzia był również sędzia Sławomir Madej sedzia Marek Gersztyn No i oczywiście gościmi honorowymi byli Jerzy Szawiel zastępca przewodniczącego do spraw szkoleniowych prezes kolegium sędziów Edward Gersztyn byli również prezesi obu klubów czyli OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU GOŁĘBI ZAMOJSKICH oraz ORLIKA LUBELSKIEGO zaszczycił nas również swoją obecnością kierownik lotów Marek Stawarski.

Relacja z Pikniku Rodzinnego w Lipsku

W niedziele 10 lipca Zamojskie Stowarzyszenie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na zaproszenie Gminy Zamość uczestniczyło w drugiej edycji Pikniku „Od Natury do Kultury” W Pikniku Uczestniczyło 23 przedstawicieli sołectw Gminy Zamość oraz stoiska wystawienno – rękodzielnicze. W trakcie wydarzenia odbyły się liczne konkursy, występy i atrakcje oraz prezentacje hodowlaną gołębi i drobiu Zamojskiego Stowarzyszenia. Zaprezentowano woliery z drobiem ozdobnym gołębiami wysokolotnymi i ozdobnymi. Dziękujemy hodowcom za czynny udział w tym pikniku i promocję Zamojskiego stowarzyszenia.

XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 1-3.07.2022 roku odbyła się XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa. W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. Hodowcy zgłosili 391 gołębi rasowych w 24 rasach i 73 sztuki drobiu ozdobnego w 14 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi. W sumie zaprezentowano około 550 ptaków . 

W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin : Zamość, Sitno i Miączyn oraz Dyrekcji LODR w Końskowoli i Pani Grażynie Różyckiej Kierownikowi i Komisarzowi Wystawy w Sitnie za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych. 

Dziękujemy sędziom i asystentom za ocenę ptaków, Panom: Januszowi Rakowi, Sławomirowi Madej, Radosławowi Pęziołowi, Mieczysławowi Sroce i Michałowi Pietrasiowi. 

W gołębiach, za kolekcje w rasie i zwycięstwo w rasie puchary i dyplomy wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. 

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni: 

– w rasie zamojski 

1. Zbigniew Krawczyk 

2. Marcin Burzawa 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny 

1. Cwynar Mariusz 

2. Stawarki Marek 

3. Brzozowski Janusz

– w rasie zamojski krótkodzioby 

1. Waldemar Górski 

2. Edward Wasil 

3. Marek Bździuch 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młode 1. Janusz Rak 

2. Cwynar Mariusz 

3. Stawarski Marek 

– w rasie zamojski – młode 

1. Janusz Rak 

2. Mirosław Łopuszyński 

3. Stawarski Marek 

– w rasie orlik lubelski 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Janusz Brzozowski 

– w rasie orlik lubelski – młode 

1. Sławomir Madej 

2. Roman Wit 

3. Mariusz Wojtowicz 

– w rasie mewka orientalna 

1. Stanisław Gas 

2. Edward Wasil 

3. Krzysztof Czarniecki 

– w rasie chiński gołą

1. Andrzej Burda 

2. Michał Burda 

3. Zbigniew Krawczyk 

Zwycięzcy w poszczególnych rasach gołębi: – w rasie zamojski 

Zbigniew Krawczyk 

– w rasie roztoczański wysokolotny

Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby 

Waldemar Górski 

– w rasie roztoczański wysokolotny – młody Janusz Rak 

– w rasie zamojski – młody 

Janusz Rak 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody Marek Bździuch 

– w rasie mikołajowski 

Sławomir Karpiuk 

– w rasie orlik lubelski 

Sławomir Madej 

– w rasie orlik lubelski – młody 

Roman Wit 

– w rasie pawik ogrodowy 

Michał Burda 

– w rasie modena angielska 

Piotr Woroniecki 

– w rasie mewka orientalna 

Stanisław Gas 

– w rasie białogłówka gąbińska 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie zakonniczka niemiecka 

Krzysztof Niedzielski 

– w rasie gil 

Zbigniew Mnich 

– w rasie damasceński 

Stanisław Bejster

Za wyróżnione gołębie w rasie – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli: Członek Zarządu Powiatowego w Zamościu Janusz Brzozowski, Członek Zarządu Polskiego Związku Andrzej Liwczak i Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Edward Wasil. 

Nagrody otrzymali: 

– w rasie zamojski – Mariusz Wojtowicz 

– w rasie roztoczański wysokolotny i roztoczański wysokolotny -młody -Mariusz Cwynar 

– w rasie zamojski krótkodzioby – młody – Marek Bździuch – w rasie karier – Wojciech Kulpa 

– w rasie loczek i syberyjski – Edward Wasil 

– w rasie chiński gołąb – Andrzej Burda 

Za najlepszego ptaka w rasach drobiu puchary otrzymali: – w rasie karzełek łapciasty – Mikołaj Długosz 

– w rasie chabo – Robert Niedźwiedź 

– w rasie sebrytka – Krzysztof Niedzielski 

– w rasie karzełek polski – Grzegorz Jabłoński 

– w rasie feniks – Mikołaj Długosz 

– w rasie białoczuba polska – Bogusław Kniaź 

– w rasie cemani i brakla srebrzysta – Stanisław Bejster 

– w rasie kochin miniaturowy – Marcin Gil 

Hodowcy z Gminy Zamość otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Zamość. 

Za prezentację gołębi na wystawie i w wolierach, albumy o gołębiach otrzymali: Mieczysław Sroka, Marcin Duda, Marcin Żołnierczuk, Mirosław Bigos, Tadeusz Łapa i Tadeusz Długosz. 

Hodowcy z powiatu Tomaszowskiego otrzymali albumy i dyplomy od Starosty Powiatu Tomaszowskiego. 

W wystawie uczestniczyli także hodowcy z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych z Prezesem Antonim Orubą na czele,

którym serdecznie dziękujemy za przyjazd i miło spędzony czas podczas wystawy i wieczorku hodowcy. Goście otrzymali albumy pamiątkowe o Zamościu i zaproszenie do Zamościa od Prezydenta Miasta. Gratulujemy wszystkim hodowcom uzyskanych wyników na wystawie w Sitnie i zapraszamy na następną wystawę za rok.